Medimagazin logo

Sıralı Reçete Dağıtımı Hakkında

Sıralı Reçete Dağıtımı Hakkında
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren SGK protokolünün 3.7 Maddesi gereğince Protokol ekinde(EK-4) belirtilen reçetelerin dağıtımına 1 Haziran 2012 Cuma gününden itibaren başlıyoruz. Protokolde yer alan 13 ana başlık altında toplanan ilaçların dağıtımı Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlatılan bir program aracılığı ile TEB'in sorumluluğunda Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılacaktır. Protokol eki EK-4'te yer alan kurallar manzumesi eczacı odalarının görüş ve önerileri alınmadan tek taraflı olarak hazırlanmış ve 2012 SGK İlaç Alım Protokolünde yer almıştır.

Sıralı Reçete Dağıtım Uygulaması 2001 yılında yatan hasta reçetelerinde yaşanan suiistimaller sonucu dönemin Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan bir protokolle başlamış ve bugüne kadar faktör ve kan ürünleri, diyaliz, işyeri hekimi, vb. reçete gruplarının da katılımıyla genişleyerek devam etmiştir. Reçete dağıtımından zarar gördüğünü iddia eden kişiler tarafından sürekli olarak açılan davalar kısa bir süre için sıralı reçete dağıtımının durmasına neden olmuşsa da davalar hep dağıtım sisteminin lehine sonuçlanmıştır. İstanbul Eczacı Odası bu dağıtım süresince açılan tüm davaları kazanmış, reçete dağıtım sistemleri İstanbul ve Yalova dahilinde aksamadan, gelişerek devam etmiştir. Odamız tarafından gelişitirilen programla reçete hizmeti alan meslektaşlarımıza eşit, sıralı, adil bir dağıtım yapılmıştır.

 

 

İstanbul Eczacı Odası sıralı reçete dağıtımını başlangıcından bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadan ve hastaların da desteğini alarak sürdürmüş olmasına rağmen TEB tarafından 2012 Yılı SGK İlaç Alım Protokolü taslağı hazırlanırken reçete dağıtımının esaslarının belirlenme sürecinde görüş ve önerilerimize hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmamıştır. Türk Eczacıları Birliği'nde ortak aklı kullanmayı ve birlikte üretmeyi yok sayan anlayış, Birliğimizin tüm çalışmalarında olduğu gibi meslektaşlarımız için son derece önemli olan reçete dağıtım uygulamasında da ön plana çıkmış, bu anlayışın sonucu olarak da İstanbul ve Yalova dahilinde eşit, sıralı, adil bir dağıtımı sürdürebileceğimiz bir program oluşturmak mümkün olmamıştır. İstanbul ve Yalova'da sürdürdüğümüz reçete dağıtımında uyguladığımız kurallar manzumesinin Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlatılan programda yer almasına yönelik temel taleplerimiz aylar süren görüşmelere rağmen kabul edilmemiştir.

 

Tüm bu gelişmeleri değerlendiren yönetim kurulumuz, tüm eksikliklerine ve yanlışlarına rağmen meslektaşlarımızı reçete dağıtım hizmetinden yoksun bırakmamak ve bu sistemi yaşatma adına İstanbul ve Yalova dahilinde reçete dağıtım hizmetini başlatmaya karar vermiştir.

 

Ancak bilinmelidir ki; 1 Haziran 2012 tarihinde başlayacak ve Türk Eczacıları Birliği'nin belirlediği kurallar çerçevesinde yeni bir programla yürütülecek olan reçete dağıtımında Odamız sadece uygulanma aşamasında görev alacağı için yaşanacak olası aksaklık ve mağduriyetlerin sorumlusu, bölgesel farklılıklar gözetmeksizin tüm eczacı odalarını aynı kefeye koyan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla.

 

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

sıralı
reçete
dağıtımı
hakkında
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir