Medimagazin logo

Üniversitedeki akademisyenler ve muayenehanesi olan hekimlere özel hastane düzenlemesi!

Muayenehanesi olan hekimlerle üniversitede çalışan akademisyenlerin özel hastanede çalışmalarıyla ilgili yeni düzenleme geldi
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Üniversitedeki akademisyenler ve muayenehanesi olan hekimlere özel hastane düzenlemesi!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Özel Hastaneler Yönetmeliğindeki değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, muayenehanesi olan hekimlerle, akademisyenlerin özel hastane ile yapacağı çalışma düzenine kısıtlama getirilmiş oldu. 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

Yönetmelikteki maddeler şöyle:

-Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçenti, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında devlet üniversitesi ile yapacakları kurumsal sözleşme çerçevesinde ve Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyon tarafından; özel sektör için öngörülmüş il özel oranı, ilgili uzmanlık branşının ülkemizdeki durumu, müracaat edilen ilde ilgili branşta milyon kişiye düşen uzman tabip sayısı, aynı ilde özel sağlık tesislerinde ilgili branşta çalışan uzman tabip sayısı gibi kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirmede uygun bulunması halinde özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalıştırabilir.”

-Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde yapabilirler. Özel hastanelerin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, özel hastane tarafından SKYS’ye eklenir ve müdürlüğe gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir. Özel hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel hastanenin ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan özel hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

-Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üyeleri üniversite hastanesi ve işbirliği yapılan özel hastane dışında 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda çalışabilir.

(Medimagazin Notu: Haberde düzenleme yapıldı)

Muayenehanelere ağır darbe! Yönetmelikler ne getiriyor?

 

ozel hastane
doktor
muayenehane
akademisyen
Yorum (25)
Hakan
sbü hocaları bu durumdan muaftır sanırım!
10
Cevapla
se
oldu bitti ile kamu doktorlarının muayenehaneleri kapatıldı, şimdi de ayrıcalıklı bir grup oluşturuluyor. eğitim araştırma hastanelerinde ki doktorlara bu hak neden tanınmıyor? hastaların iyiliği için doktorlar arasında eşit rekabet sağlanmalı.
16
Cevapla
uzmanhekim
şair yine birilerine özel dizeler yazmış gibi...
17
Cevapla
cemil atila
bu yönetmelik düzenlemesiyle, halkımız özel hastanelere mecbur edilmiş oldu. paran varsa sağlık var. özel hastaneler sağlık uygulama tebliğinde yer alan "en fazla sut fiyatlarının%200'ü kadar fark alınır" düzenlemesine uymuyor. tutturabildikleri kadar millete fatura çıkarıyorlar
26
Cevapla
Alper Özkan
muayenehane heki̇mleri̇ni̇n özel hastanelerde çalişabi̇lmesi̇ özel hastaneleri̇n kadro sayisi i̇le sinirlandiriliyor gi̇bi̇. yani̇ hastanerler ile anlaşma yapabilenlerin dışında muayenehane doktorlarını , özellikle cerrahi branşların çalışması olanaksız hale geliyor.
38
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir