Medimagazin logo

Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kura ile yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası yayımladı
Sağlık'ta ataması kura ile yapılanlara unvan değişikliği kurası
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kura ile yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası yayımladı.

2020 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı
Olarak Atanacaklar İçin)

İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1 inci maddesinde “Kamu kurum
ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve
eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın
mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların
yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş
tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı
gereğince sınavsız ve kura ile yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluş kadrolarında 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden
uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak
isteyenler için ekte ilan edilen münhal kadrolara yerleştirmek üzere 03 Nisan 2020 tarihinde
Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

A) GENEL ESASLAR

1) Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde
yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonucu yerleşenlerin listesi (https://yhgm.saglik.gov.tr/) internet
adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru
formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar PBS üzerinden kura başvurusu
kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru formuna ek
olarak halen görev yaptığı kurumdan alacağı tüm hizmetlerini gösterir onaylı hizmet
belgesinin bir örneğini (İlk göreve başlama tarihi, kadro unvanı ve branşı, görev yaptığı
süreçte kadro unvanı ve branş değişikliği olmuş ise kadro sınıfı, unvanı branşı ile, halen
görev yaptığı unvan ve branşı, asil memurluğa atandığı tarih vb. bilgileri içeren) başvuru
sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde
bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
7) Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter
huzurunda gerçekleştirilecektir.
8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş
kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

B) KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman tabip,
uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenler
bu kuraya başvurabilecektir.
2) Bakanlığımız ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman tabip, uzman (TUTG), uzman
diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar bulundukları
kadro unvan/branş ve pozisyonlara başvuru yapamayacaklardır.
3) Kuraya başvurmak isteyen adayların;
a. Kura son başvuru tarihi olan 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 18:00’e kadar
alanlarından mezun olmuş olmaları gerekir.
b. Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş olanların en geç 27 Mart 2020
günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma veya
uzmanlık belgelerinin tescil edilmiş olması gerekir.
4) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında aday memur olarak çalışanların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmakta olup tercihlerine yerleşenlerin
kurumlarından muvafakatları alındıktan sonra atamaları yapılacaktır.
6) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi
belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden
kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
7) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2020 YILI ATAMASI KURAYLA YAPILANLARA İLİŞKİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

(Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve
Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

TAKVİMİ

sağlık'ta
ataması
kura
ile
yapılanlara
unvan
değişikliği
kurası
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir