Medimagazin logo

Obeziteyle mücadele 3 yaşından başlayacak

Türkiye'de obeziteyle mücadele için çocukluktan başlayarak, sağlıklı beslenme faaliyetlerinden bilinçlendirme çalışmalarına, riskli bireylerin izlem ve tedavisinden, fiziksel aktiviteye kadar birçok tedbir alınacak.
Obeziteyle mücadele 3 yaşından başlayacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Sağlık Bakanlığının program koordinatörlüğündeki ''Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı''na göre, Türkiye'nin 6-11 yaş kilolu ve obez nüfus oranı 2018'e kadar yüzde 22,9'dan yüzde 21,1'e, 19 yaş ve üzeri obez nüfus oranı ise yüzde 30,3'den yüzde 25'e düşürülecek.
 
Plana göre, örgün eğitim alan bireylerin obeziteye ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla eğitim programları, eğitim modülleri, kitap, broşür, afiş, faaliyet-boyama kitapları, video film gibi materyaller geliştirilecek.
 
3-6 yaş ve ilköğretim çağı çocukları için egzersiz programları geliştirilecek ve uygulanması sağlanacak.
 
Ortaokul ve lise öğrencilerinde obezite araştırması yapılacak. ''Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'' ve ''Ulusal Fiziksel Aktivite Rehberi'' güncellenecek ve tanıtımı yapılacak.
 
-Müfredat değişikliğine gidilecek
 
Ortaöğretim öğrencilerine yönelik obeziteyle mücadele konularında seminer, konferans, panel, yarışma gibi faaliyetler düzenlenecek. Okul hemşireleri ve toplum sağlığı hemşireleri için obezite ve diyabet konusunda uzaktan eğitim modülü geliştirilecek.
 
İlk, orta ve lise müfredatında obeziteyle ilgili gerekli görülen değişiklikler yapılacak.
 
Öte yandan çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireylere yönelik sağlıklı beslenme programları yürütülecek. Bu kapsamda güncellenen Kantin Genelgesi yürürlüğe konulacak. ''Beslenme Dostu Okul'' programı kapsamında sertifikalı okul sayısı artırılacak, eğitim verilecek ve gerekli denetimler yürütülecek. İlköğretim okullarında yürütülen ''Okul Sütü Programı''nın sürdürülebilirliği sağlanacak.
 
-SUT'da obezite tedavisinin yer alması sağlanacak
 
Sağlık kuruluşlarına başvuran bireyler fazla kiloluluk ve obezite açısından değerlendirilecek ve tedavi programına dahil edilecek. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ve Hastane Bilgi Sistemi veri tabanlarının obezite konusunda veri üretmesini sağlayacak mekanizma kurulacak. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) obezite tedavisinin yer alması sağlanacak ve obezite cerrahi merkezlerinin standartları ve ameliyat endikasyonları belirlenecek.
 
-Daha çok hareket daha çok sağlık
 
Halkın fiziksel aktivite yapma bilincini geliştirmek, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten yerel yönetimler, özel sektör ve STK gibi kuruluşlar, ödüllendirilerek farkındalık çalışmaları desteklenecek. Açık alanlardaki fiziksel aktivitelerin gerçekleştirildiği ekipmanların ve parkurların doğru kullanılabilmesi için kılavuzlar veya panolar hazırlanacak ve buralarda spor eğitimi almış kişilerin halkın en çok kullandığı vakitlerde yarı zamanlı çalışması sağlanacak.
 
Spor dostu okul programı geliştirilecek. Kulüpleşme sağlanarak sporcu altyapısı güçlendirilecek. Spor tesisi olmayan okullara tesis yapılması sağlanacak. Okullardaki beden eğitimi ve spor derslerinin daha aktif işlenmesi için müfredat değiştirilecek.
obeziteyle
mücadele
3
yaşından
başlayacak
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir