Medimagazin logo

Kalp kası hasarına dayalı dört aşamalı kalp krizi sınıflandırmasının ilki yayınlandı

Canadian Journal of Cardiology'de yayımlanan Kanada Kardiyovasküler Derneği uzlaşı bildirisi, tedavinin iyileştirilmesi ve bireyselleştirilmiş bakım sağlanmasının önünü açıyor
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Kalp kası hasarına dayalı dört aşamalı kalp krizi sınıflandırmasının ilki yayınlandı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Kalp krizi veya akut miyokard enfarktüsü (MI), dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri kabul ediliyor. Elsevier tarafından yayımlanan Canadian Journal of Cardiology'de yer alan ve yeni yayımlanan Kanada Kardiyovasküler Topluluğu Akut Miyokard Enfarktüsü Sınıflandırması (CCS-AMI), kalp kası hasarına dayalı dört aşamalı bir kalp krizi sınıflandırması sundu. 

Tanınmış uzmanlardan oluşan bir grup tarafından yapılan bu çalışma, kalp krizi hastalarında riski daha doğru bir şekilde belirleme potansiyeline sahip ve yeni, yaralanma aşamasına özgü ve doku patolojisine dayalı tedavilerin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

"Daha iyi hayatta kalma oranları ile sonuçlanabilir"

Baş yazar Andreas Kumar, MD, MSc, Northern Ontario School of Medicine University ve Kardiyovasküler Bilimler Bölümü, Health Sciences North, Sudbury, ON, Kanada, şöyle açıklıyor: 

"MI, morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Mevcut araçlar, hastanın klinik tablosunu ve/veya kalp krizinin nedenini ve EKG bulgularını kullanarak MI'ları sınıflandırmaktadır. Bu araçlar tedaviyi yönlendirmek için çok yararlı olsa da, kalp krizinin neden olduğu altta yatan doku hasarının ayrıntılarını dikkate almamaktadır. Onlarca yıllık verilere dayanan bu uzman konsensüsü, Kanada'da ve uluslararası alanda yayınlanan türünün ilk sınıflandırma sistemidir. Kalp krizlerinin daha farklı bir tanımını sunmakta ve akut aterotrombotik MI anlayışımızı geliştirmektedir. Doku düzeyinde, tüm kalp krizleri aynı değildir; yeni CCS-AMI sınıflandırması, MI için daha rafine tedavilerin geliştirilmesinin önünü açmaktadır; bu da sonuçta daha iyi hasta klinik bakımı ve daha iyi hayatta kalma oranları ile sonuçlanabilir."

CCS-AMI sınıflandırması, bir MI'yı takiben kalp kasında meydana gelen hasarı dört ardışık ve giderek ağırlaşan aşamada tanımlamaktadır. Her aşama, bir önceki aşamadan itibaren miyokardiyal iskemi ve reperfüzyon hasarının doku patolojisinin ilerlemesini yansıtır. MI'nın kalp kası üzerindeki etkisi hakkında güçlü kanıtlara dayanmaktadır.

İlerleyen her CCS-AMI evresinde kalpteki hasar arttıkça, hastalarda aritmi, kalp yetmezliği ve ölüm gibi komplikasyon riski önemli ölçüde artar. Uygun tedavi potansiyel olarak hasarın ilerlemesini durdurabilir ve hasarı daha erken bir aşamada durdurabilir.

Kalp kası hasarına dayalı kalp krizinin dört aşaması

  • Evre 1: Aborte MI (miyokardiyal nekroz yok/minimal). Kalp kasında hasar yok veya çok az. En iyi durumda risk altındaki tüm miyokard alanı kurtarılabilir.
  • Evre 2: Önemli kardiyomiyosit nekrozu olan ancak mikrovasküler hasar olmayan MI. Kalp kasında hasar vardır ve kalpteki küçük kan damarlarında hasar yoktur. Revaskülarizasyon tedavisi normal koroner akışın yeniden sağlanmasıyla sonuçlanacaktır.
  • Evre 3: Kardiyomiyosit nekrozu ve mikrovasküler tıkanmaya yol açan mikrovasküler işlev bozukluğu (yani "no-reflow") ile birlikte MI. Kalp kasında hasar ve kalpteki küçük kan damarlarında tıkanma. Uzun süreli takipte majör advers kardiyak olay oranı 2 ila 4 kat artar.
  • Evre 4: Reperfüzyon kanamasına yol açan kardiyomiyosit ve mikrovasküler nekroz ile MI. Kalp kasının hasar görmesi, küçük kan damarlarının tıkanması ve yırtılması kalp kası içine kanama ile sonuçlanır. Bu, mikrovasküler hasarın daha şiddetli bir şeklidir ve iskemi-reperfüzyon hasarının en şiddetli şeklidir. Uzun süreli takipte olumsuz kardiyak olay oranında 2 ila 6 kat artış ile ilişkilidir.

Dr. Kumar şu sonuca varıyor: "Yeni sınıflandırma, kalp krizlerini doku hasarının evresine göre ayırt etmeye yardımcı olacak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının bir hastanın aritmi, kalp yetmezliği ve ölüm riskini daha kesin bir şekilde tahmin etmesine olanak tanıyacaktır. CCS-AMI'nin sonuçta kalp krizi hastaları için daha iyi bakım, daha iyi iyileşme ve daha iyi hayatta kalma oranlarına yol açması beklenmektedir."

kalp krizi
canadian journal of cardiology
kalp kasi hasari
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir