Medimagazin logo

Tiryakilerin yarısı bırakmayı deniyor çok azı başarıyor

Sağlık Bakanlığının araştırmasına göre sigara kullanma oranı erkeklerde kadınlardan, kentlerde ise kırsaldan daha yüksek.
Tiryakilerin yarısı bırakmayı deniyor çok azı başarıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sigara içenlerin yüzde 57'si bırakmayı denemesine rağmen sadece yüzde 9'u başarılı olmuş.

Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışma, 31 Mayıs "Dünya Sigarasız Günü"nde Türkiye'deki tütün kullanımıyla ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca 81 ilde yapılan Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasında, 20 bin 500 aile hekimine bağlı 15 yaş üzeri 18 bin 477 kişi incelendi.

Çalışmaya göre, ilk sigaraya başlama yaşı ortalama 17 bulundu. Erkekler sigaraya ortalama 17, kadınlar ise 18 yaşında başlıyor.

Katılımcıların yüzde 62'sinin sigara kullanmadığı, yüzde 24'ünün düzenli, yüzde 6'sının ara sıra sigara içtiği, yüzde 9'unun ise bu alışkanlığından vazgeçtiği belirlendi.

Erkeklerin yüzde 37'sinin, kadınların da yüzde 12'sinin düzenli sigara kullandığı, ara sıra kullanımla sigara içme oranının erkeklerde yüzde 43'e, kadınlarda ise yüzde 17'ye çıktığı saptandı.

Evlerin yüzde 37'sinde, iş yerlerinin ise yüzde 23'ünde sigara içiliyor.

Erkekler yüzde 32, kadınlar ise yüzde 42 oranında evlerde, erkekler yüzde 25, kadınlar da yüzde 17 oranında iş yerlerinde sigara dumanına maruz kalıyor.

En yüksek kullanma oranı 25-44 yaş aralığında

En yüksek sigara kullanma oranı 25-44 yaş aralığındakilerde bulundu.

25-34 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 48,4'ü, kadınların ise yüzde 17'si düzenli sigara içiyor. 35-44 yaş aralığında bu oran erkeklerde yüzde 44,7, kadınlarda ise 18,6.

Erkekler 55, kadınlar ise 45 yaşından sonra sigarayı bırakmak için çaba içine giriyor.

55-64 yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 28,7'si, 65-74 yaş arasındakilerin yüzde 31,7'si, 75 yaş üstündekilerin ise yüzde 34,5'si sigarayı bırakıyor.

Kadınlarda ise en yüksek sigarayı bırakma oranı 45-54 yaş aralığında bulundu.

Bu yaş grubunda sigarayı bırakan kadınların oranı yüzde 5,9 iken, 55-64 yaş aralığında yüzde 5,2, 65-74 yaş aralığında ise yüzde 5.

Erkekler daha çok içiyor

Erkekler günde ortalama 17,2, kadınlar ise 11 adet sigara içiyor.

Bu alışkanlığa sahip olanların yüzde 18'i günde 1-5, yüzde 24'ü 6-10, yüzde 10'u 11-15, yüzde 38'i 16-20 adet, yüzde 11'i de bir paketten fazla sigara içiyor.

Tüm yaş gruplarında en büyük kesimi günde16-20 adet sigara içenler oluşturuyor.

Erkeklerin yüzde 44'ü, kadınların yüzde 22'si günde 16-20 adet sigara içiyor.

Şehirdekiler daha çok içiyor

Şehirlerde kırsaldan daha çok sigara içiliyor.

Sigara kullanma oranı kentlerde yüzde 31 iken kırsalda yüzde 25. Kırsaldakilerin yüzde 66,6'sı, kentlerdekilerin ise yüzde 59,9'u sigara kullanmadığını ifade etti.

İstanbul, Batı ve Doğu Marmara, Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu en çok sigara içilen bölgeler.

Sigara kullanma oranı İstanbul'da yüzde 33,3, Batı Marmara'da yüzde 32,1, Doğu Marmara'da yüzde 32,4, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 29,9, Ortadoğu Anadolu'da ise yüzde 32 bulundu.

Batı ve Doğu Karadeniz ise en az sigara içilen, aynı zamanda Batı Anadolu ile birlikte en fazla sigaranın bırakıldığı bölgeler.

Sigara kullanma oranı, Batı Karadeniz'de yüzde 23,1, Doğu Karadeniz'de ise yüzde 24,5. Sigara bırakma oranı bu bölgelerde sırasıyla yüzde 9,9 ve 9,7 iken Batı Anadolu'da yüzde 9,8.

Başarabilenler az

Çalışmaya göre sigara içenlerin yüzde 57'si bırakmayı denediğini ama sadece yüzde 9'u başarılı olduğunu ifade etti.

Tiryakilerin yüzde 26'sı daha önce denememesine rağmen bırakmayı düşünüyor, yüzde 35'i ise bırakmayı denemek istemiyor.

Nargile, puro, pipo

Nargile, puro, pipo gibi diğer tütün ürünlerinin kullanımı yüzde 3 düzeyinde. Bunların kullanımı 15-24 yaş grubunda yüzde 8 iken 45-54 yaş arasında yüzde 1'in altında.

tiryakilerin
yarısı
bırakmayı
deniyor
çok
azı
başarıyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir