Medimagazin logo

Erişkinler neden aşılanmalı?

Bu yıl 20-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Aşı Haftası”yla toplumun aşılama ve aşı ile korunulabilir hastalıklar konusundaki farkındalığının artırılması ve bilgilendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla 22 Nisan’da düzenlenen basın toplantısındaaşıyla birçok hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Esin Şenol son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda aşılamayla önlenebilen enfeksiyon hastalıklarında önemli başarılar sağlandığını vurguladı.
Erişkinler neden aşılanmalı?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Başka hiçbir koruyucu tedbirin yapamadığını gerçekleştiren aşılar, koruyucu sağlık hizmetlerinde en önemli yaklaşım olarak kabul ediliyor. Hastalıkları ortadan kaldırabilen tek koruyucu önlem olma özelliği taşıyan aşılar koruyucu sağlık hizmetlerinde bilimin gerçekleştirdiği en önemli başarılardan biridir.

 

Toplantıda, Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşıların korunmanın yanı sıra tasarruf sağladığını, işgücü kaybını engelleyerek sağlık harcamalarını azalttığını şu sözlerle vurguladı: “Aşı ilaçtan farklıdır. Hasta olmadan olası riske karşı alınan bir önlemdir. Dünyada her yıl 25 milyon kişi aşılar sayesinde hayata tutunuyor. Bugün Türkiye’de yılda 14 binden fazla çocuğun 13 farklı hastalıktan kaybedilmesinin önüne geçen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ile etkin aşılama uygulamaları sonucunda, çiçek hastalığı dünyada ortadan kalkmış ve aşılama durdurulmuştur. Çocukfelcine de 16 yıldır Türkiye'de rastlanmamaktadır.”

 

Aşıların bebeklikten itibaren sağladığı korumayla, hastalıkları tedavi etmekten yüzlerce kat daha ucuz bir yöntem olma özelliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ilaç-aşı farkı hakkında şu görüşleri ifade etti: “İlaçlar sadece uyguladığınız kişiyi iyileştirebilirken vebir kısmı dirence neden olarak topluma zarar veriyorken aşılama bazen aşılamadığınız kişileri de bebeklikten itibaren koruyarak bütün toplum için önem taşıyor. Ayrıca bir kişinin aşılanmaması sadece kendine değil, o hastalığın toplumda varlığını devam ettirmesi nedeniyle tüm topluma zarar veriyor. Yaptığımız maliyet yarar analizine göre aşı giderleri ile aşısız olmanın neden olduğu gider farklılığı bir yılda 20 milyar liradır, yani kitlesel aşılama ile bu miktar her yıltasarruf edilmektedir. Türkiye’de Ulusal Aşı Programında yer alan 13 aşı ile aşılamanın durdurulması halinde bu aşılarla önlenebilen hastalıklara yakalanacak kişi sayısı yıllık 3.019.176 olarak hesaplanmaktadır. Oluşabilecek yıllık ölüm sayısı 14.296 olarak ve oluşabilecek hastalıkların toplam maliyeti ise 23.038.413.420 TL olarak hesaplanmaktadır."

 

KLİMİK Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol, hastalıkların kökünün kazınması için aşılamanın yalnızca bebeklikte değil doğumdan ölüme kadar devam etmesi gerektiğini bildirdi. “Aşılamanın iyi ve sağlıklı yaşam beklentisini karşılamaya dönük en temel uygulama olmasına ve çocukluk çağı aşılamalarındaki başarıya karşın, erişkinler grip ve zatürre gibi aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatlarını kaybetmekteler” diyen Prof. Dr. Esin Şenol, sadece zatürrenin dünyada yılda 1.600.000 kişinin ölümüne neden olduğunu vurguluyor.

 

“Grip için, yıldan yıla ve toplumdan topluma farklılıklar her yıl fazladan ortalama 20.000- 40.000 arası ölüme, 300.000 kadar fazladan hastaneye yatışa yol açmaktadır. Kanada’dan yapılmış bir çalışma, influenza yani gribin özellikle 65 yaş üzerindekilerde %10’dan fazla ölümcül olabileceğini göstermektedir. Önleyici tıp her zaman tedavi edici olandan önceliklidir. Dünya ile ilişkili bu rakamlarda aşıların toplumsal sağlık bakımından önemini göstermektedir.”

 

Prof. Dr. Esin Şenol erişkinlerin neden aşılanması gerektiğini maddeler halinde sıralıyor:

•        Çocukluk çağında yapılmış olması gereken (hepatit b, hepatit a, suçiçeği, kızamık vb…) aşılar ya yapılmamış ya da eksik yapılmıştır ve tamamlanması gerekir.

•        Yeni geliştirilmiş bir aşı söz konusudur (HPV aşısı ya da zoster aşısı vb…).

•        Yaşla birlikte, çocukken yapılmış aşının koruyuculuk düzeyinde azalma ve bu hastalığa karşı duyarlılığında bir artış vardır (tetanos ile birlikte uygulanan difteri ve boğmaca aşısı gibi…). Örneğin tetanos aşısı yalnızca ayağa çivi battığında yapılan bir aşı olmayıp her erişkine 10 yılda bir tekrarlanmalıdır.

•        Erişkin mesleki, duyarlılık artıran bir hastalık (kanser, diyabet vb…), seyahat gibi özel durumlar nedeniyle “özel risk” grubu olmuştur.

 

Prof. Dr. Esin Şenol, her erişkinin aşılama için (18+ yaş), yaş ve bağışıklık durumu, özel bir riski olup olmadığı gözetilerek irdelenmesi gerektiğini kaydediyor:

“Çocukluk çağında yapılması gereken aşılarını yaptırmamış ya da aşıların tekrarlarını atlamış kişiler, yaşam stili ya da sağlık çalışanları gibi mesleği nedeniyle riske maruz kalanlar mutlaka aşılanmalıdır. Hepatit B gibi uzun vadede karaciğer sirozu ve kanserin önemli nedeni olan hastalıktan sağlık personelinin korunmasının neredeyse tek yolu hepatit B aşısının yapılmasıdır. Bağışıklık sisteminde yetmezliğe neden olan kanser kemoterapisi alanlar ya da diyaliz hastaları, diyabet hastalarında grip, zatürre gibi hastalıklara karşı aşılama özel bir önem taşımaktadır. Bunun dışında 65 yaş üzeri de enfeksiyon hastalıklarının sıklık ve ölümcül potansiyelinin arttığı bir dönemdir. Ünlü bir bilim adamının söylediği gibi: Yaşlılık hastalıkların limanıdır… Bu kişilerde de zatürre ve grip aşılarının yapılması çok yaşamsaldır.Seyahatler nedeniyle çok yer değiştiren, bazı hastalıkların yaygın olduğu bölgelere seyahat eden erişkinlerin de aşı kartı taşıması gerekmektedir. Ayrıca, zatürre için risk grubunda yer alan 65 yaşın üzerindekiler, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, koroner kalp hastalığı, KOAH ya da astım gibi solunum yolu hastalıkları, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve kronik karaciğer hastalığı, bağışıklık problemleri olanlar bilinçlenmelidir.

 

Hayat kurtaran aşıların toplum, sağlık ve ekonomi için öneminin yanı sıra çocuk ve erişkin aşılarının yararlarının aktarıldığı toplantıda, en yeni çalışmaların sonuçları da açıklandı.Prof. Dr. Esin Şenol,“Hollanda’da yapılan ve bugüne dek yapılmış en büyük aşı etkinlik çalışmalarından biri olan CAPiTA (Erişkinlerde Toplumdan Edinilmiş Pnömoniye Karşı Bağışıklama) Çalışması sonuçlarını şöyle değerlendirdi:“65 yaş ve üstü yaklaşık 85.000 erişkinin dahil edilmesiyle en büyük aşı etkinlik çalışmalarından biri olan araştırmaya göre aşı uygulanan yaşlı erişkinlerde toplumdan edinilen pnömokok bakterisi kaynaklı pnömoni, yan zatürrede anlamlı oranda azalma kaydedildiği ortaya kondu”.

 

Dünyada her yıl;

Difteri nedeniyle 30 bin çocuk hastalanmakta, 3 bin çocuk ölmekte,

• Boğmacanedeniyle 39 milyon çocuk hastalanmakta, 300 bin çocuk ölmekte,

Yeni doğan tetanozu nedeniyle 200 bin bebek ölmekte,

Kızamık nedeniyle 30 milyon çocuk hastalanmakta, 888 bin çocuk ölmekte,

Hepatit B nedeniyle 6 milyon kişi hastalanmakta, 500 bin kişi ölmekte,

Verem nedeniyle 2 milyon kişi ölmektedir.

Zatürre nedeniyle 1 milyon 600 bin kişi ölmektedir.

• Oysaki bu hastalıkların hepsi aşı ile önlenebilir hastalıklardır...

Aşılama her çocuk ve erişkin için yaşamsaldır, her bireyin sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır.

erişkinler
neden
aşılanmalı?
Yorum (3)
Ahmet Rasim Küçükusta
GRİP AŞISI YÜZDE 3 ETKİLİ, YÜZDE 100 TİCARİ AŞIDIR İngiltere’ de, grip aşılarının bu yılki etkinliğinin sadece “%3.4” olduğu bildirildi. Çok şükür ki bizde, bu ülkelerdeki gibi “grip aşısı yaptırın” diyen “endüstri dostu hekimler” ve bunların açıklamalarını haber yapan “sorumsuz gazeteciler” yok. Kaynak: http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/02/06/yazilar/tip-yazilari/grip-tip-yazilari-yazilar/grip-asisi-yuzde-3-etkili-yuzde-100-ticari-asidir/
0
Cevapla
Ahmet Rasim Küçükusta
YENİ MODEL HPV AŞILARINI HEYECANLA BEKLİYORUZ 2006’ da HPV aşısı çıktığında Gardasil 9’ da olan tipler ile serviks kanserinin birlikteliği biliniyordu ama tıpkı bilgisayar ve cep telefonu üreticilerinin de yaptığı gibi önce 2’ li ve 4’ lü aşı, sonra da 9’lu aşı piyasaya sürüldü. Yeni model aşıları heyecanla bekliyoruz. Kaynak: http://ahmetrasimkucukusta.com/2015/01/16/yazilar/tip-yazilari/rahim-agzi-kanseri-asisi/yeni-model-hpv-asilarini-heyecanla-bekliyoruz/
0
Cevapla
Alişan Yıldıran, Prof. Dr.
Sihirli değnek “Aşı efsanesi” Medimagazin’deki haberin son cümlesi (1) “Aşılama her çocuk ve erişkin için yaşamsaldır, her bireyin sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır” yani yaşınız ve sağlık durumunuz ne olursa olsun, sihirli değnek ile dokunulduğunda nerdeyse ölümsüz olacaksınız! Bunu kim söylüyor; çocuk immün sisteminin antijen tanıma kapasitesini aşı yapılabilme kapasitesi olarak kabul eden (2) ve aşılardan para kazanan Dr. Paul Offit’in Türkiye şubesi, Sayın Prof. Dr. Mehmet Ceyhan. Bilmeyenler olabilir, kendisi üyelerinin üçde biri ilaç firması temsilcisi olan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Bilim Kurulu başkanıdır (3). Aynı haberin giriş cümlesi de “Başka hiçbir koruyucu tedbirin yapamadığını gerçekleştiren aşılar, koruyucu sağlık hizmetlerinde en önemli yaklaşım olarak kabul ediliyor” şeklinde (1). Descartes’a göre doğru ve kesin bilgiye ulaşmanın yolu şüphe etmekdir (4). Çocuklara uygulanan aşılar ile ilgili çekincelerimi daha önce ifade etmişdim (5-8). Bilhassa 65 yaş üzerine önerilen aşılarda da burnuma kötü kokular geliyor, bildiğim kadarı ile immün yaşlanma sebebi ile aşıların etkinliği son derece şüphelidir (9). Gebeliğin semiallograftı (fetüsü) anne immün sisteminden korumak maksadı ile immünsüpresyon durumu olmasından dolayı (10) bugünkü teknoloji ile gebelikde aşı yapılması hakkında da yeterli bilgi yokdur. Gerçekden, aşılar çok önemlidir, çünkü tıp ilminin temelini teşkil eden immünoloji aşılar üzerine yapılan çalışmalar ile bugünki durumuna gelmişdir (5, 8). Kuduz aşısı gibi vazgeçilemez aşılar vardır. Fakat aşıların güvenli ve etkin olduğu son derece şüphelidir ve bilimsel olarak teyide muhtaçdır (11). Ayrıca, stratejik olarak dünyanın bir numaralı aşı geliştirme merkezi Emory Vaccine Center ile bir numaralı silah geliştirme merkezi DARPA teşrîk-i mesaî ediyorsa (12) bir değil on defa düşünmeliyiz. Bu konudaki Cutter olayı (13), Leicester olayı (14), kısırlık yapan tetanoz aşısı (15), Bill Gates’in aşıya bağlı polio salgını (16) gibi tecrübeler hiç de iç açıcı olmadığı gibi, daha önce duymamış olmanız da kuvvetle muhtemeldir. Kendi aşı ve serumlarını üretip, ihraç edebilen bir ülke iken (17, 18) nasıl aşı konusunda bu kadar cahil ve cesur hale geldik?! (1) http://www.medimagazin.com.tr/ana-sayfa/guncel/tr-eriskinler-neden-asilanmali-1-11-65475.html (2) http://pediatrics.aappublications.org/content/109/1/124.full.html (3) http://www.asicalismagrubu.org/acg4.asp (4) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/743/9499.pdf (5) http://www.memurlar.net/haber/484489/ (6) http://ahmetrasimkucukusta.com/2014/12/07/etibba-diyor-ki/cocukluk-cagi-asilari-mecburi-degil-tavsiye-nitelignde-olmalidir/ (7) http://iospress.metapress.com/content/e78n0861qlv220x7/ (8) 1. Klinik İmmünoloji Kongresi 9-12 Nisan 2015, Geçici hipogamaglobulinemiler (9) http://www.medimagazin.com.tr/saglik-calisanlari/genel/tr-domuz-gribi-suphesiyle-hemsire-tedavi-altina-alindi-6-48-64749.html (yorumumdaki makaleyi öneririm). (10) https://personel.omu.edu.tr/tr/yildiran/diger-yazilarim (yan dal tezim) (11) http://www.whale.to/v/phillips.html (12) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1383764/ (13) http://news.emory.edu/stories/2015/04/inovia_ebola_research/campus.html (14) https://www.le.ac.uk/lahs/downloads/RossPagesfromvolumeXLIIIsm-7.pdf (15) http://www.globalresearch.ca/tetanus-vaccines-spiked-with-sterilization-chemical-in-kenya/5443009 (16) http://www.globalresearch.ca/unscrupulous-special-interests-and-their-vaccine-crusade/5441464 (17) http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=375&RecID=2845 (18) http://blog.milliyet.com.tr/asi-ureten-enstitu-kapatildi--/Blog/?BlogNo=3051
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir