Medimagazin logo

4/B Sözleşmeli Diş Tabibi-Eczacı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında

Sağlık Bakanlığından duyuru...
4/B Sözleşmeli Diş Tabibi-Eczacı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Bakanlığımızca sözleşmeli diş tabibi ve eczacı alımı için 11 Ağustos 2011 tarihinde noter tarafından kura düzenlenmiş, kura ile gerçekleştirilen yerleştirme sonuçları http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgiler Bakanlığımızca ÇKYS/İKYS’ye aktarılacak; adayların bilgilerine, Sicil – İşlemler – Karar/Onay Sonucu Ayrılış/Başlayış Bilgileri Girişi menüsünden T.C. Kimlik Numarasıyla erişilecektir.

Başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür:

1- Adayların göreve başlama işlemlerine ilişkin başvuruları; EK–2 formda belirtilen birimlerinizde oluşturulacak başvuru komisyonları tarafından 17 Ağustos – 05 Eylül 2011 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara başvurmaları gerekmektedir.

2- Atama şartlarını taşıyanlardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır.

3- Adayların, EK–1 Formda belirtilen belgeleri hazırlayarak, en geç 05 Eylül 2011 mesai bitimine kadar ilgili başvuru komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacakolup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Ancak, hastalık veya doğumla ilgili mazeretleri nedeniyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde, 05 Eylül 2011 mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5- 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK–3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyan istenecektir. Başvuru komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edeceklerdir.

6- Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

7- Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, kura ilan metninde yer alan şartlar ve adaylardan istenen belgeler incelenmek suretiyle tespit edilecektir.

8- Atanma şartlarını haiz olmayan adaylara, gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

9- Adayların,  son göreve başlama tarihi 15 Eylül 2011 Perşembe günüdür. Bu tarihten önce göreve başlama işlemleri tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılabilecektir.

10- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla 15 Kasım 2011 mesai bitimine kadar göreve başlatılabilecektir.

11- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar da bu durumlarını 15 Eylül 2011 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

12- Yukarıda belirtilen sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

 

 

 

İLANEN DUYURULUR

15.08.2011

4/b
sözleşmeli
diş
tabibi-eczacı
göreve
başlama
i̇şlemleri
hakkında
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir