Medimagazin logo

Bakanlık personel sorularını yanıtladı

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; atama-nakil, mecburi hizmet, personel dağılım cetveli, kıdem durumu, geçici görevlendirme ve benzeri konularda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Yanıtlanmasını istediğiniz soruları Medimagazin Gazetesine (haber@medimagazin.com) gönderebilirsiniz
Bakanlık personel sorularını yanıtladı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; atama-nakil, mecburi hizmet, personel dağılım cetveli, kıdem durumu, geçici görevlendirme ve benzeri konularda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Yanıtlanmasını istediğiniz soruları Medimagazin Gazetesine (haber@medimagazin.com) gönderebilirsiniz.


Eşim üniversitede tıp fakültesinde asistan ve 1.5 yıl sonra uzmanlığı (5 yıl süreli) bitiyor. Hiç pratisyen olarak çalışmamış kendisi. Direk uzmanlık eğitimine başlamış. Ben ise başka bir şehirde eğitim araştırma hastanesinde 3 yıl sonra uzmanlığımı bitireceğim.(4 yıl süreli).Ben 1 yıl pratisyen olarak çalıştım (mecburi hizmet).Eşim bitirdikten sonra askerlik de yapacak. Eşimin, uzmanlığı bitirdikten sonra eş durumundan mecburi hizmetle yanıma gelmesi mümkün mü? Ben bitirince ben de aynı şehirde mecburi hizmetimi yapabilecek miyim? Yoksa benim atanacağım yere eşim de mi gelecek? (Mecburi hizmetini benim çektiğim kurada mı tamamlayacak)? Hangimiz daha kıdemli memuruz? O üniversitede uzmanlığını yapmış 5 yıl, ben ise 1 yıl pratisyenlik ve 4 yıl uzmanlık yapmış olacağım.
• Eşinizin ihtisası bittikten sonra Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile tercihleri doğrultusunda ataması yapılacaktır. Sizin ihtisas eğitiminizin bitmesine müteakip kıdem değerlendirmesi yapılarak aile birliği tesis edilecektir. Eşlerden biri eş durumuna istinaden diğer eşin ihtisas yaptığı ile atanmış ise ihtisas bittikten sonra mazeret durumu ortadan kalkacağı için diğer eşinde aynı ile mazerete binaen atanması mümkün değildir. Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerde geçen ihtisas süreleri ile Bakanlıkta görev yapılan süreler kıdem değerlendirmesinde farklılık arz etmemektedir.


Mecburi hizmetle ilgili 5 sorum olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim.
1-Ben 11 ay sonra asistanlığı bitirip göz hastalıkları uzmanı olacağım. Eşim ise benden 8 ay sonra kadın ve doğum hastalıkları uzmanı olacak. İkimiz de Van'da asistanız. Ben uzman olduktan sonra eş durumundan Van’a atanacağım. Peki o uzman olunca ataması nasıl olacak?
2-Üniversite hastanesinde uzman olarak zorunlu hizmet yapmak mümkün mü? Yrd. Doç. olarak yapmak mümkün mü?
3-1981 doğumluyum. 28 yaşında uzman olacağım. Acaba hemen askere alınacak mıyım yoksa zorunlu hizmetten sonra yapma imkanım var mı? Askerliğimi ne kadar tecil ettirebilirim?
4-Asistanlığını doğuda yapan asistan hekimler için zorunlu hizmetten muaf tutulmasıyla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu mu?
5-Zorunlu hizmetini yapan uzman bir hekim tüm masraflarını kendisi karşılayarak bilgi ve görgüsünü arttırmak için cerrahi rotasyon için yurtdışına gidebilir mi?

• İhtisasınız bittikten sonra eşinizin ihtisas yaptığı il olan Van iline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü mazeret ataması ile atanırsanız; eşinizin ihtisasının bitmesine müteakip sizinde mazeretiniz ortadan kalkacağı için ikinizde takip eden ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına dahil edilerek tercihleriniz doğrultusunda atanırsınız. Kura sonucunda farklı illere atanırsanız; Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi doğrultusunda eş durumu başvurusunda bulunmanız durumunda aile birliği tesis edilecektir.
1. Üniversiteler hekim ihtiyaçlarını mevzuat gereği Bakanlığa bildirmektedir. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında üniversite bünyesinde münhal yer açılmış ise Devlet Hizmeti Yükümlülüğünüzü üniversitede tamamlamanız mümkündür. Ancak Akademik kadrolarda değil bitirilen ihtisas eğitimi ile ilgili kadrolarda yükümlülük yapılır.
2. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personelin askerlik sevk tecil işlemleri Bakanlığımız Savunma Sekterliği ile Milli Savunma Bakanlığı arasında koordinasyon sağlanarak, sağlık mevzuatı ve askeri mevzuat doğrultusunda kurum ihtiyaçları gözetilerek yürütülmektedir.
3. Asistanlık eğitimini doğuda yapanlarla ilgili olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü uygulamasında herhangi bir farklı uygulama veya buna ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.
4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel mazeret (eş durumu ve sağlık durumu) ve zorunlu haller dışında başka bir yere atanamaz yada görevlendirilemez.


• Stratejik personel sayılmamız ne zamana kadar sürecek? Biz SSK’lı eşi olanlar ömrümüz boyunca aile kuramayacak mıyız? Eşimiz ve çocuklarımızla bir araya gelemeyecek miyiz?
• Tabip ve uzman tabipler, istihdamda güçlük çekilen personel olduklarından Bakanlığımızca stratejik personel olarak değerlendirilmektedirler. Sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve sağlık hizmetinin ülke genelinde eşit ve etkin sunumu amacı ile sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışanların eşlerinin bakanlığımız bünyesinde stratejik personel olarak çalışması durumunda eş durumu mazeret başvuruları kabul edilmemektedir.


• Ben Edirne'de pratisyen hekim olarak çalışmaktayım. Eşim Çorlu'da Üniversitede 2547'ye bağlı öğretim görevlisi olarak 11 yıldır çalışmaktadır. Sözleşmesi en son 09.2007 tarihinde (2 yıllık) yenilenmiştir. Bu koşullarda eş durumu tayini istedim, 21. maddeye göre reddedildi. Gerekçe tam belirtilmemişti. Adı geçen maddede 2547’ye bağlı öğretim üyesi, asistan vs. geçmesine rağmen öğretim görevlisi tanımlanmıyor ancak eş durumu tayin yönetmeliğinin bütünü düşünüldüğünde ve eşimin çakılı kadrolu, üniversitenin 657 benzeri bir kadroda çalıştığı göz önüne alındığında ret gerekçesi ne olabilir?
• Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi ile “…a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve aynı Kanunun 86’ncı maddesine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,… Belgelendirmeleri gereklidir. Durumlarını bu şekilde belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere atanma talepleri, bu Yönetmelik’te belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde işlem tesis etmek suretiyle değerlendirilir. Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin eşlerinin, eşinin bulunduğu yerlere atanma talepleri bu Yönetmelik’te belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır…” hükmü getirilmiştir. Mezkûr Yönetmelik hükmü gereği eşi öğretim üyesi olanlar haricinde, eşi öğretim görevlisi, okutman veya öğretim yardımcısı olanların eş durumu kabul edilmemektedir.

<b>bakanlık
personel
sorularını
yanıtladı</b>
Yorum (3)
İLKER ATASAYAR
Merak ettim,eş tayinlerinde,bu stratejik personel terimleriyle(bayağı fiyakalı terimmiş!) bezenmiş ve dizelenmiş atama,nakil yönetmelikleri(çalışanın en temel hak ve hürriyetlerini gasp eden,onu Aile gibi kutsal saydığımız,moral ve güç kaynağından kopartan,çocukları; baba veya anne sevgisinden mahrum bırakan) sağlık bakanlığından başka hangi?bakanlıklarda- meslek gruplarında var,açıklansında bilelim..Sırf bu mesleği ifa etmek için seçmiş,fedakar insanları bu şekilde muameleye (ülkede tek hekim,tek hemşire kalsada)hiç bir kurumun ve yöneticinin hakkı olamaz...Böyle insan haklarına aykırı ne kadar yasa ve yönetmelik varsa hepsi çöpe gönderilmelidir.(Mahrumiyet bölgelerindeki insanlar sağlık açısından mağdur olmasın diye bulduğunuz bu yöntemler çalışan emektar insanlarınızı,insanlıktan çıkarıyorsa)Çözümün kolayı olmaz,çalışanın temel hak ve hürriyetlerini koruyarak çözüm bulmak etiktir.Son Söz:Yönetenler ,yönettiklerine Etik ve Adaletli olamıyorlarsa,Orada yapılan hiçbir şey Etik ve Adaletli olamaz,illaki Hz.Ömer'imi arayalım kardeşim...Vicdanınız sağlık bakanlığında nerde saklanıyor kardeşim...(Çalışma şartları,ek gösterge haklarımız,yıpranma paylarımız,emekli maaş artışlarımız nerde kardeşim,bunlar istenirse 1 saatte düzenlenir)
1
Cevapla
baha
Aile yoksa devlette yok! Bu stratejik palavralarını bir yana bırakın!
1
Cevapla
xxxx
Bakanlık Hukuk Müşavirliğindeki kanunsuzluklar ve hukuksuzluklar ne zaman ortaya çıkarılacak ve ilgililer hakkında işlem yapılacak?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir