Medimagazin logo

Sorumlu dişhekimi, kuruluşun reklamından da sorumludur!

Türk Dişhekimleri Birliğinden duyuru..
Sorumlu dişhekimi, kuruluşun reklamından da sorumludur!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

 

 

İstanbul’da faaliyet gösteren bir özel ağız ve diş sağlığı merkezinin reklamlarını yapmak üzere kurulduğu anlaşılan bir derneğin web sitesinde,  söz konusu merkezin reklamlarının yapıldığı tespit edilmekle, mesul müdür olan dişhekimi hakkında soruşturma açılarak para cezası niteliğinde disiplin cezası verilmiş; anılan disiplin cezası Birlik Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da onaylanmıştır.
 
Dişhekimi mesul müdür tarafından disiplin cezası işleminin iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi aşağıda belirtilen gerekçe ile davanın reddine karar vermiştir:
 
Bu durumda yukarda bahsedilen ilgili web sitesinde yer alan ifadelerin ve görüntülerin tanıtım amacından çok talep yaratmaya yönelik olduğu sonucuna varılmakla davacının davalı idare tarafından Türk  Diş Hekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odasının Disiplin Yönetmeliğinin 8/a maddesi uyarınca para cezası ile cezalandırılmasına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
 
Öte yandan, her ne kadar davacı tarafından mesul müdür olduğu sağlık kuruluşunun kurumsal reklamlarından sorumlu olmayacağını ileri sürmekte ise de; davacının mesul müdürü olduğu sağlık kuruluşu, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu, bu yönetmeliğin dayanağı 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun olup, özel sağlık kuruluşlarının açılması,  çalışması ve denetlenmesi amacıyla çıkarıldığı ve söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesinin (m) bendinde ise mesul müdürün “sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimi ile birlikte dişhekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek”le yükümlü olduğu düzenlendiğinden, mesul müdürü olan davacının sağlık kuruluşunda dişhekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu açıktır.  
 
Bu Kararla bir kez daha, sağlık kurum ve kuruluşlarının dolaylı da olsa reklam niteliğindeki yayınları yapmalarının yasak olduğu ve bunun disiplin sorumluluğunun ilgili mesul müdür dişhekimine ait olduğu tespit edilmiştir

Ankara 13.İdare Mahkemesi E.No.2010/486, K.No.2010/1328 kararı için tıklayınız…

sorumlu
dişhekimi
kuruluşun
reklamından
da
sorumludur!
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir