Medimagazin logo

Patologtan sonra biyokimya uzmanına acil nöbet de hukuka aykırı bulundu

İstanbul Tabip Odası'nın Açtığı Davada; Biyokimya Uzmanı Hekimin Acil Servis Nöbetine Dahil Edilmesi Hukuka Aykırı Bulundu.
Kaynak: TTB
Patologtan sonra biyokimya uzmanına acil nöbet de hukuka aykırı bulundu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bir süre önce Silivri Prof. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi'nde biyokimya, patoloji, FTR, cildiye branşlarında görev yapan hekimler de acil servis (kapı) nöbetine dahil edilmişti.

Bilimsel gereklere ve ilgili mevzuata aykırı bu uygulama karşısında, İstanbul Tabip Odası hukuk bürosu tarafından, klinik biyokimya uzmanı hekim adına emsal nitelikte dava açıldı.

Davada, nöbet uygulamasının telafisi imkansız zararlar doğuracak olması sebebiyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edildi.

 


Patolog acil nöbeti tutabilir mi?


 


İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından ise 2013/1270 E. sayı ve 26.08.2013 tarihli karar ile dava konusu nöbet uygulamasının yürütmesi durduruldu. Kararın gerekçesinde;

"…acil servis nöbetlerinin uzman hekimler veya bu konuda özel eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorlarla eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna varılmaktadır.

Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını kapatmak amacı ile yapıldığı ileri sürülmekte ise de sağlık hizmetleri nitelikleri gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetleri kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, acil sağlık hizmetinin bu konuda donanımlı olan acil servis uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılacağı eğer bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin artırılması başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.

Diğer taraftan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 12. maddesinde ise uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti tutulabileceği, biyokimya ve klinik biyokimya branşındaki uzman doktorların ancak idari uzman tabip nöbetine dahil edileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Bu durumda biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı olarak görev yapan davacıya acil nöbeti yazılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denildi.

patologtan
sonra
biyokimya
uzmanına
acil
nöbet
de
hukuka
aykırı
bulundu
Yorum (31)
Mücahit Altuntaş
Sağlık bakanlığı aşağıdakileri öngörememiş olmalı.İlginç bir durumdur. Ben mahkemelerin ve İstanbul Tabib odasının kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığının yada siyasi erkin karar alma mekanizmalarında toplumun , sağlık çalışanlarının düşüncelerini , tutumlarını , ihtiyaçlarını daha fazla önemsemesinin gereğine inanıyorum.Zira sürekli mahkemler ve biz yaptık oldu tutumu mahkemelerin kararlarına göre birilerine zarar veriyor olmalı. Mahkeme böyle benzer süreçlerin sağlığa zarar vereceğinide gerekçeli kararında dolaylı yoldan belirtmiş oluyor.İsabetlidir. Gerekçeli kararda devam ediliyor."Bu çerçevede, acil sağlık hizmetinin bu konuda donanımlı olan acil servis uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından yapılacağı eğer bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin artırılması başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereğidir. Aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır." Evet sağlığın kamusal alan olduğu anlatılıyor. "Sağlık hizmetinin temel hedefi olan insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetleri kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk yararına sunulması gerekmektedir" Teşekkür ediyoruz. Bitiriyorum.Kamu sağlığı adına ve bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak şunu sormak istiyorum. Bir ülkenin nüfüsünu aşan oranda Acil servislere müracatını sağlayan sağlık politikalardan kimi sorumulu tutacağız ? Bunların zararların nasıl telafi edeceğiz ? Kamu sağlığı adına ve kendi sağlığım , acilde hizmet alma potansiyelim adına soruyorum. Saygılarımla.Dr.Mücahit Altuntaş.
0
Cevapla
CRİSTALLER
SAYIN (1.) Mücahit Altuntaş (iç Hastalıkları uzmanı) BİRAZ KISA KISA YAZIN... HARBİDEN YAZDIKLARINIZIN %10 UNU OKUYORUM...diğer kişilerde öyle yapıyordur. KISA KISA 3 SMS KADAR YAZ FAZLASI ANLAŞILMIYOR... TEŞEKKÜRLER
0
Cevapla
mustafa
bir türlü anlaşılamayan nokta şu: uzman doktor olduğunuzda kendi branşınız dışındaki hastalara ve hastalıklara yabancılaşırsınız evet altı yıllık temel tıp eğitimi almış olabilirsiniz ama bu eğitimin üzerine en az dört yıllık bir uzmanlık eğitimi süresi geçince ve bu süre boyunca sadece branşınız dahlindeki hastalarla ilgilenince diğer branşların acillerine son derece uzak kalırsınız. branşımdan örnek vereyim, ben 4.5 yıllık eğitimim boyunca kardiyoloji hastalarına yoğunlaştım, sabah kadar kardiyolojik acillere bakarım ve hiçbir sorun yaşamam, standart bir kardiyolog kadar hata riskim olur. ama başka bir branş hekimi mesela ftr, kardiyolojik acillere nasıl müdahale edebilir, tersten okursak ben akut karın hastasına ne kadar faydalı olabilirim, gözümden kaçan bir şey olursa nasıl telafi edilebilir? hele hele tuttuğum acil nöbetlerinde bakmak zorunda kaldığım çocuk yaş grubuna değinmiyorum bile... evet biyokimya uzmanının acil nöbeti tutması yanlıştır ama branşı dışında hasta bakan her uzmanın durumu aynıdır. acil servislerde yaşanan durum, sağlıkta gelinen en alt seviye olmuştur. ve maalesef bu durum bir süre daha düzelmeyecektir.
0
Cevapla
dr
mücahit hocam sen yaz.seni okuyan var merak etme..
0
Cevapla
hasan cakır
tabip odasına bak biyokimya uzmanı adına dava açıyor ya diğer doktorlar adına bir girişimde bulundunuz mu yok odadan oda yönetirsen böyle olur
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir