Medimagazin logo

Ek ödeme yönetmeliğinde neler değişti?

Sağlık-Sen Mevzuat Sekreterliği, 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ne tür değişiklikler getirdiği konusunda bir çalışma gerçekleştirdi.
Ek ödeme yönetmeliğinde neler değişti?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Yönetmelik değişikliği kapsamında yapılan düzenlemeler:

 

1. Eğitim ve araştırma hastanelerinde ve gelir durumu yetersiz olan devlet hastanelerinde ek ödeme oranlarının düşük olması nedeni ile bu kurumlarda görev yapan personelin mağdur olmaması amacı ile hazine hissesinin 5234 sayılı kanun uyarınca yatırılan oranda değerlendirmeye alınması sağlanmıştır, böylece dağıtılabilecek ek ödeme tutarının artırılması amaçlanmıştır.

 

2. Tüm sözleşmeli personel ve vekil ebe/hemşireler Yönetmelik kapsamına alındı.

 

3. AMATEM özellikli birimler arasına eklenmiştir.


4. Muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili inceleme heyetinin üye sayısı üst sınırı 9'dan 12'ye çıkarıldı.


5. İzolasyon odaları ibaresi özellik arz eden birimler arasından çıkarılmış, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılacağı düzenlenmiştir.


6. Kuruma yeni atanan veya görevlendirilen tabiplere ilk 3 ay kendi tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ile hastane hizmet puan ortalamasının birlikte değerlendirilmesi neticesinde yüksek olan net performans puanı üzerinden ek ödeme yapılacağı, Baştabibin bu süreyi 6 aya kadar uzatabileceği hükmü geldi.


7. Kuruluşlarda ödüllendirme için personele verilen ek puanda 6 ay üst sınırı getirildi.


8. Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara ve yan dal asistanlarına rotasyon eğitiminde bulundukları zaman zarfında eğitim alan konumunda olmaları, rotasyona bilgi artırımı amacıyla gitmeleri ve gittikleri kliniklerde herhangi bir girişimsel işlem yapamamaları nedeni ile rotasyonda bulundukları kliniğin ortalamasının hesaplanmasında bölen olarak hesaplamaya dahil edilmemeleri için kurum içi ve kurum dışı rotasyon eğitimi süresince kadrosunun bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacağı belirtilmiştir.


9. Hastane müdür yardımcıları için ek ödemenin paylaştırılması uygulamasına son verilerek özellikli ve yoğun işlemleri yürüten hastane müdür yardımcıları için 0,60 kadro unvan katsayısı, diğerleri için ise 0,45 kadro-unvan katsayısı kullanılacaktır.

10. Hizmete yeni açılan kurumlarda tüm personelin ek ödemesi 6 ay süreyle İl Sağlık Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden ödenecek.


11. Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak personel %10 oranında ek puan verilecekler arasına dahil edildi.

12. Nüfusu 1.500.000 üzerinde olan veya büyükşehir statüsündeki illerin il sağlık müdürlerine %20 oranında ek puan getirilmiştir.

13. 112 personeline verilen %20 oranındaki ek puan, %40'a çıkarılmıştır.


14. Kuruluşlarda Sağlık Müdürlüğünde çalışan personelin %20 oranındaki ek puanı %15'e düşürülmüştür.


15. Altyapı veya cihaz eksikliği ya da yeterli hasta olmaması sebebiyle hastane hizmet puan ortalamasının altında kalan tabiplere Başhekimin uygun görmesi halinde %70 oranında ek puan verilecektir. Başhekimce gerekçeleri uygun görülmeyenler Bakanlığa itiraz edebileceklerdir.


16. KETEM'de çalışan tabiplere %15, çocuk izleme merkezlerinde görevli personel ile yoğunbakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri ve AMATEM'de çalışan pratisyen tabiplere %20 oranında ek puan getirilmiştir.


17. İkinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere verilecek ek puan %20 olarak belirlenmiştir.


18. Devlet Hastanesi iken eğitim-araştırma hastanesi yapılan hastanelerde her iki hastane için belirlenen formüller üzerinden yapılacak hesaplamaya göre her bir personel için yüksek olan net performans puanı 2 yıl süre ile esas alınacaktır.

19. Fiilen ek ödeme hesaplamalarını yapan personele %20 oranında ek puan verilecektir.


20. Tüp bebek merkezlerinde (ÜYTE) görevli uzmanlar, Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilecektir.


21. Meslek hastalıkları hastanesinde, mesleki risk faktörlerine maruz kalan hastalara hizmet veren uzmanlara hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilecektir.


22. Asistanlar da döner sermaye komisyonuna dahil edilmiştir.


23. İlçelerde bulunan toplum sağlığı merkezleri ile entegre hizmet veren ilçe hastanelerine %20, illerde bulunan toplum sağlığı merkezlerine %10 oranında ek puan getirilmiştir.


24. Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplerin kadro-unvan katsayıları arttırılmıştır.


25. Kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayılarında Baştabip ve baştabip yardımcısı için A, B, C, D, E gruplandırmasına göre ayrı ayrı sınıflandırma yapılmıştır.


26. Kuruluş personelin hizmet alanı kadro-unvan katsayılarında eczacıların katsayıları 0,85'e çıkarılmıştır.


27. Kuruluş personelin hizmet alanı kadro-unvan katsayılarına AÇSAP baştabibi de eklenmiş ve 2,50 kadro-unvan katsayısı belirlenmiştir.


28. Hizmete yeni açılan kurum personelinin hizmet alanı kadro-unvan katsayılarını gösteren Ek-8 sayılı cetvel Yönetmeliğe eklenmiştir.


29. Yılda en fazla üç defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan uzman tabiplerin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 2,00 olarak belirlenmiştir.


30. Branş gereği hasta sayısı düşük olan fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması gerekli olan branşların hastane hizmet puan ortalaması üzerinden ek ödeme alması kararı komisyonun yetkisinden çıkarılmış başhekime bırakılmıştır.


31. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitici Destekleme Puanı artırıldı.


32. Laboratuarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar Bakanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenecektir.


33. Eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan ve yan dal asistanı olarak görev yapan personel eğitim alan personel konumunda olduğundan, klinikler arası ek ödeme farklılığının azaltılarak asistanlar arası ek ödeme oranlarının birbirine yaklaştırılması amacı ile hastane ortalamasının %75'i, klinik ortalamasının %25'i oranında ek ödeme ödenmesi amaçlanmıştır.

ek
ödeme
yönetmeliğinde
neler
değişti?
Yorum (23)
My
Bence bu kadar katsayı ile oyun oynamayip bölümler arası puan adaletsizliği çözülse ve yıllardır 15.5 tl olan muayene ücreti arttırılip hasta bası sabit ödeme kaldırılsa yani hastane gelirleri arttırılsa çok daha doğru bir uygulama yapılmış olur...
0
Cevapla
My
Bence bu kadar katsayı ile oyun oynamayip bölümler arası puan adaletsizliği çözülse ve yıllardır 15.5 tl olan muayene ücreti arttırılip hasta bası sabit ödeme kaldırılsa yani hastane gelirleri arttırılsa çok daha doğru bir uygulama yapılmış olur...
0
Cevapla
Tip doktoru
Hazine payı düşürülmedi yani. Bu yönetmelik sonucu kimsenin birsey kazanacağını dusunmuyorum
0
Cevapla
mediha
A,B,C,D ALANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR.HASTANE BÖLGESİNİN VE İMKANLARININ HİÇ BİR ÖNEMİ YOKMU. ÇÜNKÜ BÜYÜK HASTANELERDE BAŞHEKİM YARDIMCILARI BİRDEN ÇOK VE İŞ BÖLÜMÜ YAPILIYOR.KÜÇÜK ÇAPLI HASTANELERDE TÜM YÜK BAŞHEKİM OMZUNDA.
0
Cevapla
isa
paket muayene ücretleri artmadıkça hiçbir şey değişmez, en düşük paket muayene 35 tl olmalı.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir