Medimagazin logo

İstanbul Eczacı Odası: Eczacı maaşları da iyileştirme kapsamına dahil edilsin

İstanbul Eczacı Odası, kamu eczacılarının uzman tabip, tabip, diş hekimleri ile birlikte aynı hizmet sınıfında yer aldığı ifade ederek, eczacıların maaşlarının da iyileştirilme kapsamına dahil edilmesini talep etti.
İstanbul Eczacı Odası: Eczacı maaşları da iyileştirme kapsamına dahil edilsin
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

İstanbul Eczacı Odası, kamu kurumlarında görev yapan eczacıların maaşlarında iyileştirme yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilere ve tüm milletvekillerine çağrıda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri süren kanun teklifi kapsamında uzman hekim, hekim ve diş hekimi maaşlarında iyileştirmeler planlandığını ancak kamu kurumlarındaki eczacı meslektaşlarımıza yönelik bir düzenleme yapılmadığını ifade eden İstanbul Eczacı Odası, "Sağlık hizmeti tüm bileşenleriyle bir bütündür. Covid-19 pandemisinde görev yapmış olan meslektaşlarımız, diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte hastanelerde, filyasyon ekiplerinde tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmiş, sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için fedakârca çalışmışlardır." dedi.

Kamu eczacılarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda uzman tabip, tabip, diş hekimleri ile birlikte aynı hizmet sınıfında yer aldığı ifade edilerek, kanunun maddesi işaret edildi:

“III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden düzenleme: 31/7/2003-4969/4 md.)

  1. a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar.”

İstanbul Eczacı Odası taleplerini şu sözlerle sıraladı:

"Eczacılık fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıl, staj süresinin de 6 ay olduğu dikkate alınmak sureti ile,

08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 84. Maddesinin:

“Bu kanuna göre tabip veya diş tabibi veya eczacı kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip, diş tabipleri ve eczacılara ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (40.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (33.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır” şeklinde,

Maaş ek gösterge rakamı da tabip ve diş hekimleri ile aynı şekilde düzenlenmek sureti ile (7200) şeklinde düzenlenmesi, kamuda 657 sayılı kanuna bağlı olarak çalışarak emekli olan eczacılarımızın da maaşlarının iyileştirilme kapsamına dahil edilmesi konusunda gereğini saygı ile arz ederiz."

i̇stanbul eczacı odası
eczacılar
iyileştirme
maaş
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300