Medimagazin logo

Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili teklif Komisyon'dan geçti

Adalet Komisyonunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Kaynak: AA - Zehra Aydın Turapoğlu
Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili teklif Komisyon'dan geçti
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak.

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek.

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak.

Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek.

Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

"Israrlı takip" suç olacak

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek. Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Israrlı takip suçunun, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Tutuklamada katalog suç düzenlemesi

Teklifle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Mağdur ile şikayetçinin hakları" başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçu ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçları madde kapsamına dahil edilecek. Böylelikle soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmelerine imkan tanınacak.

Israrlı takip suçunda uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuluyor

Teklife göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Soruşturma izni, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından verilecek. Kurul, özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensupları bakımından il sağlık müdürlüklerinde görevli başkan veya yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu miktarına, ilgilinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Teklifle ayrıca Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme haklarında kesinleşmiş bir soruşturma izni verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma veya kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle idare tarafından ödenen tazminattan dolayı açılan rücu davalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleki Sorumluluk Kurulu'na başvurması için davacıya iki aylık süre verilecek. Başvuru yapılmaması halinde dava usulden reddedilecek.

adalet komisyonu
sağlık çalışanları
türk ceza kanunu
Yorum (16)
CAFER ARSLAN
Hakim yada yargıçların karar verirken baktıkları en önemli şey araştırma komisyon raporları, bilirkişi raporları ve bu raporlara doğru-yanlış arştırmadan bakarak hata var yada nadiren yok diyen adli tıp kurumlarından gelen raporlardır. Bunların hepsinde görev alan kişiler doktor meslektaşlarımızdır. Sonuçta ceza doktora doktor tarafından kesilmektedir.
16
Cevapla
Osman Emral
Özlük haklarımızla ilgili olan tasarı bırakın komisyonu genel kurulda kabul edilmişti. Sonra ne oldu.Bunların Allah bir dediklerinden başka hekimlerle ilgili hiç bir işlerine inanmam. Hala laf yuvarlıyorlar, hazırlıklar devam ediyor diye. Neye hazırlanıyorsunuz. Savaş çıktı da bizim mi haberimiz yok. Sanki savaşa hazırlanıyorlar. Bu konu asker yada adalet mensupları ile alakalı olsa idi şimdiye kadar çoktan halledilmişti. Şimdi de malpraktiste hekimlikle alakası olmayan bir kurulun eline veriyorlar taktıkları tasmayı. Çık yazık. Dağ fare bile doğuramadı.
25
Cevapla
Lokman Hekim
Bu teklife daha önce yasalaşan fakat bazı sendikaların baskısıyla geri çekilen yasa teklifinde olduğu gibi hekimlerin diğer mali özlük hakları ile ilgili acil olan birkaç madde eklemek çok zor olmazdı diye düşünüyorum, neden eklenmedi şaşırıyorum, uzatmanın kime faydası var anlamıyorum, işin içinden yine bazı sendikalar çıkarsa şaşmayın...
41
Cevapla
Ömer Hayyam
Mesleki sorumluluk kurulunun bağımsız TTB bünyesi yerine sağlık bakanlığı bünyesinde olması hekimlik meslek icrası için çok büyük bir risktir ve tehdittir. Istediğimize hekimlik yaptırağız derler! Diploma artıkbir işe yaramaz! 200 adet "kendi" hekimleriyle, muayenehanede yapılabilecek işlemleri nasıl belirlediklerini, mesleğin icrasıni imkansız hale nasıl getirdiklerini hatırlatırım.
22
Cevapla
ali candan
Özlük ve mali haklarımız ne oldu. 5-6 milyon suriyeliye bakanlar 100 bin doktoruna gelince niye sözlerinde durmuyorlar. onlara bedava hizmet verdiriyorlar. katkı payı vermiyorlar. biz bu ülkenin insanı değilmiyiz.
67
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir