Medimagazin logo

Hacettepe Üniversitesi 147'si hemşire 184 Sözleşmeli Personel alıyor

Hacettepe Üniversitesi Hemşire- Eczacı- Fizyoterapist- Psikolog- Diyetisyen- Sağlık Teknikeri- Çocuk Gelişimcisi unvanlarında184 Sözleşmeli Personel alıyor
Hacettepe Üniversitesi 147'si hemşire 184 Sözleşmeli Personel alıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır

KOD
NO
UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANILAN NİTELİKLER
1 Hemşire 147 KPSSP3 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans
mezunu olmak.
2 Eczacı 3 KPSS şartı aranmamaktadır. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
3 Fizyoterapist 1 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu
olmak.
4 Fizyoterapist 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında yüksek lisans eğitimini belgelemek, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde ve İnme Ünitesinde Nöroloji Fizyoterapistliği alanında klinik çalışma yapmış olmak ve bu
çalışmasını belgelemek.
5 Psikolog 1 KPSSP3 Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu olmak ve Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans
derecesine sahip olmak
6 Sosyal Çalışmacı 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4 yıllık
lisans mezunu olmak
7 Diyetisyen 2 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü ya da Beslenme ve Diyetetik Yüksekokullarının 4 yıllık lisans
programından mezun olmak.
8 Sağlık Teknikeri 10 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri 2 yıllık ön
lisans mezunu olmak.
9 Sağlık Teknikeri 6 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 yıllık ön lisans
mezunu olmak.
10 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Programı 2 yıllık ön lisans
mezunu olmak.
11 Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü 2 yıllık ön
lisans mezunu olmak.
12 Sağlık Teknikeri 3 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane veya Cerrahi Teknikerliği Programı 2
yıllık ön lisans mezunu olmak.
13 Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
14 Sağlık Teknikeri 1 KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri Bölümü 2
yıllık ön lisans mezunu olmak.
15 Çocuk Gelişimcisi 1 KPSSP3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 4 yıllık lisans Mezunu
olmak.

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

(1)Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, adet diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
(2)Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

hacettepe universitesi
sozlesmeli personel
hemşire
personel alımı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir