Medimagazin logo

İlaçta Uygulanacak İndirim Oranları

İlaçta Uygulanacak İndirim Oranları
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

(1) İlaçlara kamu kurum iskontosu olarak yüzde 4 ve yüzde 11 baz iskonto uygulanır.

(2) Depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan ilaçlar için baz iskonto yüzde 4 oranında uygulanır.

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, orijinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 3/12/2010 tarihine kadar yapılmış olan düzenlemeler esas alınacaktır. Bu tarihten sonra oluşabilecek grup değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar yüzde 40 (baz iskonto yüzde 11 + yüzde 29 ilave iskonto), referans fiyat aldıktan sonra yüzde 28 (baz iskonto yüzde 11 + yüzde 17 ilave iskonto) iskonto uygulanacaktır.

(5) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto yüzde41 (baz iskonto yüzde 11 + yüzde 30 ilave iskonto), jeneriği olan orijinal ilaçlar için iskonto yüzde 28 (baz iskonto yüzde 11 + yüzde 17 ilave iskonto) olarak uygulanacaktır.

(6) Jenerik ilaçlar için yüzde  28 (baz iskonto yüzde 11 + yüzde 17 ilave iskonto) iskonto uygulanacaktır.

(7) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapılacak mahsuplaşma işleminde yukarıdaki fıkralarda tanımlanan ilave iskontolar da dikkate alınacaktır.

(8) Mevcut iskontosu baz iskonto + ilave iskontonun üzerinde olan ilaçlardan jeneriği olmayan orijinal ilaçlara mevcut iskontosuna ek olarak yüzde 8,5, diğer ilaçlara ise yüzde 7,5 oranında iskonto uygulanır (İlave iskonto uygulaması kapsamında olmayan ilaçlar hariç).

(9) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ile Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun belirlediği ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrıca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(10) Piyasaya verilecek mevcut “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünün “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” ne kabulü halinde, giriş iskontosu, listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile bütçe disiplini açısından uygulanacak orta vadeli mali programın kapsamındaki ilave iskontolardan muaf tutulur. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından 1 yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

(11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre imalatçı/ithalatçı indirimi ile yüzde 3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde gösterilen imalatçı/ithalatçı indirimi uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.

(12) Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.”

 

Kaynak: Sağlık Uygulama Tebliği, 5 Kasım 2011

i̇laçta
uygulanacak
i̇ndirim
oranları
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir