Medimagazin logo

Hekim dışı personel de sigorta istiyor

Tam Gün Yasası ile sadece doktorlara getirilen zorunlu mali sorumluluk sigortasını diğer sağlık çalışanları da talep ediyor.
Hekim dışı personel de sigorta istiyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Alınan bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, zorunlu mali sorumluluk sigortasının tüm sağlık çalışanlarına tanınması amacıyla dilekçe kampanyası başlattı. Sendikanın hazırladığı dilekçeyi imzalayan sağlık çalışanları, bu yöndeki taleplerini Sağlık Bakanlığına iletmeye başladı.

Dilekçede, yapılan düzenlemeyle kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırma zorunluluğu getirildiği, bu sigorta priminin yarısının çalışanlar, diğer yarısının döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda ise kurum bütçelerinden ödeneceğinin hüküm altına alındığı belirtildi.

İş yerinde sağlık hizmet sunumuna doğrudan katkı sağlamalarına ve görevden kaynaklanan çeşitli risk faktörlerine maruz kalmalarına rağmen sigorta konusundaki kanuni düzenlemeyle sadece tabiplere yönelik mesleki sorumluluk sigortası yapılmasının hukuk kuralları ile çeliştiği savunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

''Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu ve ekip anlayışı içerisinde yürütülmesi gereken hizmetler kapsamında değerlendirildiğinde ise tabipler lehine yapılan söz konusu düzenleme iş yerimizde iş barışının ve personel motivasyonunun bozulmasına sebebiyet vermiştir.

Ayrıca bu durum Anayasamızın 2. maddesinde ifade edilen 'Sosyal Hukuk Devleti' ilkesiyle bağdaşmadığı gibi Anayasamızın 5. maddesinde hüküm altına alınan 'Devletin Temel Amaç ve Görevleri', Anayasamızın 10. maddesinde hüküm altına alınan ''Kanun Önünde Eşitlik'' ilkesi ve Anayasamızın 49. maddesinde hüküm altına alınan ''Devletin Çalışanları Koruması'' ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır.''

Dilekçede, çalışanların aynı iş yerinde beraber sağlık hizmeti sundukları tabiplerin faydalandırıldığı mesleki sorumluluk sigortasından faydalandırılması için kanuni düzenleme yapılması talep edildi.

-''TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA''-

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının zorunlu mali sorumluluk sigortasından faydalandırılması gerektiğini söyledi.

Hastanelerde ebeler, hemşireler ve laboratuvar çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının risk altında olduğunu vurgulayan Kahveci, şöyle konuştu:

''Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken tazminat davaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanları kendileri için de sigorta talep etmektedir. Biz de bunun için bir kampanya başlattık. Kampanyamızla birlikte çalışanlar dilekçe ile sigorta taleplerini Sağlık Bakanlığa iletmeye başladı. Bakanlık, çalışanların bu talebini dikkate almalı ve tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak bir sigorta için kanuni düzenleme yapmalıdır.''

hekim
dışı
personel
de
sigorta
istiyor
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300