Medimagazin logo

Nefes darlığı, kalp krizi hastaları için daha kötü sağkalım demek!

Ana semptomu dispne veya yorgunluk olan kalp krizi hastalarının bir yılda hayatta kalma oranı %76 iken, bu oran baskın özelliği göğüs ağrısı olan hastalar için %94 bulundu.
Kaynak: MEDİMAGAZİN
Nefes darlığı, kalp krizi hastaları için daha kötü sağkalım demek!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

MEDİMAGAZİN - Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) bilimsel bir kongresi olan ESC Acute CardioVascular Care'de kalp krizi ile ilgili araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Portekiz'deki Braga Hastanesi'nden araştırma yazarı Dr. Paulo Medeiros, "Dispne ve aşırı yorgunluk, kadınlarda, yaşlılarda ve yüksek tansiyon, diyabet, böbrek hastalığı ve akciğer hastalığı gibi diğer rahatsızlıkları olan hastalarda daha yaygın kalp krizi belirtileriydi " dedi.  

Göğüs ağrısı miyokard enfarktüsünün ayırt edici özelliğidir ancak nefes darlığı, üst karın veya boyun ağrısı veya geçici bilinç kaybı (bayılma) gibi diğer şikayetler acil servise başvurma nedeni olabilir. Bu çalışma, hangi hastaların atipik şikayetlerle başvurma eğiliminde olduğunu ve bu semptomların göğüs ağrısı ile aynı sonuçlara yol açıp açmadığını araştırdı.

Çalışma, koroner arterin kısmen bloke olduğu bir kalp krizi türü olan ST elevasyonlu olmayan miyokard enfarktüsüne (NSTEMI) odaklandı. Çalışma, Ekim 2010 ile Eylül 2019 arasında NSTEMI ile başvuran 18 yaş ve üstü 4 bin 726 hastayı içeriyordu.

Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 68 idi ve %71'i erkekti. Hastalar başvuru anındaki ana semptomlarına göre üç gruba ayrıldı. Göğüs ağrısı en sık görülen semptomdu (4.313 hasta; %91), bunu dispne/yorgunluk (332 hasta; %7) ve senkop (81 hasta; %2) izledi.

Nefes darlığı/yorgunluğu olan hastalar, diğer iki gruptakilerden önemli ölçüde daha yaşlıydı ve ortalama yaş 75, göğüs ağrısı grubunda 68 ve senkop grubunda 74 yıldı. Ana semptom olarak göğüs ağrısı (%29 kadın) veya senkop (%37 kadın) olan hastalara kıyasla, nefes darlığı/yorgunluğu olanlar da daha sık kadındı (%42). 

Diğer iki grupla karşılaştırıldığında, ana semptomu dispne/yorgunluk olan hastalarda yüksek tansiyon , diyabet, kronik böbrek hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olma olasılığı daha yüksekti.

Araştırmacılar, bir yılda üç grup arasındaki hayatta kalma oranlarını karşılaştırdı. Kalp krizinden bir yıl sonra, göğüs ağrısı grubunun %94'ü ve senkop grubunun %92'si ile karşılaştırıldığında, dispne/yorgunluk grubundaki hastaların %76'sı hayattaydı.  

Dr. Medeiros, "Nefes darlığı veya yorgunluk ile başvuran hastaların prognozu göğüs ağrısı olanlara göre daha kötüydü. Kalp krizi geçirdikten bir yıl sonra hayatta kalma olasılıkları daha düşüktü ve aynı zamanda kalp sorunları nedeniyle hastaneden çıkma olasılıkları daha düşüktü" dedi.

Araştırmacılar daha sonra göğüs ağrısı, dispne/yorgunluk veya senkopun bir yıllık sağkalımın bağımsız öngörücüleri olup olmadığını değerlendirmek için çok değişkenli bir analiz gerçekleştirdi. Analiz yaş, KOAH, atriyal fibrilasyon, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, majör kanama ve ventriküler taşikardi için ayarlandı. Semptomların hiçbiri bağımsız öngörücü olarak ortaya çıkmadı.

Dr. Medeiros şöyle açıkladı: "Kalp krizinden sonraki yıl içinde ölen hastalarda nefes darlığı daha yaygındı. Ancak, incelenen tüm değişkenler göz önüne alındığında, ortaya çıkan semptomun türü, mortalitenin bağımsız bir öngörücüsü değildi, yani biz daha kötü sonucun nedeninin nefes darlığı olduğunu özel olarak ifade edemez. Daha kötü sağkalım, bu hastalarda azalmış kalp pompası işlevi gibi diğer faktörlere bağlı olabilir."

Aratırma sonucu şu şekilde özetlendi: "Bu çalışma, birincil şikayet göğüs ağrısı olmasa bile miyokard enfarktüsü teşhisinin düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu, tanının gecikebileceği ve daha kötü sonuçlara yol açabileceği kadınlar ve yaşlı hastalar için özellikle önemli olabilir. Bir veya iki kola, boyuna veya çeneye yayılan göğüs ağrısı , basınç veya ağırlık gibi klasik kalp krizi belirtisi, uzun süreli nefes darlığı yaşayan kişiler acil tıbbi yardım almalıdır ."

kalp krizi
dispne
yorgunluk
göğüs ağrısı
nefes darlığı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir