Medimagazin logo

Karaciğer yağlanması, miyokard enfarktüsü ve kardiyovasküler mortalite arasındaki bağlantı: Kapsamlı bir çalışma

Son bulgular, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastaların yüksek kardiyovasküler mortalite ve genel mortalite riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Bu ilişki, miyokard enfarktüsü sonrası kadın hastalar için özellikle daha güçlüydü
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Karaciğer yağlanması, miyokard enfarktüsü ve kardiyovasküler mortalite arasındaki bağlantı: Kapsamlı bir çalışma
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), miyokard enfarktüsü öyküsü olan hastalar için önemli bir endişe kaynağı olarak tanımlanır. Kıdemli araştırmacı Johanna Geleijnse, PhD tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, bu hastaların kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüme yatkınlığı arttırıyor.

NAFLD risklerini ölçüldü

NAFLD genellikle aşırı kilolu olma, metabolik sendrom varlığı ve yüksek trigliserit seviyeleri ile ilişkilidir. Aynı zamanda yüksek tansiyon, sağlıksız kolesterol seviyeleri, diyabet ve obezite kardiyovasküler hastalık risklerini artırır. Yaygın olarak kalp krizi olarak bilinen miyokard enfarktüsünden sonra hastalar kalp yetmezliği ve ani kalp durması da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir.

Çalışma, araştırmaya katılmadan önceki on yıl içinde miyokard enfarktüsü geçiren Alpha Omega Kohortu'ndan 60-80 yaş arası katılımcıları içerdi. NAFLD'yi değerlendirmek için bir ölçüt olan Yağlı Karaciğer Endeksi ile kardiyovasküler hastalık ve diğer nedenlerden ölüm riski arasındaki bağlantıya odaklanıldı.

İlk bulgular, 60 veya daha yüksek bir Yağlı Karaciğer İndeksinin yüksek kardiyovasküler mortalite riski ile ilişkili olduğunu gösterdi. Üstelik bu risk yaş, kan basıncı ve sigara içme alışkanlıkları gibi faktörler ayarlandıktan sonra önemli ölçüde artmıştı.

Cinsiyet eşitsizlikleri not edildi

Dikkat çekici bir şekilde, çalışma cinsiyetler arasında kayda değer farklılıklara işaret etti. Yağlı Karaciğer İndeksi ≥60 olan kadınlar, Yağlı Karaciğer İndeksi <30 olanlara kıyasla daha yüksek kardiyovasküler hastalık ölüm riski gösterdi. Buna karşılık, erkekler için risk seviyeleri marjinal olarak daha düşüktü.

Çıkarımlar ve sonuçlar

Yağlı Karaciğer İndeksindeki değişim kardiyovasküler hastalık mortalitesi ile tutarlı bir ilişki göstermedi. Ancak, başlangıçta yüksek indekse sahip olanlarda indeksin düşmesi mortalite riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi. Ayrıca çalışma, kardiyovasküler hastalık mortalitesi açısından erkekler ve kadınlar arasında Yağlı Karaciğer Endeksi kesme noktalarındaki potansiyel farklılıkları vurguladı.

Araştırmacılar, Yağlı Karaciğer Endeksinin erken kardiyovasküler ve genel mortalite için güçlü bir öngörü değerine sahip olduğu sonucuna vardı. Gelecekteki araştırmalar, özellikle miyokard enfarktüsü sonrası hastaların sağlığıyla ilgili olarak bu ölçütün rolünü anlamak için önem taşıyor.

nafld
miyokard enfarktusu
karaciger yaglanmasi
kardiyovaskuler mortalite
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir