Medimagazin logo

İşte Hükümet Programında sağlıkla ilgili yapılacak maddeler

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 64. Hükümet Programı'nı sundu.
İşte Hükümet Programında sağlıkla ilgili yapılacak maddeler
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık alanında hizmet standardının sürdürülebilirliğini sağlamak, yeni reformlarla hizmet kalitesini artırmak ve başta yoksul kesimler olmak üzere hizmeti vatandaşların ayağına götürmenin temel amaç olduğu ifade edilerek bu amaç doğrultusunda sağlık alanındaki insan kaynağının ve hizmetlerin kalitesini sürekli artırmanın hedeflendiği vurgulandı.

64. Hükümet döneminde temel sağlık hizmetlerini geliştirirken, koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla önem verileceğine işaret edilen programda, sağlıkta küresel bir marka haline gelen Türkiye'nin gelecek dönemde sağlık turizmi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi. 

"Hedefimiz, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmak"

Tıbbi teknolojide, ilaç, kozmetik endüstrisi ve sağlık turizminde kapasitenin artırılmasının, yeni projelerin temel motivasyonunu oluşturacağının vurgulandığı programda, şu ifadelere yer verildi:

"Hedefimiz, ülkemizi sağlık alanında bölgemizin öncü ülkesi yapmaktır. Sağlık politikalarımızın en temel önceliklerinden biri de 'Sağlıklı Yaşam Kültürü'nün oluşturulmasıdır. Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik uygulamalarımız, bu amacın hayata geçirilmesinde en etkili ve kapsayıcı politika aracımız olacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilerek koruyucu sağlık hizmetleri yanında, aile hekimliği, tedavi hizmetleri, evde sağlık ve 112 acil sağlık hizmetleri bütüncül bir anlayış ile ele alınarak yeni bir yapı kurulacaktır. Birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu sağlanacaktır. Uluslararası deneyimler de dikkate alınarak şehir hastanelerinin yönetim dinamiklerinin işlevsel bir şekilde tesis edilmesini sağlayacağız."

 

"Toplumsal vicdana yapılan bir şiddettir"

Sağlık ve eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek için alınan caydırıcı önlemlerin artırılacağını kaydeden Davutoğlu, "Şiddete uğrayan bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize buradan bir taahhüt olarak ifade ediyorum; Onların uğradıkları her şiddet aslında toplumsal vicdana yapılan bir şiddettir. Bunlarla mücadelede kesinlikle kararlıyız. Yine uyuşturucu ile mücadele daha da etkin hale getirilecek ve Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi hiç aksatılmadan hayata geçirilecek. Çocuk hakları en geniş hukuki çerçevede korunacak" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde hastanelerdeki nitelikli yatak oranının daha da artırılacağı belirtilen programda, "Koruyucu hekimliği yaygınlaştıracağız ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik edeceğiz. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli entegre uzaktan sağlık ve bakım uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz. Ağız ve diş sağlığının düzenli kontrollerle takip edilmesini sağlayacağız" görüşü yer aldı.

"Kendi aşımızı üreteceğiz"

 Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimin artırılacağı ve yerli plazma ürünlerinin üretileceği aktarılan programda şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen sayılı ülkelerden biri haline getireceğiz. Kişiye özel kanser tedavisini öngören 'ONCOGEN' projemizi hayata geçireceğiz. Milli aşı projemiz ile kendi aşımızı üreteceğiz. Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile başlatmış olduğumuz şehir hastaneleri projelerini tamamlayacağız. Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile ülkemizde sağlık alanında biyoeşdeğer ilaçların geliştirilmesini sağlayacağız."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Projesi kapsamında, sağlık sisteminde rol model uygulamaları hedefleyen bir ülke olarak çalışmaların bir üniversite çatısı altında yapılanmasına önem verildiğinin vurgulandığı hükümet programında, "Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Öncelikli Dönüşüm Programı"yla tütün kullanımı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile etkin mücadelenin yanı sıra sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, gıda güvenilirliği ve ruh sağlığının geliştirilmesinin de hedeflendiği aktarıldı.

Programda "Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı" ile Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal sağlık turizmi ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükselterek rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verilecek. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştirilecek.

Sosyal yardım alanların gelirlerinin, kayıtlı işe başlar başlamaz kesilmemesi ve belirli bir süre veya geliri yeterli bir noktaya erişinceye kadar devam ettirilmesinin sağlanacağı belirtilen programda, özellikle kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili ek ödeme sorunlarının çözülerek, kayıtdışı çalışmalarının engellenmesinin sağlanacağı ifade edildi. 

Prim yapılandırması istisna dışında uygulanmayacak

Programda, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki gelir testi sistemi ve buna bağlı Genel Sağlık Sigortası Primi ödemelerinin gözden geçirileceği, sistemin etkinliği ve verimliliğinin artırılacağı vurgulanarak, istihdam edilmeleri halinde sosyal destek alan vatandaşların sigorta priminin işveren desteğinin karşılanacağı, toplum yararına çalışma programlarında ailesinde çalışan olmayanlara öncelik verileceği ve TOKİ eliyle emeklilerin uygun koşullarla konut sahibi yapılacağı belirtildi.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkı elde etmiş sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyon ve provizyon sistemine dahil edilmesinin sağlanacağı belirtilen programda, şunlar kaydedildi:

"Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele ederek, kayıtlı çalışan sayısını artıracak ve prim tabanını genişleteceğiz. Prim yapılandırmalarını ekonomik kriz ve doğal afet gibi istisnai haller dışında uygulamayacağız. Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getireceğiz. Özellikle hasta ve işlemin takibinin yapılması, suistimallerin önlenmesi, gereksiz ve mükerrer tetkiklerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalara hız kazandıracağız. Sektörel katkısının yanı sıra ülkemizdeki tasarruf eğilimini de güçlendireceğini öngördüğümüz tamamlayıcı emeklilik tasarruflarını destekleyeceğiz. Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artırıp, farkındalık oluşturacağız. Cari dönem prim tahakkukunu ve tahsilatını artıracağız."

hükümet programı
sağlık
ahmet davutoğlu
başbakan
Yorum (9)
m. murat
Sağlıkta şiddetle mücadelede yine içi boş laflar. Yine "şifa dağıtan ele vefa" gibi sloganlarla vatandaşın merhametinden medet mi umulacak?!
28
Cevapla
Ahmet Hakan Yıldırım
Sağlık çalışanları yıpranma payı, döner sermayenin emekliliğe katkısı, şiddet için ne gibi tedbirler alınacağı, cerrahi riskli branşlara risk katsayısı-ek ödeme gibi konuları açıklığa kavuştursaydınız Sayın Başbakanım
41
Cevapla
bigmücahid2002
Son 3 ex vakamda hasta yakınlarına olayı bildirmek için sadece güvenliğe itimat edemedim ve polis çağırdım. Ki hiçbiri bir sıkıntı çıkarmadı. Durumun vehameti her geçen gün felakete ilerliyor
35
Cevapla
bülent
her mesleğe zam oluyoda bizim sağlık camiasına hiçbirşey yok. yeter artık hepimiz derece yaptık hala okuyoruz paraya gelince birşey yok. döner istemiyoruz maaşımıza artış istiyoruz yeter artık
15
Cevapla
osman cebeci
1. basamakta tam tersi yapılmalı Sayın Başbakan. Acilen, vatandaşın keyfi başvuruları ve keyfi rapor ilaç hizmet taleplerini, koruyucu sağlık hizmeti vermesi gereken aile hekiminden ayırmalısınız. Sağlık hizmeti için gereksiz başvurular ve tahlil, tetkik, ilaç, mesai israfı had safhadadır. Ülkece kendimizi kandırmayalım. Sağlıkta hasta memnuniyetine bakılmaz. Kafasına göre ilaç yazdırabilen, sınava hazırlanan, okulu kaytaran çocuğuna, üstelik muayeneye getirmeden rapor alabilen, işe giriş spor raporlarını bi imza ile muayenesiz halledebilen, MR, US, BT isteği yerine getirilen, kolestrolü 2 puan düştümü diye haftalık kan tahlili baktırabilen v.b. lüzumsuzlukları tehdit, baskı, ülkenin psikolojik iklimi gereği, kamu çalışanlarının kendilerini vatandaş nazarında köle gibi hissetmelerinin sağlanması yoluyla istediğini gönlünce sağlık personeline yaptırtabilen hasta çok memnun olur. Ne yazık ki bu işin üst düzey eğitimini almış, akedemik, lisans üstü çalışmakta olan bilimin kılavuzluğunu seçmiş sağlık personeli okuma yazması olmayan eğitimsiz kitlelerce hor görülmekte, dövülmekte, baskı ve tehdit yoluyla sindirilmektedir. Üstelik hakim siyaset ve bürokrasi bu eğitimsiz bilinçsiz kitlenin memnuniyetini dayak yiyen sağlık personelinden daha çok önemsemektedir.
29
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir