Medimagazin logo

26 tıp fakültesinin intörn temsilcileri Konya'da sorunlarını konuştu

Uzmanlık öncesi tıp eğitimi, bütün dünyada ve ülkemizde de giderek gelişen yaklaşımlar ışığında, bütün tıp eğitimi dönemlerini kapsayan zengin bir entegrasyon içinde gerçekleştiriliyor. Tıp eğitimini yapılandırmada öğrencilerin görüşü, sistemi sürekli yenileyen ve geliştiren bir değer taşıyor
26 tıp fakültesinin intörn temsilcileri Konya'da sorunlarını konuştu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

KONYA- Eğitimin en önemli dönemlerinden biri olan “İntörn Hekimlik” döneminde tıp eğitimi, yaşanan problemler, görüşler ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere ülkemizde ilk olan “Türkiye Ulusal İntörn Hekimlik Çalıştayı” Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından gelen Tıp fakültelerimizin öğrenci temsilcileri ile geniş katılım sağlanan bu çalıştayda, intörnlük dönemi ve bu döneme hazırlayan süreç de gözden geçirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, tıp fakülteleri intörn öğrenci temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, klinik öncesi ve klinik sonrası dönemlerin iyi bir entegrasyonu ile hekimlik becerilerinin uygulama alanı da sayılabilecek intörn hekimlik döneminde yaşanan problemlerin çözümüne ve iyi örneklerin paylaşımına zemin sağlayacak olan çalıştayın, tıp fakülteleri arasında sosyal paylaşım ve işbirliği ortamı oluşturması dileğiyle toplantıyı başlattı.

Çalıştay süreci hakkında bilgi veren Dekan Yardımcısı Şerefnur Öztürk, tıp fakültelerinin yüksek bir çoğunlukla temsiliyetinin ve her bir temsilcinin fakültesinin sözcüsü olmasının önemini vurgulamış ve bu çalıştaydan çıkacak önerilerin sürece olumlu katkılar oluşturacağına inandıklarını  belirtti.

Çalıştayın düzenleme kurulunda yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş,  Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Başkoordinatör Prof. Dr. Onur Ural,  Dönem VI Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Ak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi TEBAD Başkanı Yard. Doç. Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci temsilcileri İnt. Dr. Ali Yayla ve Stj. Dr. Abdullah Yeşilkaya programın hazırlanış sürecinde Türkiye'deki değişik bölgelerden tıp fakülteleri ile iletişim içinde çalıştayın geniş bir katılımla gerçekleşmesini sağladı.

Çalıştay kapsamında intörn hekim tanımı, Dünya ve Türkiye’de İntörn Hekim Profili Yrd. Doç. Dr. Ayşen Melek Aytuğ Koşan tarafından intörn temsilcileri ile interaktif bir şekilde değerlendirilmiş ve intörn tanımında bile bir görüş birliği olmadığı ve mevcut durumda intörn tanımlamasının da yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. İntörn hekimlik döneminde eğitim programına genel bakış Prof. Dr. Ahmet AK tarafından aktarılmış ve bu konuda ülke düzeyinde farklılıklar vurgulandı.

İntörn hekim hangi becerileri öğrenmeli? başlığı altında ise Doç. Dr. Kürşat Altınbaş hekim olmaya bir adım kala, hatta hekim sayılıyorken hekim adaylarının edinmeiş olması gereken becerilerden ve iyi hekim olmak ve iyi birey olmak kavramlarını değerlendirdi.

Hekimliğin en önemli yanlarında olan  iletişim ve ilişkilerin yönetilmesi ise intörn hekim-hasta, intörnhekim-hasta yakını, intörn hekim-öğretim üyesi, intörn hekim-araştırma görevlisi, intörn hekim-hemşire, intörn hekim- diğer yardımcı personel ilişkisi nasıl yönetilmeli? Başlıkları altında Yrd.Doç. Dr. Memduha Aydin tarafından gözden geçirildi. İntörn hekimlik uygulamaları sırasında sıklıkla karşılaşılan etik, hukuksal sorunlar ise  “İntörn hekim olmanın yasal ve etik boyutu ie Prof. Dr. Kamil Hakan Doğan tarafından anlatıldı. İntörnlük döneminde hız kazanan TUS süreci ve mezuniyet sonrası döneme etkileri “TUS sürecinin intörnlük sürecine etkileri ve alternative çözümler” başlığı altında Dr. Dilber Cemre Karakuzu tarafından yaşam deneyimleri olarak aktarıldı.

Çalıştay programında en önemli ve belirleyici kısım ise 26 tıp fakültesi temsilcisinin, kendi fakültelerinde intörnlük dönemine ilişkin, olumlu örneklerini ve geliştirilmesi gereken örneklerini sunması ve takiben, katılımcılardan keypad ile oylanarak bu örneklerden en yüksek puan alanların belirlenmesi oldu. Yirmialtı tıp fakültesinde uygulanmakta olan iyi uygulamalar biraraya getirilerek önerilmesi ve yaygınlaştırılması gereken en iyi uygulamaları  oluşturdu. Benzer şekilde oylamalarda geliştirilmesi gereken özellikler ise yine biraraya getirilerek, üzerinde düşünülmesi, düzeltilmesi gereken özellikler olarak ortaya konmuştur.  Hazırlanan taslağın kısa sürede geliştirilerek “Ulusal İntörn Hekimlik Bildirgesi” olarak tıp eğtimi camiasına ve ilgililere sunulacağı belirtildi.

 

Çalıştaya Katılan Tıp Fakülteleri ve Temsilcileri

Afyon Kocatepe Üniversitesi- Int. Dr. Nebi Ayrancı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt Dr. İffet Tiftikçi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Uğur Ergünkoyun

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Sinem Ceyda

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Orhan Ayata

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt Dr. İsmail Aykut

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Merve Fırıncıoğulları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi –İnt Dr. Nur Tozluklu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnr. Dr. Ömer Oğuzhan Ünsal

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi – Int. Dr. Uğur Erkan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt. Dr. Şuayıp Ceylan

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi-İnt. Dr. Gökçe Çiçek Arık

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Fırat Güneş

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi –İnt. Dr. Necdet  Can Özdener

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi –İnt. Dr. Muhammed Habib Aksel

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Muhammed Serpiİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt. Dr. Feyza Gül

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi –İnt. Dr. Oğuzhan Delican

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Musa Ceyhan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi – İnt. Dr. Süleyman Taygurt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt. Dr. Naci Kılıçarslan

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt Dr. Büşra Öner

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt Dr. Kübra Özlem

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Ali Yayla, Staj. Dr. Abdullah Yeşilkaya

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Mevlut Kürşat Gürdal

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt Dr. Furkan Baran

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt. Dr. Gözde Anlı

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt Dr. Fatih Mehmet Kaya

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi- İnt Dr. İbrahim Toprak

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – İnt Dr. Ecenur Çınar

tıp eğitimi
intern hekimlik
konya
selçuk üniversitesi
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir