Medimagazin logo

Aile hekimliği akademisyenlerinden Bakanlığa rest: Kadro talebinde bulunmayacağız!

Aile hekimliği akademisyenlerinden Bakanlığa rest: Kadro talebinde bulunmayacağız!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Aile Hekimliği akademisyenleri olarak;

 

 

Ülkemizde Aile Hekimliği tıp disiplini Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde 30 yılı aşan bir süredir yer almakta ve bu alanda uzman yetiştirmektedir. Aile Hekimliği bütün dünyada akademik ve bilimsel bir tıp disiplini olarak kabul ve saygı görmektedir. Bizler de ülkemizin bu alandaki eğiticileri olarak kendimizi sürekli yenileyerek, uluslararası ilişkilerimizi güçlendirerek, disiplinimizin temel felsefesine ve bilgi içeriğine bilimsel araştırmalarımızla katkıda bulunarak ülkemizde de Aile Hekimliğinin saygın bir yere sahip olmasını sağlamaya çalıştık, çalışıyoruz.

 

Bugün, 29 profesör, 71 doçent, 106 yardımcı doçent ve başasistan ve öğretim görevlisi olarak 63 Üniversitenin Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ve 24 Devlet Eğitim Hastanesi Aile Hekimliği biriminde, 1000’e yakın uzmanlık öğrencisinin (asistan) Aile Hekimliği Tıp Disiplininin uluslararası tanımı ve içeriğine uygun, uluslararası standartlarda bir uzmanlık eğitimi alabilmesi için emek vermekteyiz.

 

Ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin halka sunumu için yeni bir hizmet modeline geçilmek istendiğinde, dünyada pek çok ülkede yapıldığı gibi Aile Hekimliği Tıp Disiplini tercih edilmiş, ancak geçiş dönemi, bu disiplin içinde olmayı seçen biz Aile Hekimliği Uzmanlarını mağdur eden sancılı bir sürece dönüşmüştür.

 

1990 yılından bu yana aile hekimliği akademisyenleri, uzman ve asistanları, dernekleri ve vakıfları olarak; Aile Hekimliği Uzmanlarının halkın temel sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek birinci basamak sağlık hizmetlerini sunabileceğine inandığımız için taleplerimiz hep var olan aile hekimliği uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde olmuştur.

 

Ülkenin yapısının ve sağlık sorunlarının farkında olan ve sorumluluğunu hisseden Aile Hekimliği Akademisyenleri olarak, sağlık sorunlarına çözüm getirebilecek yeterli sayıda uzman hekimin, bilimsel kanıtlar ve uluslararası teamüllerle uyumlu uzmanlık eğitimi alarak yetişebilmesine yönelik farklı modelleri, Aile Hekimliği uygulamalarının başladığı 2005 yılından bu yana defalarca Bakanlığın dikkatine sunduk. Tüm bilimsel toplantılarımızda bu konuya yer verdik, Bakanlık yetkililerini tüm toplantılarımıza davet ettik, onları tam zamanlı uzmanlık eğitiminin önemi konusunda bilgilendirdik. Mevcut uzmanlık eğitimi programıyla birinci basamağın ihtiyacı olan aile hekimliği uzmanlarını yetiştirebilmeye yönelik önerilerimiz kabul görmedi. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde Bakanlığımız Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile ilgili alternatif arayışlar içinde oldu.

 

Birinci basamak sağlık hizmetine ihtiyacı olanların alanında “uzmanlık eğitimi” almış olan hekimle karşılaşma hakkı göz ardı edilerek, mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitimine yeterli destek vermek yerine “yerinde uzmanlık eğitimi” gibi dünyada örneği olmayan bir modelin geliştirilmesi tercih edilmiştir. Önce 2011 yılında yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yalnızca aile hekimliği alanında ve yalnızca sahada çalışan pratisyen aile hekimleri için “yerinden ayrılmadan” “yarı zamanlı” uzmanlık yolu açılmış, Anayasa Mahkemesi “mevcut uzmanlık eğitimiyle aynı koşulları karşılamak kaydıyla” bu alternatif yola onay vermiştir.

 

Kabul edilen “torba” yasa ile de pratisyen aile hekimlerini yarı zamanlı uzmanlık eğitimine “özendirmek ve teşvik etmek” amacıyla, bu yolla uzman olacaklara ülkemizde tüm doktorlar ve uzmanlar için zorunlu olan devlet hizmeti yükümlülüğünden muafiyet getirilmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı 2014 yılı Nisan ayı içinde bu “yarı zamanlı” uzmanlık eğitimine başlamayı planlamaktadır. Ankara’da yapılan ve bazı aile hekimliği akademisyenlerinin de davet edildiği toplantıda, “siyasi bir karar” olan bu “alternatif uzmanlık eğitimini” uygulamakta kararlı oldukları ifade edilmiştir. Bunu takip eden günlerde Tıpta Uzmanlık Kurulu toplanmış ve aile hekimliğinde yerinde, yarı zamanlı uzmanlık eğitimi için kararlar almıştır.

 

Bu mevzuat ile aile hekimliği diğer tıp disiplinlerinden ayrılmakta ve hiç birinde yer almayan şekilde ikinci bir alternatif uzmanlık yolu açılmış olmaktadır.

03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Tıpta Uzmanlık Kurulu kararları uyarınca çalıştığımız eğitim birimlerinden, Nisan 2014 dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavında “ikinci uzmanlık yolu” için kadro talep etmeleri beklenmektedir.

 

Burada kaygılarımızı tekrar dile getirmek istiyoruz:

Yasayla zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılarak, büyük bir eşitsizliğe, haksızlığa ve adaletsizliğe yol açılmıştır.

 

Alternatif aile hekimliği uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Sınavı baraj puanı düşürülmüş, uzmanlık eğitimi için ikinci bir yerleştirme usulü getirilmiştir.

 

Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin olmazsa olmaz parçası olan ve klinik ortamda eğitici ve uzmanlık öğrencisinin birlikte çalışması üzerinde kurgulanması gereken, 18 aylık saha eğitiminin bu asistanlar ile nasıl uygulanacağı ise belirsizdir. Zorunlu rotasyonların yapılamaması ya da yapıldı gösterilmesi ihtimali daha da endişe vericidir.

 

Bu şekilde önce; halen aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapmakta olan asistanlar, sonra bu uygulamaya girmeleri zorlanan sözleşmeli aile hekimleri en son olarak da halkımız için, geçerli, etkin ve adil olmayan bir uzmanlık süreci başlatılmış olacaktır.

 

Tıpta Uzmanlık alanlarının geleceğini tehdit eden ve keyfi uygulamalara yol açabilecek, uzmanlık eğitiminin niteliğini düşürecek bu tür bir alternatif yolu, Aile Hekimliği Akademisyenleri olarak kabul edilemez buluyoruz.

 

Aile Hekimliği akademisyenleri olarak

 

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini isteyerek yapmayı seçmiş, her türlü zorluğuna rağmen Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini almakta olan uzmanlık öğrencilerimizi gerek eğitim sürecinde gerekse sonrasında hak kayıplarına uğratacak nasıl yapılacağı ve niteliği belirsiz bir eğitimin sorumluluğunu almak istemediğimizi,

 

Yarı zamanlı uzmanlık eğitimi için kadro talebinde bulunmayacağımızı,

 

Tüm Sayın Meslektaşlarımızın, Sayın Yöneticilerimizin ve Sayın Halkımızın bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla

 

Türkiye Aile Hekimliği Akademisyenleri

 

NOT: Bildiri Medimagazin'e Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği tarafından ulaştırılmıştır.

 

1.    Acıbadem ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2.    Adnan Menderes ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
3.    Akdeniz ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
4.    Ankara EAH Aile Hekimliği Kliniği
5.    Ankara Keçiören EAH Aile Hekimliği Kliniği
6.    Ankara Numune EAH Aile Hekimliği Kliniği
7.    Ankara ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
8.    Antalya EAH Aile Hekimliği Kliniği
9.    Atatürk ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
10.    Başkent ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
11.    Bursa Şevket Yılmaz EAH Aile Hekimliği Kliniği
12.    Bursa Uludağ ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
13.    Çanakkale On Sekiz Mart ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
14.    Çukurova ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
15.    Dicle ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
16.    Dokuz Eylül ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
17.    Dumlupınar ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
18.    Düzce ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
19.    Erciyes ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
20.    Eskişehir Osmangazi ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
21.    Gaziosmanpaşa ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
22.    Göztepe EAH Aile Hekimliği Kliniği
23.    Harran ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
24.    İKÇÜ Atatürk EAH Aile Hekimliği Kliniği
25.    İnönü ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
26.    İstanbul Bezmialem Vakıf ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
27.    İstanbul Haydarpaşa Numune EAH Aile Hekimliği Kliniği
28.    İstanbul Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği
29.    İstanbul Taksim EAH Aile Hekimliği Kliniği
30.    İstanbul Okmeydanı EAH Aile Hekimliği Kliniği
31.    İstanbul ÜTF Cerrahpaşa TF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
32.    İstanbul Ü İstanbul TF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
33.    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi TF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
34.    İzmir Tepecik EAH Aile Hekimliği Kliniği
35.    Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
36.    Karadeniz Teknik ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
37.    Kartal EAH Aile Hekimliği Kliniği
38.    Kocaeli ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
39.    Kocatepe ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
40.    Konya EAH Aile Hekimliği Kliniği
41.    Konya Selçuk ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
42.    Marmara ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
43.    Mersin ÜNTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
44.    Mustafa Kemal ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
45.    Namık Kemal ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
46.    Necmettin Erbakan Ü Meram TF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
47.    Ordu ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
48.    Pamukkale ÜTF Aile hekimliği Anabilim Dalını
49.    Samsun On Dokuz Mayıs ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
50.    Trakya ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
51.    Turgut Özal ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
52.    Yeditepe ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı
53.    Yıldırım Beyazıt ÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı /Ankara Atatürk EAH Aile Hekimliği Kliniği
 

aile
hekimliği
akademisyenlerinden
bakanlığa
rest:
kadro
talebinde
bulunmayacağız!
Yorum (31)
Dr S İsmail Cihan
Çok lazımdı sanki.Yapacakları her şeyi pratisyen hekimler yapıyor zati.Bence isabet olmuş.
0
Cevapla
t.c.
B U D U R . . .
0
Cevapla
ali veli
aman çok iyi bişey yapmışsınız . okulda verdiğiniz 5 para etmez egitimle hepimizi mal gibi doktor yaptınız şimdide bi halttan anlayan uzman olmamızı engelliyorsunuz. tebrik ediyorum alkışlıyorum sizi . mevcut aile hekimi sayısı kaçki kime yetecek ? bide üniversite olacak bravoooo...
0
Cevapla
mehmet öztürk
Aile Hekimliğinden önce 1.basamakta saha da olmayanlar şimdi de ASM'lerden çekilsin.Angaryaları hep üstlenen PRATİSYENLERE sahayı devretsinler.Aile Hekimi Uzmanı arkadaşlarda eski görevlerine dönsünler.
0
Cevapla
dr
BÖYLE DİK DURUŞLU TAVRINIZI SELAMLIYOR TÜM HOCALARIMIZI SAYGILA SELAMLIYORUM.OLMASI GEREKEN DURUŞU SERGİLEMİŞLERDİR.DERİNDEN TŞEKÜRLERİMİ SUNUYORUM.....SAYGILAR...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir