Medimagazin logo

Muayenehanesi olanlar devam yenisine izin yok

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin "Tam Gün Yasası"nın tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılmasını'' öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurmasının ardından yeni düzenlemeye gitti
Muayenehanesi olanlar devam yenisine izin yok
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ANKARA - Muayenehanesi bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan tıp fakültelerinde görevli öğretim üyeleri, Anayasa Mahkemesince esas hakkında karar verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine aynı şekilde devam edebilecek.

Yeni muayenehane açmak isteyenlere izin verilmeyecek, özel hastanelerde çalışmaya ise yürürlükteki "Tam Gün Yasası"na göre izin verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin "Tam Gün Yasası"nın tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerinin 18 Nisan'a kadar kapatılmasını'' öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurmasının ardından yeni düzenlemeye gitti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayınladığı genelgede, 18 Nisana kadar, tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin muayenehanelerini kapatması, özel hastanelerde görev yapanların ise buna son vermeleri, aksi halde üniversiteleriyle ilişiklerinin kesileceğine dair düzenlemenin Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurulduğunu anımsattı.

Bu kararla söz konusu düzenlemenin uygulanma imkanı kalmadığını belirten Tosun, GATA ve üniversitelerde görevli tabip ve diş tabiplerinden halihazırda serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışanların, faaliyetine Anayasa Mahkemesince esas hakkında karar verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar aynı şekilde devam edebileceğini bildirdi.

Genelgeye göre, Torba Yasayla getirilen "Tam Gün" düzenlemesinin diğer hükümleri yürürlükte bulunduğundan ve söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı yeni serbest meslek faaliyetinde bulunmak veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyenlere bu yolu açmadığından, muayenehane açmak isteyenlere izin verilmeyecek, özel hastanelerde çalışmaya ise yürürlükteki "Tam Gün Yasası"na göre izin verilebilecek.

Tosun, özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebine ilişkin yeni başvurularla ilgili bakanlığın daha önce "Tam Gün Yasası"nın uygulamasıyla ilgili genelgesi uyarınca işlem yapılmasını istedi.

-Öğretim üyelerinin özelde çalışma koşulları

Sağlık Bakanlığının Tam Gün Yasasının uygulamasıyla ilgili daha önce yayınladığı genelgeye göre öğretim üyelerinin özelde çalışma koşulları şöyle belirlenmişti:

-Üniversitelerde 2547 sayılı kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabiplerinden yalnızca belirli koşulları taşıyanlara il sağlık müdürlüğünce özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışma izni verilecek.

-Özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde, 2547 sayılı kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabipleri muvafakatları alınmak kaydıyla çalıştırılabilecek.

-2547 sayılı kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilecek sayı, üniversitenin her bir anabilim dalındaki profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde 50'sini geçemeyecek.

-Profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibinin görev yaptığı üniversite ile özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında süresi bir yılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılacak.

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler sadece bir özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilecek.

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler için özel düzenleme yapılmış olması sebebiyle bu kapsamda bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olma şartı aranmaksızın özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilecek.

-Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek profesör ve doçent sayısı, mevcut tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla o uzmanlık dalında faaliyetinin olup olmadığına bakılmaksızın bu sayıların yüzde 20'sini geçemeyecek. Vakıf üniversiteleriyle işbirliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi sayısı dikkate alınmayacak.

-Anayasa Mahkemesinin kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin "Tam Gün Yasası"nın iptali için yaptığı başvuru üzerine, mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel kuruluşlarda çalışan öğretim üyelerinin, üç ay içinde (18 Nisan itibarıyla) bu faaliyetlerini sona erdirmelerini öngören hükümlerin yürürlüğünü durdurmuştu.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Anayasaya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunması ve uygulamalarından doğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi için esas hakkında karar verilinceye kadar bu hükümlerin yürürlüğünün durdurulduğu belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi, belirleyeceği bir tarihte başvuruyu esastan görüşecek.

muayenehanesi
olanlar
devam
yenisine
izin
yok
Yorum (13)
düğme
Abilerin abisi Aydin Sinyal abimiz konuyla ilgili daha önceki yorumlarını okumanızı tavsiye ederim.
0
Cevapla
Frankie Bellevan
aydın abi bizim abimizdir,büyüğümüzdür. soyadı da sinyal değil,sinal'dir. aydın abi'ye laf yok arkadaşlar. aydın abi'yi seviyoruz. selamlar,sevgiler.
0
Cevapla
Eyyamcı
Yaşa var ol..nur ol...AYDIN ABİMİZ...Kalbimizdesin...
0
Cevapla
umarsız
12 senedir 'Tam gün' adına ne çıkardınızsa ya danıştaydan ya AYM den döndü. Hala bıkmadan usanmadan ısrar ediyorsunuz. Sizinki inatsa bizde 10 katı var o inadın. Hodri meydan!!
0
Cevapla
düğme
sevmiyoruz dedik mi? adamcağız ne dediyse bir bir çıkıyor helal olsun
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir