Medimagazin logo

Kahraman asistanlar yönetimle mütabakat metni imzaladı

Kahraman asistanlar yönetimle mütabakat metni imzaladı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 KSÜ Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği olarak  14.07.2014 tarihinde başladığımız  görev faaliyetine 15.07.2014 saat 14 :00 te  fakülte ve hastane yöneticileri ile yaptığımız yazılı mutabakat sonucu ara vermiş bulunmaktayız.

 

Yazılı mutabakat metninde yer alan maddeleri hayata geçirmek için hastane idaresinin iyi niyet içinde olduklarını gördük. Bu faaliyete 3 ay boyunca ara vermiş bulunmaktayız, 3 ay sonunda verilen sözler yerine getirilmezse tekrar durum değerlendirmesi yapılacaktır.  Bu yaptığımız görev faaliyetinde bizden desteğini esirgemeyen başta Türk Tabipler Birliği  Merkez Konseyi , Kahramanmaraş Tabip Odası , Sağlık Sen , Türk Sağlık Sen, SES ve bu zorlu süreçte bize destek olan tüm hocalarımıza, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. 

 

Görev faaliyeti sırasında bize mobing yapan, istifaya zorlayan, yönetimi bize karşı kışkırtan tüm hocaları şiddetle kınıyoruz.

 

Tüm kamuoyuna duyurulur.
 


KSÜ Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği

kahraman
asistanlar
yönetimle
mütabakat
metni
imzaladı
Yorum (5)
Mücahit Altuntaş
Sağlık sisteminde ve sağlık algısındaki temel sorunlar lokal çözümlerle giderilemez. Sağlıkta temel sorunlar var ? Sağlık fetişizmi , sağlık kavramı kötüye kullanılıyor.Yani daha açık deyimle "ticarileşiyor".Şirketler ve işletmeler eliyle sistematik biçimde işletme , karlılık , kazanç ön plana çıkıyor.Sağlıkta gereksiz işlemelerin balonlaması demektir.Balon patlar.Önce bu balonu görmemiz gerekiyor. Sağlık bilimsel yöntemlerle , özerklikle değil siyasi kavrayış hegomonyası taşıyor.Bunu görmek geriyor. Sağlık sistemi ancak ; liyakat , örgütlü , katılımcı , yanlışı eleştirel yöntemlerle ifade ve tasfiye etmekle , karşılıklı diyologlarla iyiye götürülebilir.Kozmopolit ve aırı tehlikeli guruptadır.Diyalog çok önemlidir.Sağlık modellemesi siyasetin hegomonik tarzı , biz yaptık oldu ile götürülüyor. Hekimlerin daha konforlu , yeterli sürede hasta bakması ve nitelikli iş yapması gözetilmiyor ,üstelik performans sistemi "tüm bu ifade edilen sorunlara rağmen" devam ettiriliyor. Bu sağlık sistemiyle dirlik olmaz.İş yükü , maliyet ,şidddet , empati eksikliği patlar.Meclis Sağlıkta şiddet komisyonu toplandı.TEsbitler yaptı.Bunlar kamuoyunda ne kadar sisndirdi ve ne değişti? Bu nitelik sorunu eşgüdümü olan bir sağlık sisteminin çalışması ile mümkün olabilir. Bunun için kayıt , bütünsel yaklaşım ,sevk ve geri bildirim sisteminin olması ; Hekimler arası rekabet değil temel maaş ve temel özellikleri (kabaca eğitim süresi , riskli işler gibi) değerler üzerinden ücretlendirme bantları ile olabilir. Sağlıkta balonlaşmış iş ve iş yükü ile yıpratıcı değil ,sistemi içi nitelikli süre ve işi gözeterek , hekimler arası diyalog ve gereksiz işlem ve harcamaların saptayıp tasfiyesi halinde yol alınabilir. Bunları herkes biliyor.Niteliki iş ve insanın , niteliklisistemin ektinliğine ve baskınlığına ihtiyaç var. Asistan temsilcilerini ve destek verenleri en azından sorunları dile getidikleri için kutluyorum.Hangi konuda sorun ve çözümler vaatler oldu kamuoyunu aydınlatmaları ihtiyaçtır. Hekimlerin ve sağlık çalışanların sorunları sağlık sisteminin karın ağrısıdır.Şeffaf olmayı , kamuoyuna açık olmayı , sorunları kişiselleştirmek ,sıradan siyasallaştırmakla değil , kavramsallaştırmayı becerebilirsek yol alınabilir. Yoksa başka bir zamanlar başka yerlerde başka biçimlerde ; tükenme , empati eksikliği , yabancılaşma ,şiddet , maliyet , iş yükü gibi farklı biçimlerde karşımıza çıkar.
0
Cevapla
deniz
Bir meslektaşınız olarak sizleri tebrik ediyor ve gurur duyuyorum.Ancak bu eyleminizi lütfen TTB,sendikaların kullanmasına ve politikleştirmesine izin vermeyin.Sizler mesleğinizi daha iyi yapmak ve insanca koşullarda çalışmak için bunu yapıyorsunuz.Lütfen TTB'nin arka bahçesindeki çocuklar konumuna düşmeyin.
0
Cevapla
dr
Gençler herkes kendi karakterinin gereğini yapar.Size mobbing yapanları unutmayın.Onlar işte bu mesleğin itibar kaybına neden olan insanlar.Gelene ağam gidene paşam diyen bu insanlar bu mesleği yerlere attılar.Meslek yaşadığı itibar kaybını hala telafi edemedi.Acı karpuzdan tad beklenmez.Siz vazifenizi yaptınız , her onurlu insan gibi hakkınızı aradınız.Ve İnşallah olacak.
0
Cevapla
onur yılmaz
Tüm sağlık çalışanları, tüm meslek grupları kendi birliklerini oluşturmalı. Siyasi, dini, dünyevi görüş ve düşüncelerimizi bir kenara bırakıp şiddete, zulüme, haksızlığa karşı tek birlik olmalıyız. Tüm sağlıkçılar asgari müştereklerde buluşabilmeli. Birlik olursak hiç bir dünyevi kuvvet birliğimize, bize, birimize veya hepimize zarar veremez. Güçlü kuvvetli olur, zulüme haksızlığa karşı dik durup maddi manevi her türlü hakkımızı alırız. AKSİ TAKDİRDE HER KOYUN OLARAK KENDİ BACAĞIMIZDAN ASILMAYA DEVAM EDERİZ.
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Sağlıkta temel ilkeler ile bir araya gelmek durumundayız.Kafamızdaki siyasi , kişisel , inanca ait ön yargıları bırakıp temel ilkeler üzerine KAVRAMLARI ön plana çıkarmalıyız. Sağlıkta gereksiz iş ve iş yükü var mı? Sağlıkta bilimsel kriterler mi siyasal dini akçeli gelirgeçer adamsendeci vd kriterler mi öne çıkıyor? Bir hekim bir günde kaç hasta bakabilir , kaç saat sağlıklı çalışabilir ? Sağlık personeli kaç saat hizmet verebilir? Sağlık çalışanları iletişim ve empati içn uygun ortamda çalışıyor mu? Çalışmıyorsa gerekçeleri neler , kim sorumlu? Sağlıkta yeterli sürede muayne neden işletilemiyor ? Sevk sistemi neden çalışmıyor? Neden bilgi aktarımı olamıyor ? Neden altı yıl eğitim sonrası uzmanlık fetişizmi yaşanılıyor ? Sağlıkta birinci basmak neden prestijli olamıyor ? Sağlık sisteminin içinde bilginin paylşamı , geri bildirim neden çalışımıyor ? Hekimler arası ve sağlık sisteminde neden eşgüdüm sağlanamıyor ? Demekki çok temel ihtiyaçları ihmal edebiliyoruz ? Temel sorunları öteliyoruz ; Hasta yeterli sürede bakılamıyor , bilgi birikimi ve paylaşımı olamıyor,sürekli artan eğitim yıllarına rağmen değersizleşme yaşanıyor , özerklik ,liyakat , güven veren bir eğitim olamıyor.Emeğe , asgari ücrete , çalışmaya saygı ve saygınlık havada kalıyor. Hegomonya , korku , ifadesizlik kültürümüz oluveriyor. Bakın yukardaki yazı nasıl sonlanıyor. "Görev faaliyeti sırasında bize mobing yapan, istifaya zorlayan, yönetimi bize karşı kışkırtan tüm hocaları şiddetle kınıyoruz. Tüm kamuoyuna duyurulur. KSÜ Tıp Fakültesi Asistan Hekim Temsilciliği" Son cümleler böyle bitiyor.Yani ? Yanlışı sıradanlaştırdır , edindik , büyüttük , kültürümüz yapıverdik.Olağanlaştırdık.Görmemiz gereken daha alt katman sorunlarımız ve temel değerleri ihlallerimiz ,korku ve baskı kültürüyle sürüyor. Yani "Görev faaliyeti sırasında bize mobing yapan, istifaya zorlayan, yönetimi bize karşı kışkırtan tüm hocaları şiddetle kınıyoruz" O zaman hep temel değerlerin en başta ve bazen en üst düzeyde ihlal mi ediyoruz (?) sormak gerekiyor.Son cümlelerden bunları anlıyorum.Demek ki eğitiminde , eğitimlilerin de sorgulanması gerekiyor ,kuru bir meslektaş fetişizmiyle ol(a)mayacağı anlaşılıyor. Bunlarla daha zorda olsa yüzleşmek durumundayız.Hangi insan ? Hangi Eğitim ?Hangi kültür?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir