Medimagazin logo

Literatürdeki ilk bilimsel makaleye imza attılar: Hekim hakları konusunda kalıcı bir düzenleme şart!

Adem Az ile M. İhsan Karaman kaleme aldıkları makalede tıbbi hataların, ilaç yan etkilerinin ön plana çıktığı ve malpraktis davalarının sıklaştığı bu dönemde uluslararası geçerliliği olan bir hekim hakları bildirgesinin son derece önemli olduğunu ifade ettiler.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Literatürdeki ilk bilimsel makaleye imza attılar: Hekim hakları konusunda kalıcı bir düzenleme şart!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Adem Az ile M. İhsan Karaman, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi’nde yer alan “COVID-19 Günlerinde Hekim Haklarını Tekrar Düşünmek”  isimli makalelerinde hekim-hasta ilişkisini tarihsel süreç içerisinde incelediler.  Sağlık çalışanlarına yönelik, yasal geçerliliği olan kapsamlı bir sözleşmesinin gerekliliğini tartışarak sözleşmenin tasarımı ile ilgili tavsiyelerde bulundular.

M. İhsan Karaman, makaleye ilişkin görüşünde şu ifadelere yer verdi:

"Son on yıllarda yoğun bir şekilde gündemde olan "hasta hakları" yanında oldukça ihmal edilmiş bir alan ve kavram olan "hekim hakları" konusunda, Tıp Tarihi ve Etik alanındaki değerli doktora öğrencimiz Dr. Adem Az ile birlikte kaleme aldığımız bir makaleyi takdim ediyorum.

Bizim bildiğimiz kadarıyla müstakil olarak "hekim hakları"nı konu alan ve yasal geçerliliğe sahip kalıcı bir düzenleme öneren literatürdeki ilk bilimsel makaledir. Bu itibarla ülkemizin alanındaki saygın ve indeksli bir dergisi tarafından yayınlanmıştır.

Hekimlerin fiziksel ve psikolojik olarak çok yıprandığı, üstelik insan hakları ve özlük hakları olarak çok dezavantajlı konuma düştüğü bir süreçte yönetim erkinin ve kanun yapıcıların dikkatini çekmesi ve şerefli mesleğimizin hayrına gelişmelere vesile olması dileğiyle makaleyi takdim ediyorum."

Hekimin tarihsel süreç içerindeki konumunun ele alındığı yazıda klasik dönemden bu güne kadar hekim-hasta ilişkileri incelendi. Klasik dönem içerisinde yarı tanrı konumunda olan hekimlerin günümüzde halka karşı sorumlulukları ve yapmakla yükümlü olduğu görevleri olan işçi konumuna geldiğinin ifade edildiği yazıda bu dönüşümün, hasta-hekim ilişkisini ve tıp alanındaki hâkim etik ilkeleri de baştan sona değiştirdiği kaydedildi.

Yıllar içinde yaşanan değişim, Amerikan Tabipler Birliği’nin 150 yıl ara ile yayınladığı bildirgede yer alan iki farklı maddesi ile gözler önüne serildi.

1847 yılında yayınlanan bildirgenin “Hastaların hekimlerine olan yükümlülükleri” başlıklı bölümünde şu ifadeler yer alıyordu:

“Bir hasta doktorunun reçetelerine derhâl ve itirazsız itaat etmelidir. Hasta kendi basit düşüncelerinin hekimini etkilemesine izin vermemelidir.

1990 yılında yayımlanan “Hasta-Hekim İlişkisinin Temel Ögeleri” isimli bildiride ise bu ilişki şu duruma evrilmişti:

“Hasta, hekimi tarafından önerilen sağlık bakımı konusunda karar verme hakkına sahiptir. Buna göre hastalar, önerilen herhangi bir tıbbi tedaviyi kabul edebilir veya reddedebilir.”

Hasta haklarının ulusal ve uluslararası bildirgeler ile koruma altına almış olmasına rağmen hekim haklarına ilişkin bir bildirge bulunmamasını eleştirildiği yazıda tarih içinde Dünya Tabipler Birliği tarafından yayımlanan hekim hakları bildirgelerinin ise çoğunlukla hekim sorumluluklarını konu edindiği ve sonrasında yine kendileri tarafından ilga edildiği bilgisine yer verildi.

COVID-19 ile mücadele sürecinde ise  ülkelerin  hekimlerin özlük haklarını sınırlayan farklı uygulamalara gittiği son yıllarda artan hekime şiddet vakalarının, sağlık çalışanlarının kişilik haklarına; pandemi sürecinin ise özlük haklarına ciddi ihlaller doğurduğu ifade edilerek sağlık çalışanlarına yönelik yasal geçerliliği olan kapsamlı bir hekim hakları sözleşmesinin gerekliliğine şu sözlerle vurgu yapıldı:

Hekimliğin, antik dönemde sanıldığı gibi tanrısal bir meziyet olmadığı aşikârdır. Fakat hekimlik basit bir mesleki sorumluluk da değildir. İnsan hayatını kurtarmak ve korumak görevini sadece mesleki bir vazife ya da sorumluluk olarak tanımlamak, hekimlerin bu sanatı icra ederken gösterdikleri fedakârlığı ve insan hayatının kutsiyetini, insanlık onurunu göz ardı etmek olacaktır. Meslek, diğer bir tanımla kişinin geçimini sağlamak için edindiği sürekli iş anlamına gelmektedir. Bir insan yaşamını korumak ve kurtarmanın ise maddi bir karşılığı yoktur. Bu yönüyle hekimliğin bugün geldiği nokta yani işçi konumu da kabul edilemezdir. Hekimin, sağlık profesyoneli veya işçi konumuna yerleştirildiği günümüzde hekim haklarının tekrardan gündeme getirilmesi zaruridir.

hekim hakları
adem az
m. i̇hsan karaman
bilimsel makale
hekim hakları bildirgesi
Yorum (8)
dr
Biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Harekete geçilip gerekli düzenlemeler yapılmazsa sıkıntı artarak devam edecek.
52
Cevapla
literature
meslekdaşların makalesi kuşkusuz değerlidir. ancak: medimagazin haber başlığının tersine bu konuda Pubmed de yüzlerce makale var.. birkaç örnek: tıpta ilk-tek-ilk yayın demek aşırı iddialı. -Physician's rights & responsibilities/medical ethics. Schneider V.Forensic Sci Int. 1994 Dec 16;69(3):175-6. doi: 10.1016/0379-0738(94)90381-6. -H. Jack Geiger: A Pioneer Physician for Human Rights. McKay D, Rubenstein L.Am J Public Health. 2021 May;111(5):789-791. doi: 10.2105/AJPH.2021.306240. -Emergency Physician Rights and Responsibilities. [No authors listed]Ann Emerg Med. 2016 Jul;68(1):143-4. doi: 10.1016/j.annemergmed.2016.04.039. -[The patient rights act - a first overview]. Neu J.Unfallchirurg. 2013 Jul;116(7):658-60. doi: 10.1007/s00113-013-2441-y.
10
Cevapla
Uzmandr.
HİC KİMSE SAVCİNİN , HAKİMİN OGRETMENİN , POLİSİN ASKERİN MAASİNA ZAM OLAYİNA DEGİL GUNDEME , AĞZİNA ALMAZKEN ; NEDEN HERKESİN AĞZİNDA DOKTORUN MAASİ SAKIZ YAPILİYOR, NEDEN HEP MEDYATİK GÜNDEME TAK DİYE TASİNİYOR ; ONU ANLAMAK ZOR...SAĞLİK CALİSANLARİ NEDEN DOKTORA GİZLİ VEYA ACİK DUSMANLİK YAPİYOR..BU MİLLETİN , BU DEVLETİN DR U BASİTLESTİRME OLAYİ NEDİR..BUGUN BİR HEKİMİN YAPABİLECEGİ İSİ YAPABİLECEK BİRİSİ VEYA MESLEK GRUBU VAR Mİ??
53
Cevapla
Uzmandr.
HEKİM HAKKİ DEGİL , BURDA NORMAL OLARAK BİR BİREYİN BİLE HAKLARİNİNİN BİR KISMI YOK HEKİMLİKTE...HAYATI BOYUNCA İNSANLİĞA DOĞRU DÜZGÜN FAYDASI OLMAYAN , BOŞ - BELEŞ KİSİLER BİLE HEKİMLİK HAKKİNDA YORUM YAPİYOR..İNSANLARİMİZİN COGU ORTADOGU ZİHNİYETİNDE , HEKİMLİK SARTLARİ VE MAASİ UGANDA ŞARTLARİNDA , HEKİMLERDEN BEKLENEN UZAY CAĞI HİZMETİ...
35
Cevapla
Zeki Çandar
Gözler kör kulaklar sağır, ama sadece Hekimler için. Öğretmenler ek zam aldı bile. Veee Meclis 15 Şubat a dek TATİLE girmiş? Buyur buradan yak..
72
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir