Medimagazin logo

Kadınlar kalp krizinden sonra erkeklerden daha fazla ölüyor

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) bilimsel kongresi olan Kalp Yetmezliği 2023'te bugün sunulan araştırmaya göre, kadınların kalp krizinden sonra ölme olasılığı erkeklere kıyasla iki kat daha fazladır
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Kadınlar kalp krizinden sonra erkeklerden daha fazla ölüyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Çalışmanın yazarı Portekiz'deki Garcia de Orta Hastanesi'nden Dr. Mariana Martinho, "Miyokard enfarktüsü geçiren her yaştan kadın, kötü prognoz açısından özellikle yüksek risk altındadır. Bu kadınların kalp krizi geçirdikten sonra kan basıncı, kolesterol ve diyabetin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve kardiyak rehabilitasyona yönlendirilmesiyle birlikte düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Genç kadınlarda sigara içme düzeyleri artmaktadır ve fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin yanı sıra bununla da mücadele edilmelidir." dedi.

Önceki çalışmalar ST yükselmeli miyokard enfarktüsü (STEMI) geçiren kadınların hastanede kaldıkları süre boyunca erkeklere kıyasla daha kötü bir prognoza sahip olduğunu ve bunun ileri yaşlarına, diğer hastalıkların sayısındaki artışa ve tıkalı arterleri açmak için stentlerin (perkütan koroner girişim; PKG) daha az kullanılmasına bağlı olabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada kadın ve erkeklerde STEMI sonrası kısa ve uzun vadeli sonuçlar karşılaştırılmış ve hem premenopozal (55 yaş ve altı) hem de postmenopozal (55 yaş üstü) kadınlarda herhangi bir cinsiyet farkının olup olmadığı incelenmiştir.

884 hasta incelendi

Bu çalışma, 2010-2015 yılları arasında STEMI ile başvuran ve semptom başlangıcından sonraki 48 saat içinde PKG ile tedavi edilen ardışık hastaları kapsayan retrospektif bir gözlemsel çalışmadır. Olumsuz sonuçlar 30 günlük tüm nedenlere bağlı mortalite, beş yıllık tüm nedenlere bağlı mortalite ve beş yıllık majör olumsuz kardiyovasküler olaylar (MACE; tüm nedenlere bağlı ölüm, yeniden enfarktüs, kalp yetmezliği için hastaneye yatış ve iskemik inmenin bir bileşimi) olarak tanımlanmıştır.

Çalışmaya 884 hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş 62 idi ve %27'si kadındı. Kadınlar erkeklerden daha yaşlıydı (ortalama yaş 67'ye karşı 60) ve yüksek tansiyon, diyabet ve daha önce inme geçirme oranları daha yüksekti. Erkeklerin sigara içme ve koroner arter hastalığına sahip olma olasılığı daha yüksekti. Semptomlar ve PKG ile tedavi arasındaki süre genel olarak kadınlar ve erkekler arasında farklılık göstermedi, ancak 55 yaş ve altındaki kadınlar hastaneye vardıktan sonra erkek akranlarına göre önemli ölçüde daha uzun bir tedavi gecikmesine sahipti (95'e karşı 80 dakika).

Araştırmacılar, diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, periferik arter hastalığı, inme ve ailede koroner arter hastalığı öyküsü gibi ilişkiyi etkileyebilecek faktörleri ayarladıktan sonra kadınlar ve erkekler arasındaki olumsuz sonuç riskini karşılaştırmıştır. 30. günde, kadınların %11,8'i, erkeklerin %4,6'sı hayatını kaybetti. Beş yıl içinde, erkeklerin %16,9'una karşılık kadınların yaklaşık üçte biri (%32,1) hayatını kaybetti (HR 2,33).

Dr. Martinho şunları söyledi: 

"Kadınlar, diğer koşullar ayarlandıktan sonra ve erkeklerle aynı zaman diliminde PCI almalarına rağmen, kısa ve uzun vadede erkeklerden iki ila üç kat daha fazla olumsuz sonuç olasılığına sahipti."

kadin
kalp krizi
erkek
avrupa kardiyoloji dernegi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir