Medimagazin logo

Bu haklarınızı bilseniz ücretinizde önemli artış olabilir

Memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde önemli artışlar sağlayan aşağıdaki soru cevap şeklinde hazırlanan konular bilinirse gerekli intibak sağlanarak gösterge, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ücret göstergesi veya tazminat göstergesindeki değişiklik nedeniyle maaşlarda önemli tutarlarda artış sağlanabilir.
Kaynak: memurlar.net
Bu haklarınızı bilseniz ücretinizde önemli artış olabilir
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Master nedeniyle kademe ilerlemesi alanlar, TODAİE'de yaptığı masterden de kademe ilerlemesi alabilir mi?

657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesine göre bir kademe ilerlemesinden faydalananlar, TODAİE'de yüksek lisans programını bitirdikleri için ayrıca 36/A-12-c maddesine göre kademe ilerlemesinden yararlanırlar mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nca verilen 25/05/2011 tarihli ve 7512 sayılı görüş yazısında konu açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre; 657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesinin birinci fıkrasında; "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır" ve 36/A-12-c maddesinde de; "Memuriyetleri sırasında TODAİE'yi bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartıyla) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, TODAİE yüksek lisans programlarını cazip hale getirmek amacıyla 36/A-9 maddesine göre yüksek lisans yapanlara tanınan bir kademe ilerlemesi hakkına ilave olarak söz konusu enstitünün yüksek lisans programlarını bitirenler için 36/A-12-c maddesinde ayrıca kademe ilerlemesi yapma hakkı tanınmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, aynı kişiler hakkında 36/A-9 ve 36/A-12-c maddesine göre ayrı ayrı uygulama yapılması mümkündür.

Birden fazla master derecesi için kademe ilerlemesi verilir mi?

Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında birden fazla yükseköğrenim üstü master derecesi almış olanlar, kaç kademe ilerlemesi alırlar?

Bu konuyla ilgili olarak, DPB'nin vermiş olduğu görüşe göre; 657 sayılı Kanun'un 36/A-9'uncu maddesine göre, lisans üstü öğrenimin düzeyi, alanı veya dalıyla bağlı olmaksızın her durumda ilgili devlet memuruna bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekmekte olup, bu haktan bir defa yararlandıktan sonra aynı veya farklı dallarda ve farklı düzeylerde lisans üstü eğitim alınması durumunda yeni bir kademe ilerlemesi uygulaması mümkün değildir.

Her doktora yapan memura iki kademe ilerlemesi verilir mi?

Bu konuyla ilgili olarak DPB'nin vermiş olduğu 24/01/2012 tarihli ve 365 sayılı görüşte; matematikçi olarak görev yapan bir personelin 07/06/1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Lisans Programı'nı, 03/03/2003 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı'nı, 04/07/2011 tarihinde ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Anabilim Dalında Eğitimde Program Geliştirme Doktora Programı'nı bitirmesinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9 maddesi gereğince iki kademe ilerlemesinden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda şu ifadelere yer verilmiştir; 657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesine göre; matematikçi unvanlı kadroda görev yapan personelin Eğitimde Program Geliştirme Programı'nda yapmış olduğu doktora eğitiminin mesleğiyle ilgili olmaması nedeniyle, 657 sayılı Kanun'un 36/A-9 maddesi hükmünden faydalanması mümkün değildir.

Görüleceği üzere, doktora nedeniyle kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi alabilmek için doktoranın fiilen yürütülen meslekle ilgili olması gerekmektedir. Daha sonra başka göreve atanan personele verilen kademeler ise mesleğiyle ilgili olmayan bir göreve atandığı gerekçesiyle geri alınamaz.

Adaylık döneminde kademe ilerlemesi verilir mi?

Açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9'uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi uygulanır mı?

Genel olarak 657 sayılı Kanun'un 158'inci maddesinde yer alan; aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı hükmü gereğince aday memurlara kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi verilmemektedir. Ancak, 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde aday veya asil ayrımı yapılmadan memurlara bazı şartların gerçekleşmesi halinde kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi verileceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64'üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamaz. Ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılması mümkündür. Önemli olan ilgililerin gerekli belgeleri ibraz etmeleridir.

1 yıldan fazla hazırlık süresi kademe ilerlemesinde dikkate alınır mı?

Orta öğretim seviyesinde hazırlık sınıfında 1 yıldan fazla okuyan memurun 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) bendinin 6/b alt bendinden yararlanması mümkün müdür?

DPB tarafından verilen görüşte; İlköğretim 5. sınıftan sonra Ankara Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nin hazırlık sınıfına başlayıp, anadolu lisesinde hazırlık dahil 6 sene okuduktan sonra son sınıfı Ankara Keçiören Kanuni Lisesinde okuyarak düz liseden mezun olması karşısında gördüğü hazırlık sebebiyle ilgilinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) bendinin 6/b alt bendinden yararlanması gerektiği ifade edilmiştir.

özlük hakları
doktora
master
kademe ilerleme
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir