Medimagazin logo

Sağlık Bakanlığı 3,5 milyon çocuk felci aşısı satın alacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 3 milyon 500 bin doz polio (çocuk felci) aşısı alınacağını duyurdu. Aşı alımı için çıkılan ihale 15 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Sağlık Bakanlığı 3,5 milyon çocuk felci aşısı satın alacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı” için ihaleye çıkacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “3.500.000 Doz Bivalan Oral Polio Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

Teklifler, 15.08.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi gereğince istisna kapsamındadır."

cocuk felci asisi
saglik bakanligi
bivalan oral polio asisi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir