Medimagazin logo
Hemişerelerin en büyük derdi hasta
'Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri' konulu yapılan bir araştırmada, hemşirelerin en çok hasta ve hasta yakınlarından şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Hemişerelerin en büyük derdi hasta
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
'Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri' konulu yapılan bir araştırmada, hemşirelerin en çok hasta ve hasta yakınlarından şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından hemşirelerin kendi mesleklerine dair beklentileri, şikayetleri, sosyal ve sendikal hayata uyum dereceleri, çalışma koşulları ve mesleklerine bilimsel yaklaşımlarının saptanması amacıyla bir anket çalışması yapıldı. Diyarbakır merkezdeki hastane ve sağlık ocaklarında çalışan 320 hemşire ile yüz yüze görüşülerek anket uygulandı.

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden 70, SSK Hastanesi'nden 50, Devlet Hastanesi'nden 50, Çocuk Hastanesi'nden 50, Doğumevi'nden 50 ve Sağlık Ocakları'ndan 50 olmak üzere, 320 kişilik bir hemşire grubuna rasgele seçilerek 13 soru soruldu.

Anket sorularında hemşirelerin çalıştıkları kurumdaki beklenti ve şikayetleri, çalışma koşulları, hasta ve hasta yakınları ile ilgili problemleri; ücretten tatmin, kadro eksikliği, sendikal haklar ve sosyal hayata uyumlarına dair sorulara yer verildi.

Araştırmaya katılan 320 hemşirenin yüzde 63'ü mesleğini severek yaptığını belirtirken, en çok şikayet ettikleri konuların başında ise yüzde 31 ile hasta ve hasta yakınları geliyor.

Bunu sırasıyla yüzde 26 ile eleman yetersizliği, yüzde 18 ile çalışma saatlerinin uzunluğu, yüzde 23 ile nöbetlerin fazlalığı izliyor. Hemşirelerin yüzde 45'i mesleği ile ilgili bir sendikaya üye olduğunu, yüzde 31'i ise mesleği ile ilgili yayınları takip ettiğini belirtti.

Hemşirelerin çalıştıkları ortamda hastalar tarafından özellikle sözlü tacize sıkça maruz kaldığı ortaya çıktı. Tüm sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin yüzde 21'i hasta ve hasta yakınları tarafından tacize uğradığını ifade etti. Tacizde yüzde 38 ile doğumevi birinci sırayı alırken bu konuda en az olay Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre Dicle Üniversitesi ve SSK Hastanesi'nde çalışan hemşireler mesleklerini daha az severek yapıyor. Sarf malzemelerinin eksikliğinden kaynaklanan hizmet aksaması en çok Dicle Üniversitesi'nde görülürken; bunu doğumevi takip ediyor. Tüm hemşirelerin yüzde 71'i sarf malzemelerinin eksikliğinin hizmetleri aksattığını belirtti.

Aldığı ücretten en fazla memnun olan grup Doğumevi Hastanesi'ndekiler oluştururken (yüzde 78), bunu yüzde 58 ile SSK hastanesi, yüzde 57 ile Dicle Üniversitesi Hastanesi izliyor.

Araştırmayı yapan Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Rojan Arcak, sağlık hizmetlerinin belkemiğini oluşturan hemşirelik mesleğinde çalışanların çalışma koşullarındaki farklılıklar nedeni ile daha yoğun baskılar altında kaldığını ve iş ortamında büyük ölçüde stres yaşadıklarını vurguluyor.

Hemşirelik mesleğinin bir kadın mesleği olması sebebiyle stresin boyutunu geliştirdiğini ve iş yaşamından gelen zorluluklara ev yaşamından kadın ve anne rolünün getirdiği sorunlar ile toplumsal baskıların eklendiğini anlatan Arcak, sağlık alanında yapılan reformlar ile sağlık çalışanlarının şikayet ve beklentilerinin gün geçtikçe daha da önem arzettiğini kaydediyor.

SSK hastanelerinde yapılan değişikliklerin olumlu bir adım olduğuna dikkat çeken Arcak, "Tüm hemşirelerin şikayet ettikleri konuların başında kadro problemini dile getirmesi, mevcut sağlık politikasının tekrar gözden geçirilmesini gerektiriyor. Hemşirelerin çalıştıkları kurum neresi olursa olsun, işlerini severek yapmaları ve işlerine bağlı olmaları iş yerindeki motivasyonu arttırır. Hemşirelerin çalıştığı kurumun felsefesini benimsemeleri ve belirli amaçlarının olması gerekmektedir. Kurumların kısa zamanda çok kar etme hedefi yerine uzun vadede ve eşit bölüşülen kar hedefi koymaları gerekir. Hemşireler sürekli eğitim programlarına alınmalı, yeni bilgi ve teknolojik gelişmelerden haberdar edilmelidir. Hizmet sunumunda ahenkli ve etkin bir ekip çalışması oluşturulmalı, korku yerine oto-kontrol ve güvenin geçmesi gerekmektedir. Hemşirelerin haklarını koruyacak kanunlar üzerinde durulmalı ve yaptıkları işte kendilerine ters yönde etki yapan unsurların ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır. Yaptığımız araştırmada hemşirelerin beklentileri ve şikayetleri ortaya çıkarılmaya çalışılmış, farklı kurumlardan farklı konularda alınan görüşleri değerlendirilip bir karşılaştırma yapılmıştır. Amacımız, ortaya çıkan bu sonuçlara göre yöneticilerin gerekli önlemleri almasına katkıda bulunmak ve sağlık hizmetlerinde kilit bir rol oynayan hemşirelerin çalışma koşullarında yapılacak iyileştirmelerde yol gösterici olmaktır." diye konuşuyor.

Haber7
hemişerelerin
en
büyük
derdi
hasta
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300