Medimagazin logo

SGK'dan Diş Tedavilerinde Tıbbi Uygunluk Duyurusu

SGK'dan Diş Tedavilerinde Tıbbi Uygunluk Duyurusu
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

Sayı : B.13.2.SGK.0.11.01.05- 11414612 30/05/2011

Konu : Tıbbi Uygunluk

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………

Genel sağlık sigortası ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılamayan diş tedavilerinin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca özel sağlık hizmeti sunucularına sevk yapılmak suretiyle karşılandığı durumlarda; tedaviye ilişkin fatura bedelinin ünitelerinde diş tabibi olmaması nedeniyle ödenmesinde sorunlar yaşandığı hakkında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizden gelen yazılar incelenmiştir.

 

Bilindiği üzere, 29.03.2010 tarih ve 2010/41 sayılı Genelge ile Kurumumuz sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında yapılamayan diş tedavileri için özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumumuzla sözleşmesi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerine ve tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Yine anılan genelgenin “Sevk İşlemleri” başlığı altında yer alan 4.maddesinde; “Özel sağlık kurum veya kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan sağlık kurum ve kuruluşlarınca yapılan diş tedavileri sonrasında, Genelge eki sevk belgesini düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca “Diş Tedavileri Sevk Formu”nda yer alan tedavinin yapıldığına dair bölümün doldurularak onaylanması gerektiği” ifade edilmektedir.

 

Bu itibarla; genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılamaması nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularınca anılan Genelgeye uygun olarak Kurumumuzla anlaşması olmayan sağlık hizmeti sunucularına diş tedavi sevkinin yapılması, tedavi sonrasında da yine mezkur Genelgeye uygun olarak sevke konu olan tedavinin yapıldığının sevki yapan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusunca onaylanması durumunda tedaviye ilişkin belgelerin Kurumumuzda görev yapan diş hekimlerine tıbbi uygunluk yönünden gönderilmeden ödenmesinde sakınca bulunmamaktadır.

 

Ancak tedavinin yapılıp, yapılmadığı, sevkin devamlı aynı diş hekimince yapılması, yapılan sevklerin aynı sağlık hizmeti sunucusunca gerçekleştirilmesi v.s. gibi sebeplerden ötürü ödeme yapılıp, yapılmayacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu durumlarda mutlak suretle bağlı bulunduğunuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan diş hekimlerinden, bu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde diş hekimi yok ise bünyesinde diş hekimi görev yapan diğer Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerindeki diş hekimlerinden görüş almak suretiyle işlem yapılması gerekmektedir.

 

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Hasan ÇAĞIL

Genel Müdür

sgk'dan
diş
tedavilerinde
tıbbi
uygunluk
duyurusu
Yorum (1)
Onur Kepez
Sevki yapan diş hekimi,sevki onaylayan başhekim diş hekimi,sevk sonrası tedavinin yapıldığını onaylayan diş hekimi,tedaviyi gerçekleştiren ,faturasını kesen ve ben bu tedavi yaptım diyen diş hekimi,hala neden tıbbi uygunluk aranır anlıyamıyorum.Devlet başka bir kurumuna nasıl güvenemez.Hastalar geri ödemelerde neden mağdur edilir anlayamıyorum.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300