Medimagazin logo

Araştırma: Tip 2 diyabette kalp damar komplikasyonlarını belirlemek için önemli bir belirteç bulundu

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, tip 2 diabetes mellitus (T2DM) hastalarında kardiyovasküler olayları ve mortaliteyi öngörmek için prognostik bir araç olarak serum PCSK9 düzeylerinin potansiyeli incelendi. 529 T2DM hastasının dahil edildiği çalışmada, yüksek PCSK9 düzeylerinin kadınlarda artmış majör advers kardiyovasküler olay (MACE) riski ile ilişkili olduğu ancak erkeklerde ilişkili olmadığı bulundu
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Araştırma: Tip 2 diyabette kalp damar komplikasyonlarını belirlemek için önemli bir belirteç bulundu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) hastaları, küresel olarak önde gelen hastalık ve ölüm nedeni olmaya devam eden aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASCVD) geliştirme açısından daha yüksek risk altındadır.

Bununla birlikte, T2DM hastaları için prognostik risk biyobelirteçlerinin belirlenmesinin zor olduğu kanıtlanmıştır.

 Research Square ön baskı sunucusunda yayınlanan ve Cardiovascular Diabetology'de yayınlanmak üzere incelenmekte olan yeni bir çalışmada araştırmacılar, T2DM hastalarında tüm nedenlere bağlı mortalite ve majör advers kardiyovasküler olayları (MACE) öngörmek için prognostik bir araç olarak serum proprotein konvertaz subtilisin/keksin tip 9 (PCSK9) seviyelerinin potansiyelini araştırdı.

529 hasta ile çalışıldı

Medyan yaşı 67 olan 529 T2DM hastasının dahil edildiği çalışmada, bu popülasyonda PCSK9 düzeyleri ile uzun vadeli sonuçlar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Katılımcılara Amerikan Diyabet Derneği tarafından belirlenen kriterlere göre T2DM tanısı kondu ve 40 ila 87 yaşları arasında olup vücut kitle indeksleri (VKİ) 40 kg/m2'nin altında bulundu.

Tüm katılımcılardan açlık kan örnekleri alınmış ve PCSK9 düzeyleri ticari bir enzime bağlı immünosorbent test (ELISA) kiti kullanılarak ölçüldü. Araştırmacılar yaşamsal belirtiler, tıbbi geçmiş, tedavi, kan hücresi sayımı, biyokimyasal değişkenler ve diyabetik komplikasyonlar dahil olmak üzere çeşitli ortak değişkenleri değerlendirdi.

Çalışmanın bulguları, komplikasyonsuz T2DM hastalarının komplikasyonlulara kıyasla daha yüksek sağkalım oranlarına sahip olduğunu ortaya koydu.

 Başlangıçta komplikasyonsuz olan 240 hastanın 149'unda daha sonra komplikasyon gelişirken ortalama 16,8 yıllık takip süresinde 196 hasta hayatını kaybettiği ve ortalama sağkalım süresinin 14,2 yıl olduğu bulundu.

PCSK9 seviyelerinin dağılımının orta derecede sağa çarpık olduğu ve medyan seviyenin 259,8 ng/mL olduğu görüldü. Kadınlar, özellikle de T2DM komplikasyonları olanlar, erkeklere kıyasla daha yüksek PCSK9 seviyelerine sahipti. Ancak, yaş her iki cinsiyette de PCSK9 düzeylerini önemli ölçüde etkilemedi.

PCSK9 düzeyleri sınırı geçen kadınlarda MACE riski yüksekti

T2DM komplikasyonları ve tedavilerinin analizi, PCSK9 düzeyleri ile diyabetik böbrek hastalığı, MACE öyküsü ve statin tedavisi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi Ayrıca, PCSK9 düzeyleri kan şekeri homeostazı ve lipid profili belirteçleri ile pozitif korelasyon gösterdi.

Sağkalım tahmin farklılıklarını en üst düzeye çıkarmak için cinsiyete özgü sınırlar belirlenmiştir: erkekler için 244 ng/mL ve kadınlar için 299 ng/mL. Bu sınırların üzerinde, erkeklerin %51,8'i ve kadınların %31,3'ü yüksek PCSK9 seviyelerine sahipti.

İlginç bir şekilde, tek değişkenli analiz, sınır değerleri aşan PCSK9 düzeylerinin yalnızca erkeklerde tüm nedenlere bağlı ölümle ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak, çeşitli faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bu korelasyon artık gözlenmedi. Kadınlarda PCSK9 düzeyleri tüm nedenlere bağlı ölümle ilişkili bulunmazken, PCSK9 düzeyleri 299 ng/mL'yi aşan kadınlarda MACE riski artmıştır.

Çalışma, T2DM hastalarında PCSK9'un MACE ve tüm nedenlere bağlı mortalite için cinsiyete özgü öngörücü yeteneğini vurguladı. PCSK9 fonksiyon kaybı varyasyonları daha önce kardiyovasküler kalp hastalığına karşı koruma ile ilişkilendirilmiş olsa da, MACE'yi tahmin etmek için bir biyobelirteç olarak prognostik değeri belirsizliğini koruyor.

major advers kardiyovaskuler olay
tip 2 diabetes mellitus
Yorum (1)
hakan
başlık ile yazı uyumsuz, en iyi belirteç?????
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir