Medimagazin logo

Kızamık, bağışıklığı 3 yıl zayıflatıyor

Kızamık hastalığının, aşı olmayan çocukların bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha uzun sürdüğü belirlendi.
Kızamık, bağışıklığı 3 yıl zayıflatıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, kızamığın çocukların bağışıklık sistemini sanıldığı gibi 1-2 ay değil, 3 yıl zayıflattığını gösterdi.

Bilim adamları, kızamık virüsünün aşı olmayan çocuklarda bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan lenfosit T hücrelerine saldırıp yok ettiği ve uzun vadede vücudun enfeksiyonlara karşı direncini engellediğini belirtti.

Kızamık virüsünün yok ettiği lenfosit T hücrelerinin, yeniden oluşmasının yaklaşık 1-2 ay sürdüğünü belirten bilim adamları, yeniden oluşan hücrelerin, sadece kızamık virüsüyle mücadele edebildiğini, diğer virüslere karşı etkisiz kaldığını vurguladı.

İngiltere, Galler ve Danimarka'da 1-9, ABD'de de 1-14 yaşlarındaki çocukların aşı kayıtları, ölüm ve kızamık oranlarına ilişkin verileri inceleyen bilim adamları, bağışıklık sisteminin zayıflamasının çocukların baş-ka bir virüsün yol açtığı enfeksiyonlardan ölüm riskini de artırabileceğini saptadı.

Kızamığın sanılandan daha uzun süre bağışıklık sistemini zayıflattığını ve aşının sadece kızamıktan değil başka hastalıklardan ölüm riskini de azalttığını gösteren araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

Kızamık, morbilli virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir çocukluk hastalığı. Kızamık aşısı hastalığın daha hafif atlatılmasını ve bir daha bu hastalığa yakalanmamayı sağlıyor.

kızamık
kızamık açısı
bağışıklık
Yorum (2)
Alişan Yıldıran (Prof. Dr.)
Konunun ehemmiyetini daha evvel paylaşmışdım. İmmnünmodülasyon immün sistemin zayıflaması değil geçiş dönemi anlamında kullanılmakdadır. Makaleyi henüz temin edemedim, inşallah kritiğini yapmayı isterim.
0
Cevapla
Alişan Yıldıran, Prof. Dr.
KIZAMIK VE İMMÜNOMODÜLASYON Medimagazin’de 13.05.2015’de ‘Kızamık, bağışıklığı 3 yıl zayıflatıyor’ başlığı ile verilen haberde çok kaliteli bir yayın organı olan Science dergisinde yayınlanan araştırmada kısaca; ‘ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, kızamığın çocukların bağışıklık sistemini sanıldığı gibi 1-2 ay değil, 3 yıl zayıflattığını gösterdi. Bilim adamları, kızamık virüsünün aşı olmayan çocuklarda bağışıklık sisteminde önemli rol oynayan lenfosit T hücrelerine saldırıp yok ettiği ve uzun vadede vücudun enfeksiyonlara karşı direncini engellediğini belirtti’ denilmekde idi. Uzun zamandır laboratuarı olan bir klinik immünolog ve tecrübeli bir çocuk doktoru olarak, aşı yan etkilerini teşhis ve tedavi etmek, konu hakkında nazarî dersler vermek durumunda olduğum için, konuyu takîb etmeye ve rızâ-en lillah efkâr-ı umûmî ile paylaşmaya çalışıyorum. Daha evvel, kızamık virüsünün önemine, bağışıklık sistemi üzerine etkilerine, üzerinde en çok çalışılan virüs olduğuna ve kızamık aşısının otizm ile alakası olduğuna dair bilgilerin halkdan saklandığına, bu sebeple KKK aşısının askıya alınması gerekdiğine dikkat çekmişdim (1). Aşılar ile ilgili olarak BigPharma’nın basın yolu ile subliminal mesajlarla algı yönetimi yapdığı konusunda da bir kaç gün önce naçizâne bir kaç kelime çizikdirmişdim (2). Bu sebeble, mezkûr haberde sözü edilen kızamık aşısının bağışıklık sistemini üç yıl zayıflattığını iddia eden araştırmayı kritik etmek zarûreti hasıl oldu. Adı geçen araştırmayı ancak temin edebildim (3). Tıp doktoru olarak alışık olmadığımız türdeki (gözlemsel, retrospektiv, matematiksel?) bu araştırmada imzası olan dört ‘bilim adamı’ arasında tıp doktoru yok, sadece ADME Osterhaus’un adına daha önce rastlamışdım. Diğer araştırmacılar çok genç, Osterhaus ise wikide ‘scaremonger=panik yaratıcı’ olarak ifade edilen veteriner kökenli bir virolog. Çalışma metodu da alışık olmadığımız türden, üç ülkenin (ABD, İngiltere ve Danimarka) mortalite veritabanında kızamık aşısı öncesi ve sonrasında kızamık ve kızamık-dışı enfeksiyon hastalıklarından ölüm hızları arasındaki kızamık virüsünün immünmodülasyon etkisinin yol açmış olabileceği ‘sanal’ bağıntıyı matematiksel olarak göstermişler (!). Ünlem işareti koydum çünkü anlaşılır, net bir bulguyu naçizane göremedim, tabii anlayamamış da olabilirim. Ancak şurası net; çalışmada hiç bir şekilde immün sistem ile ilgili bir veri yok. Lakin ne hikmetse, kızamık virüsüne özgü efektör ve memory lenfosit büyüklüklerini hesaplayabilmişler (!). Buna dayanarak kızamığın konak direncinde 2-3 yıla kadar uzayan etkiye (hangi yönde olduğu da açık değil), bu süre içinde de kızamık-dışı enfeksiyonlara bağlı ölümlerin iki katına çıkdığını iddia ediyorlar. Daha önce bahsettiğim aşı skandalı (4)ndan tam dokuz ay sonra kızamık aşısının ehemmiyetini vurgulayan bu makalenin ortaya çıkması ilginç (1) bir tevâfuk tabii. Bilimsel olduğunu iddia eden bir websitesinde ‘David Gorski’ imzalı bir kritiğe rastlamam da ilginç. Adamcağız makaleyi göklere çıkarıyor (5). Bu adı bir yerden hatırlıyorum, David Gorski kim diye bakdığımda ise zât- âlîlerinin bigpharma ile iltisâkına vâkıf oluyoruz (6). Kızamık ve immünmodülasyon arasındaki ilişkiyi araştırırken bingo! makalenin genç araştırmacısı De Swart’ın bir yıl önceki başka bir çalışmasında (7) ‘kızamık paradoksu’ndan yani virüsün bağışıklık sistemini hem zayıflattığını, hem de aktive ettiğini okuyoruz. Araştırmada verilen grafikleri incelediğimizde de, 2009’da Dr. Raymond Obomsawin’in aşı öncesi ve sonrası mortalite grafiklerinde (8) açıkça görüldüğü gibi ölüm hızlarının aşı uygulaması başlamadan önce belirgin şekilde azaldığı anlaşılmakda. Ne kadar ilginç değil mi? Aşılar yüzde yüz etkili ve güvenlidir korosunun ‘Peki bu araştırma Science gibi bir dergide nasıl yayınlandı Alişan’ diye seslendiklerini duymak zor değil! Cevabı dünyanın en önemli tıp mecmualarından biri olan Lancet'in baş editörü versin. Dr. Horton’a göre ‘literatürdeki önemli yayınların yarısının yanlışdır’. Ayet: "Ve ma tevfîkî illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb" Meali: "...Başarım ancak Allah'tandır, O'na güvendim; O'na yöneliyorum." - Hûd suresi (11:88) (1) http://www.memurlar.net/haber/484489/ (2) http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/05/22/misafir-yazar/asilar-yuzde-yuz-etkili-ve-guvenli-degildir-2/ (3) PMID: 25954009 (4) http://ahmetrasimkucukusta.com/2014/08/30/misafir-yazar/asi-skandali/ (5) https://www.sciencebasedmedicine.org/the-measles-vaccine-protects-against-more-than-just-the-measles/ (6) http://www.ageofautism.com/2010/06/david-gorskis-financial-pharma-ties-what-he-didnt-tell-you.html (7) http://www.plospathogens.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.ppat.1004482&representation=PDF (8) http://www.vaccinationcouncil.org/media/Obamsawin_Vaccination_Tables.pdf (9) http://www.globalresearch.ca/editor-in-chief-of-worlds-best-known-medical-journal-half-of-all-the-literature-is-false/5451305
1
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir