Medimagazin logo

Sağlıkçıların hakkı Kamu Hakem Kurulu’na taşındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen’in Genel Başkanı Metin Memiş, toplu sözleşme masasında etkin şekilde mücadele verdiklerini ifade ederek, Kamu işveren heyetinin önyargılı ve öznel tutumuna rağmen taleplerini gerekçeleriyle birlikte masaya taşıdıklarını dile getirdi.
Sağlıkçıların hakkı Kamu Hakem Kurulu’na taşındı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA-Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde hizmet kolu olarak önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydeden Genel Başkan Memiş, düzenlemelerin kendilerini memnun etmemekle birlikte kazanımları yeterli görmediklerinin altını çizdi.

 

Kamu işveren heyetinin toplu sözleşmenin mahiyetini anlamaması ve taleplerine makul şekilde karşılık vermemesi nedeni ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için istedikleri ve daha önce kamuoyu ile paylaştıkları diğer konu başlıklarını da Kamu Hakem Kurulu’na taşımak zorunda kaldıklarını söyleyen Metin Memiş,  “Toplu sözleşme masasında göz ardı edilmek istenen haklı taleplerimizin Kamu Hakem Kurulu’nda daha sağlıklı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Sonuçta kazananın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olmasını istiyoruz. Çünkü bizlerin kazanması hükümet yetkililerinin hedef saptırmaya çalıştıkları gibi milletin de devletin de kaybetmesi değil bilakis kazanması anlamına gelecektir. Kamu çalışanları yine kazandıklarını bu ülkede harcayacak, bu ülkenin esnafına, hizmet üretenine ve devlete geri verecektir” dedi.

 

İŞTE SAĞLIK-SEN’İN KAZANIMLARI

Sağlık-Sen’in Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklarla İlgili Toplu Sözleşme Kazanımları şu maddelerden oluşuyor;

·         Yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan kadrolu personel, kurumda çıkartılan yemekten ücretsiz faydalanmaktaydı. Bundan sonra aynı şekilde söz konusu kurumlarda görev yapan sözleşmeli personel de herhangi bir ücret ödemeden aynı haktan yararlanacak.

 

·         Asli görevlerinin yanı sıra şoförlük yapan paramedik ve acil tıp teknisyenleri ilave performans puanı alacak.

 

·         Sözleşmeli personelin sağlıkla ilgili bitirdiği herhangi bir üst öğrenim, maaş ve döner sermayesine yansıyacak.

 

·         Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra üniversite hastaneleri ile adli tıp kurumlarında döner sermayelerin ek ödeme kadar olan kısmı her ayın 15’inde verilecek.

 

·         112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının döner sermayeleri özellikli birim kapsamında değerlendirilecek.

 

·         Dini bayramlarda nöbet tutan personelin nöbet ücretlerinde yüzde 20 artış olacak.

 

·         Pratisyen hekim ve diş hekimlerimizin maaş dışındaki garanti gelirleri ek ödemenin altında kalmayacak.

 

·         657 sayılı DMK’nın 86. maddesine göre vekaleten görev yapan personelin döner sermayesi asıl kadrosuna göre değil, yürüttüğü göreve ilişkin matrah esas alınarak hesap edilecek.

 

·         Döner sermaye ve maaşların birlikte hesap edilerek yapılan gelir vergisi kesintilerinde yaşanan mağduriyetin önüne geçilecek. Sağlık çalışanları, yılsonunda yapılacak hesaplamalar sonucunda; ek ödeme alan emsali personelle kıyaslanacak. Bu sayede maaşların yıllık toplamında daha fazla gelir vergisi ödenmesinin önüne geçilecek.

 

·         Burs veya Devletçe okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilecek.      

 

·         Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine verilecek mali sorumluluk zammı ile kefalet sandığına yapılan kesintileri telafi edilecek.

 

·         Sosyologlar için tazminat ve ek tazminat oranları artırılacak.

 

SAĞLIK-SEN’İN KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NA TAŞIDIĞI TALEPLER İSE ŞÖYLE;

2012–2013 Yılları Toplu Sözleşmesiyle İlgili Kamu İşveren Heyeti İle Uzlaşmaya Varılamayan Konulara İlişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na Taşınan Talepleri ise şu maddelerden oluşuyor;

 

            1. Ek Göstergelerin Arttırılması

           

2. Özel Hizmet Tazminatlarının Arttırılması   

 

3. 4/C’li Personelin Döner Sermayeden Yararlandırılması

 

4. Hekim Dışı Personelin Döner Sermaye Oranlarının Arttırılması Ve Bu Oranların Altında Döner Sermaye Ödenmemesi

 

5. Döner Sermayenin Tamamının Vergiden Muaf Olması

 

6. Sağlık Bakanlığı’ndaki Hekimlerin Garanti Gelirleri Arttırılmalı Ve Üniversite Hastanelerinde Ve Adli Tıp Kurumunda Çalışan Hekimlere De Garanti Gelir Verilmelidir

 

7. Geçici Olarak Görevlendirilen Personele Ek Ödemesi Yüksek Olan Kurumdan Ödeme Yapılması

 

8. Performans Yönergelerinin Uygulanmaması

 

9. Döner Sermaye Ek Ödemesi Dahil Tüm Maaş Unsurlarının Emekli Keseneğine Dahil Edilmesi

 

10. Nöbet Ücretlerinin Arttırılması Ve Nöbet Ücreti Ödenmesindeki Saat Sınırının Kaldırılması

 

11. Resmi Tatillerde De Nöbet Ücretinin Fazla Ödenmesi

 

12. Araştırmacı Kadrosuna Atananların Özlük Haklarının İyileştirilmesi

 

13. Aile Hekimliğinde Görev Yapan Personel İle Geçici Personelin Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Damga Vergisinin Kurumlarınca Karşılanması

 

14. Aile Hekimliğinde Çalışan Personelin Yıllık İzne Ayrıldığında Ücretinin Tamamının Ödenmesi

 

 15. Aile Hekimlerine Misafir Hastalar İçin 8 TL Ücret Ödenmesi

 

16. Aile Hekimliğinde Çalışan Personele Nöbet Ücreti Ödenmesi

 

17. Aile Hekimliğinde Çalışan Personelin Aile Yardımından Ve Giyecek Yardımından Yararlandırılması

 

18. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Görev Yapan Öğretmenlerden Vekaleten Yönetici Kadrolarına Atananlara Ek Ders Ücretinin Ödenmesi

 

19. Sağlık Çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramında İkramiye Ödenmesi

 

20. Sağlık Çalışanlarının Memuriyet Dışındaki Hizmetlerinin Tamamının Kazanılmış Hak Aylık Derece Ve Kademelerinin Tespitinde Ve İzin Sürelerinin Hesabında Değerlendirilmesi

 

21. Geçici İşçi Olarak Görev Yapmakta İken Önce 4/B, Ardından Da Kadroya Geçirilen Personelin Geçici İşçi Olaraka Çalıştıkları Sürelerinin Tamamının Kazanılmış Hak Aylık Derece Ve Kademelerinin Tespitinde Ve İzin Sürelerinin Hesabında Değerlendirilmesi

 

22. Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Bulunan Tüm Kamu Görevlilerine, Her İki Yıl İçin Bir Kademe İlerlemesi Verilmesi

 

23. Çalışanların Fiili Hizmet Zammından Yararlandırılması

 

24. Tüm Kurumlarda Çalışanların 0-6 Yaş Grubuna Giren Çocukları İçin Kreş Açılması Ve Hizmetin Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösterdiği Kurumlardaki Kreşlerin 24 Saat Hizmet Vermesi

 

25. Yataklı Tedavi Kurumlarında Günlük Mesainin 08.00’de Başlayıp 16.00’da Sona Ermesi, Aksi Takdirde Günlük 1 Saatlik Fazla Mesainin Karşılığının Ödenmesi 

 

26. Hekimdışı Personelin De Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamına Alınması Ve Hekim Ve Hekimdışı Personelin Sigorta Primlerinin Kurumca Karşılanması

 

27. Hizmette 25 Yılını Doldurmuş Sağlık Çalışanlarının Nöbet Hizmetinden Muaf Tutulması

 

28. Ulaşımın Sağlanması İçin Personele Servis Sağlanması Veya Ulaşım Gideri Verilmesi

 

29. Kadın Çalışanlara, Hamileliğin Başlangıcından İtibaren Ve Analık İzninin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Süreyle Gece Nöbeti Ve Gece Vardiyası Görevi Verilmemesi

 

30. Hizmet Koluna Bağlı Tüm Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışanlara Primleri Kurumca Karşılanmak Suretiyle Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması, Hizmet Koluna Bağlı Tüm Kurum Ve Kuruluşlardaki Araçlara Kurum Tarafından Kasko Yaptırılması

 

            31. Kamu Görevlilerinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Veya Eş Ve Çocukları İle Kendisinin Veya Eşinin Ana, Baba Ve Kardeşlerinden Birinin Hastalığının Bulunması Hâlinde, Muayene Ve Tedavi Süresince Refakat İzni Verilmesi

 

32. Sözleşmeli Personelin, Devlet Memurlarının İzin Haklarından Aynı Şekilde Yararlandırılması

sağlıkçıların
hakkı
kamu
hakem
kurulu’na
taşındı
Yorum (1)
Mehmet Mavi
Yasası,yönetmeliği çıkmış ve uygulanmaya başlanan şey neden toplu görüşme masasına götürülür ve neden kazanım diye sunulur ki? Komik olsun diye değil herhalde.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir