Medimagazin logo

CHP Muğla Milletvekili Demir, üniversite hastanelerini sordu

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, üniversite hastanelerinin durumu hakkında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Demir, iflasın eşiğine getirilen üniversite hastanelerine hazineden yeterli kaynağın neden ayrılmadığını sordu.
CHP Muğla Milletvekili Demir, üniversite hastanelerini sordu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye sağlık hizmeti veren İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin, hastalara sağlık hizmeti veremeyecek duruma geldiğini belirten Demir, bu hastanelerde medikal şirketlerin ihalelere girmediğini, birçok önemli profesör ve doçent doktorun üniversitelerden ayrıldığını, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının da artan iş yüküyle birlikte çalışma koşullarının zorlaştığını belirtti. Hastanelerin iflas edeceğine dair çeşitli haberlerin basında yer aldığına işaret eden Demir,  hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmak istendiği ve merkezi konumda rant değeri yüksek arazilerinin peşkeş çekileceği iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Sağlık Bakanının “sağlıkta devrim yaptık” sözünü hatırlatan Demir, “yeterli kaynak ayırmayarak üniversite hastanelerini kapatmak mı istiyorsunuz” dedi.

 

Demir’in yazılı soru önergesi metni:

Yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye sağlık hizmeti veren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Çapa Tıp Fakültesi) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, hastalara sağlık hizmeti veremeyecek duruma gelmiştir. Hatta bu yıl içerisinde hastanelerin iflas edebileceğine dair iddialar çeşitli gazetelerde yer almıştır.  

Hazineden kendilerine yeterince kaynak aktarılmayan Fakülte Hastanelerinde, medikal şirketler tıbbi malzeme ihalesine girmemekte, bu durumda hastaların eski tıbbi araçlarla tedavi edilmesine ya da tıbbi araçların hastalar tarafından temin edilmesine neden olmaktadır. Bunun yanında birçok önemli profesör ve doçent doktor emeklerinin karşılığı ücretleri alamadıkları gerekçesiyle hastanelerden ayrılmaktadır. Hemşireler ise zor çalışma koşulları ve artan iş yükü nedeniyle hastanelerde kalmak istememektedir. Bu durumda ciddi bir hemşire açığına neden olmaktadır. Ayrıca hastane binalarının uzun zamandır bakımsız kalması nedeniyle binalar deprem açısından büyük risk oluşturmaktadır.

Bu bağlamda;

Tıp Fakülteleri Hastanelerine yeterince kaynak ayrılmamasının sonucunda yaşanan sıkıntılar basına yansımış, çeşitli basın, yayın organlarında tıp fakültesi hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanmak istendiği, merkezi konumda ve rant değeri yüksek binalarının da amaç dışı kullanılacağı ve peşkeş çekileceği iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur?

Tıp fakültesi hastanelerinin yeterli ve gerekli tıbbi malzemeleri temin edememesinin bir sonucu olarak, hastaların bu malzemeleri temin etmek zorunda bırakılması, bu hastanelerde nitelikli ve yeterli sağlık hizmetinin alımını zorlaştırmamakta mıdır? Özellikle dar gelirli ailelerin bu hizmetlere ulaşmasının önünde büyük bir engel değil midir? Bu durum herkese nitelikli ve eşit sağlık hizmeti sunmakla yükümlü bulunan sosyal devletin temel özelliklerine aykırı değil midir? Aynı zamanda tıbbi malzemeleri temin edebilen ya da edemeyen hastalar düşünüldüğünde, bu durum bir eşitsizliğe yol açmamakta mıdır? İnsanların maddi durumlarına göre tıbbi muamele görmeleri anlamına gelmemekte midir? Böylesi bir durum sağlık hizmetlerini sadece “parası olan için sağlık” anlayışına uygun bir hale dönüştürmemekte midir?

Sağlıkta devrim yaptık diyerek açıklama yapan Sağlık Bakanlığın üniversite hastanelerinin durumu hakkında bilgi sahibi değil midir? Hazine tarafından bu hastanelere yeterli kaynak neden ayrılmamaktadır? Yeterli kaynak ayrılmayarak üniversite hastaneleri kapatılmak mı istenmektedir?

Profesör ve doçent sayılarındaki düşüş, hemşire sayısındaki açık olduğu sürece bu hastanelerde yeterli ve nitelikli bir sağlık hizmeti verilebileceğini düşünüyor musunuz? Giden personel yerine yeni atamalar, görevlendirmeler yapılmakta mıdır? Yoksa bu açıklar görmezden mi gelinmektedir? Bu konuda ne gibi önlem almayı düşünüyorsunuz?

Çalışma koşulları zorlaştığı, angaryanın arttığı, ücretleri daha da düşürüldüğü için hastaneden kaçan personelin koşullarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?

 Riskli bir deprem kuşağında yer alan İstanbul ilinde bulunan bu hastanelerin ölçümleri çalışanlar ve hastalar için risk oluşturmayacak sıklıkta yapılmakta mıdır? Tespit edilen eksiklikler düzenli olarak giderilmekte midir? Olası bir deprem durumunda hastanelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmış mıdır?

Yeterli ödenek ayrılmadığı için iflasın eşiğine gelmiş kaç tane üniversite hastanesi vardır? Bu konuda ne gibi önlemler alınmaktadır?
 

chp
muğla
milletvekili
demir
üniversite
hastanelerini
sordu
Yorum (5)
Dr.Cevdett
Bu CHP'liler kafayı yemiş. Sanki ortada hükümet varmış gibi hareket ediyorlar. Yaz önergeyi ver, kim cevaplarsa cevaplasın.
0
Cevapla
DENİZ FİLİZ
ON 10 YILDA ÖĞRETİM ÜYELERİNİ İLGİLENDİREN ÇEŞİTLİ YASALAR, YÖNETMELİKLER ÇIKARILMIŞ OLMASINA RAĞMEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE BUNLAR UYGULANAMAMAKTADIR. BU DURUMUN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ACİLEN ALINMASI GEREKMEKTEDİR. ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MESAİ SAATLERİNE UYMADAN MAAŞ ALDIĞI, DÖNER SERMAYE GELİRLERİNE ORTAK OLDUĞU YILLARDAN BERİ BİLİNMEKTE, ANCAK BİR ÖNLEM ALINAMAMAKTADIR. BU SİSTEMİN DENETİMİNDEN SORUMLU OLANLAR GÖREVLERİNİ YAPAMAMAKTADIR. ÖĞRETİM ÜYESİ BİREYSEL OLARAK HASTA İLE İLGİLENMEMEKTEDİR. GELİRİNİN ÇOĞUNLUĞUNU TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HASTAYA VERDİKLERİ HİZMET ÜZERİNDEN ELDE ETMEKTEDİR. ÖĞRETİM ÜYESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİ, TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEN HAKSIZ BİR ŞEKİLDE RAHATLIKLA ELDE EDEBİLMEKTEDİR. ÖRNEĞİN GECE EVİNDE UYUYAN ÖĞRETİM ÜYESİ GECE NÖBETTE TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN MUAYENE ETTİĞİ HASTA İÇİN DEVLETİN ÖDEDİĞİ PARAYI HAKSIZ OLARAK ALMAKTADIR. BU PARA ÖNCELİKLE TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİNİN OLMALIDIR. EĞER, ÖĞRETİM ÜYESİ GECE O SAATTE ORADA HASTANIN BAŞINDA İSE BU PARAYI HAK EDEBİLİR. ÖRNEĞİN MESAİ DIŞINDA SÜREKLİ ÇALIŞAN ACİL SERVİS VE YOĞUN BAKIM GİBİ ÜNİTELERİN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ HAFTA SONU, GECE NÖBETLERİNDE BU BÖLÜMLERE HİÇ UĞRAMADAN, TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN AKTİVİTELERİNDEN ÇOK FAZLA MİKTARDA PARAYI DAHA HAKSIZ OLARAK KAZANMAKTADIR. ÖĞRETİM ÜYESİ HASTA İLE İLGİLİ BİREYSEL AKTİVİTELERİNDEN GELİR ELDE ETMELİDİR. BAZI BÖLÜMLERDE ÖĞRETİM ÜYELERİ HASTA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİREYSEL AKTİVİTELERİNİ ARTTIRMADAN BENZER GELİR ELDE ETMEK İÇİN ARALARINDA “HAVUZ” SİSTEMİ YARATMIŞLARDIR. BU SİSTEM YASAL DEĞİLDİR
0
Cevapla
Ertem Küçükgıdılı
Deniz Filiz'in emekli olmadan önce 23.01.2014 medimagazin yazısını aşağıya ekledim (tabi aynı kişiyse). Üniversite hast düzelecek orda hasta bakacağım yazmış bir sene önce. Emekli olmadan baksaydın ya hastalara. Klavyeden sallamak kolay gece nöbete gitsinler falan diye. 'Beni eleştirenlere yanıtımdır: Ben hastane işletmecisi değilim! 20 Yıl üniversite hastanesinde görev yapan öğretim üyesiyim. Döner sermaye gelirlerinin denetime tabi tutulmayan muayenehaneci öğretim üyeleri tarafından paylaşılmaya başlanması sabrı taşırmıştır. "Kaliteli olduğuna inandığınız bir tabip odası" tarafından bu sistemin desteklenmesi, çoğunlukta olan (muhtemelen ekonomik gücü muayenehaneci hekimler kadar olmayan) benim gibi hekimler için çok düşündürücü olmaktadır. 'Beni muayenehane hekimi olmağa davet eden meslektaşıma yanıtım, "hasta ile hekim arasına doğrudan para girmesinin etik olmadığına" inandığım için muayenehane açmam. Üniversite hastanesi eninde sonunda düzelecek, orada hasta bakacağım. Hastanın parasını ya devlet verecek, yada hasta kendi payına düşeni devlete verecek, ben de hak ettiğim parayı devletten alacağım. Bu inancım nedeni ile üniversiteden ayrılıp, muayenehane açmam... Bu görüşte olanlara da (ister yeteneksiz(!) olsun, ister zavallı (!)olsun) saygı gösterilmesi gerekir. Bunların da tabip odaları tarafından korunmağa gereksinimi vardır.'
0
Cevapla
Tıp doktoru
Dr cevdet kafayı sen yemiş olmayasın? Sağlık bakanı görevde şu anda
0
Cevapla
Dr Hakan
Taktik şu: Birisine hata yaptırmak istiyorsan onu zorlayacak kanuni düzenlemeler yapacaksın. O da bunlara uyacağı için eninde sonunda hata yapacak. O zaman aha işte bu hatalı diye herkese söyleceksin...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir