Medimagazin logo

Hekimler iş bıraktı: 'Haklarımız için grevdeyiz!'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bazı hekim sendikaları hekimlerin özlük haklarına yönelik olan ve daha önce Meclis'te gündeme getirilen yasa tasarısının geri çekilmesine tepki göstererek greve gitti.
Hekimler iş bıraktı: 'Haklarımız için grevdeyiz!'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türk Tabipleri Birliği daha önce yaptığı basın toplantısında hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren ancak tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine tepki göstermiş, tasarının Meclis'te yeniden gündeme getirilmemesi halinde 8 Şubat'ta grevde olacaklarını duyurmuştu.

26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında  "Beyaz G(ö)REV" başlığıyla nöbette olan Türk Tabipleri Birliği bugün bir gün süreyle iş bırakma eylemi düzenledi.  Özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesine tepki gösteren TTB'nin eylem kararına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş),  Şubesi, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası, tabip odaları ve diğer hekim sendikaları da destek verdi.


İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, yaptığı açıklamada "Bugün tüm sağlık çalışanları olarak görevdeyiz. Tüm sağlık çalışanlarına insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi, eğitim durumu, risk durumuyla ilgili ücret skalasının belirlenmesi, ek göstergelerin yükseltilmesi için buradayız" diye konuştu.

Saip,  "Bizleri artık sağlık hizmeti veremez hale getiren bu çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. 14 Mart Sağlık Haftası'na doğru giderken büyük sağlıkçı buluşmaları gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli greve hazır bulunduğumuzu da buradan kamuoyuna bildirmek istiyoruz" dedi

 

 

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Öztürk ise İstanbul Tıp Fakültesi önünde yapılan eylemde 'HDP milletvekili ve yöneticilerine, CHP yöneticileri, Sol Parti, Emek Partisi yöneticileri, KESK Platformu, Türkiye Komünist Partisi'nden arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederiz' dedi.

 

İstanbul


Van'daki eylemde gözaltı

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Yönetim Kurulu üyesi Ayfer Bostan ve SES şube yöneticilerinin gözaltına alındığını duyurdu.


Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde sağlık çalışanları, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin önünde yapılan basın açıklaması yaptı. 

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ve İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi destek verdi. Çeşitli pankartların taşındığı açıklamada sağlık çalışanları, taleplerinin karşılık bulması için eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

 

İzmir

'Kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratılmıştır'

Basın açıklamasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı, "Hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları ve ekonomik durumlarıyla ilgili sorunları pandemi sürecinde daha da belirginleşmiştir. Giderek derinleşen ekonomik kriz hekimlerin ücretlerini eritmiş, açlık sınırında bir ücrete mahkum etmiştir. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan 6'ncı sırada; pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14'üncü sırada bulunmaktadır.

Kışkırtılmış bir sağlık talebi yaratılmıştır. Sağlıkta nitelik değil; nicelik ön planda tutularak performans sistemine göre, hekimler daha çok çalışmaya mahkum edilmişlerdir. Hekimler, 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanmaktadırlar. Hekimleri tüketen performans sistemi iş barışını da bozmaktadır. Olumsuz çalışma koşullarında uzamış mesailerle de sağlık hizmeti veren hekimlerin sağlığı, güvenliği korunmamaktadır. Oysa işverenler çalışanlarının sağlığını, güvenliğini korumak zorundadır" diye konuştu.

'Göç eden hekim sayısı 24 kat arttı'

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili de açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Çamlı, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddeti önlemek için etkin ve caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilememiş, şiddet pandemi sürecinde de giderek artmıştır. Pandemi sürecinde yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları toplumun diğer kesimlerine göre, çok yüksek oranda Covid-19 enfeksiyonuna maruz kalmış, 500'den fazla sağlık çalışanı Covid-19'a bağlı yaşamını kaybetmiştir.

Bütün bu sebeplerle son dönemde hekimlerde artan istifa ve erken emekliliklerin yanı sıra genç hekimlerin yurt dışında hekimlik yapma başvuruları artış göstermektedir. Son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısı 24 kat artmıştır ve yalnızca geçtiğimiz ocak ayında 197 hekim Türk Tabipleri Birliği'ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurmuştur.

Bu durum, ülkedeki hekim açığını giderek arttırmaktadır. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı görevindeyiz."

İzmir


Ankara Tabip Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi bir grup sağlık çalışanı, TTB'nin aldığı 1 günlük grev kararı sonrası Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya geldi. 'Haklarımız olanı alana kadar mücadeleye devam' yazılı pankart açan grup, 'Emek bizim söz bizim' sloganı atarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Volkan Tümer, pandemi ile birlikte sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının daha da kötüleştiğini belirterek, "Derinleşen ekonomik krizle birlikte ekonomik haklarda ciddi kayıplar yaşanmakta ve iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz. Bugün de sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı grevindeyiz" dedi.

 

Ankara

 

Mersin

 

Urfa


Diğer taraftan Twitter'da açılan #BugünGöREVdeyiz etiketi üzerinden binlerce mesaj yayınlandı.

Hekimlerin grev kararına bazı gazeteci ve ünlü isimler de paylaşımlarıyla destek verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "İnsanlık dışı koşullarda saldırganların tehdidi altında canları pahasına çalışan hekimlerimizin haklı talep ve eylemlerini destekliyorum. Eğitimli insanlardan nefret etmeyin. Onlara saygı duyun" ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ise "Hekimlerin haklı eylemini destekliyorum. Pandemi başından beri, her türlü fedakarlıgı yapan bu insanlar için daha iyi şartlar oluşturulmalı ve hakları teslim edilmeli." dedi.


Türk Tabipleri Birliği taleplerini şu sözlerle sıralandı:

 • Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi.
 • Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması.
 • 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden faydalandırılması
 • Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması.
 • Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.
 • Ek göstergelerin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi.
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin iptal edilmesi.
 • Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması.
 • Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb. adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi.
 • Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK'ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi.
 • Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.
 • Sağlığa ve sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması.
 • Hangi statüde olursa olsun tüm sağlık çalışanı emeklilerine insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı.

 

ttb
sendika
grev
yasa tasarısı
hekim sendikaları
Yorum (42)
Nurettin Vurgun
Emekli hekimler olarak Mecliste bekleyen Önergenin acilen uygulamaya konmasını bekliyoruz.
38
Cevapla
Deniz
TTB, Diş Hekimleri Odası, SES 20 nin üzerinde uzmanlık derneğinin de desteğini alarak 26 Ocak -4 Şubat arası Beyaz nöbet tuttu 4 Şubat ta TBMM önünde açıklama yaptı bu süreçte onlarca basın açıklaması yapıldı bu güne kadar hiç birini görmediniz haber yapmadınız. Tarafınız bu eylemin başarıya ulaşması ve Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının ekonomik özlük haklarını alması için çaba olmalıydı ama tam tersini yaptınız. Bu taraflı tutumunuzu unutmayacağız.
27
Cevapla
opr dr
medimagazin HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI nı neden görmüyorsunuz BU ülkede TTB YOK hükmündedir benim için HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI nı kutluyorum yayınlamazsınız ama yinede yazayım dedim....
92
Cevapla
EŞİT İŞE EŞİT MAAŞ
Doktorlar arasında sözleşmeli, normal kadrolu veya asker kökenli gibi kadro farklılıkları nedeniyle iki katına varan maaş farklarını da gündeme getirseydiniz daha güzel olurdu.
34
Cevapla
dr
Tüm bunların sebebi TTB dir. tamamen siyasal ideolojilere hizmet ettiler. Hekimler birliği sendikası nı yeni tanıdım gerçekten bizi temsil edecek tek sendikadır diye düşünüyorum...
86
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir