Medimagazin logo

Türkiye Nöroloji Atlası hazırlanıyor

Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Bilimsel Çalışma Grubu Türkiye’de nörolojik hastalıkların dağılımını göstermeyi hedefleyen “Türkiye Nöroloji Atlası”nı oluşturmak üzere çalışmalarını başlattı.
Türkiye Nöroloji Atlası hazırlanıyor
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Bilimsel Çalışma Grubunun ülkemizde nöroloji konusunda epidemiyolojik veriler elde etmek amacıyla kurulan ve bu alanda çalışma yapmaya istekli ya da bu alanın aktivitelerini yakından takip etmek isteyen üyelerden oluştuğunu ve alanla ilişkili gönüllülerin katılımı ile multidisipliner bir çalışma grubu olarak yapılandığını belirtti.

Grubun çalışma alanlarının nörolojik hastalıklar konusunda dünya verilerini derlemek ve değerlendirmek, nörolojik hastalıklar ve semptomların ülkemizde ülke ölçeği ve yerel ölçeklerde araştırılması ve alana epidemiyolojik veri kazandırılması, nörolojik hastalıkların maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi ve nörolojik hastalıkların gelecek projeksiyonlarının gerçekleştirilmesi olarak özetlenebileceğini ifade eden Prof. Öztürk, “Türkiye Nöroloji Atlası” projesi ve diğer nöroepidemiyolojik araştırma projeleri için ilk adım olarak nöroepidemiyoloji kursunu düzenlediklerini ve kursun multidisipliner katılımla çok verimli geçtiğini anlattı.

 

Türkiye Nöroloji Atlası, Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği, Doç. Dr. Türker Türker, Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu, Prof. Demet Özbabalık,Türk Nöroloji Derneği Merkezinde gerçekleşen kurs, Prof. Dr. Şerefnur Öztürk’ün epidemiyolojnin ve demografik değişimlerle birlikte hastalıkların paralel değişimini dolayısıyla yaşlanan nüfusla birlikte daha da önem kazanan nöroepidemiyolojik verilerin önemini vugulaması ile açıldı.

Prof. Dr. Taşkın Duman epidemiyoloji tarihinden büyük tıbbi buluşları hazırlayan epidemiyolojik örnekler verdi, alanda kullanılabilir bilgi sağlamanın önemini vurguladı.  Doç. Dr. Türker Türker epidemiyolojinin toplumsal tanı aracı olduğunu anlattı ve araştırma bilimini örnekledi. Prof. Dr. Gülşah Seydaoğlu yaşadığımız dünya belli bir düzene sahiptir ve bu düzen ölçülebilir diyerek konuşmasına başladı ve istatistiğin gücünü vurguladı. Nöroepidemiyoloji grubunun misyon ve vizyonunun halk sağlığı ve istatistik ile işbirliği ile güçleneceğini bildirdi. Ülkelerin kendilerini yansıtan epidemiyolojik verilerinin olmasının önemini belirtti.

Konuşmacılardan Yard. Doç. Dr. Fatih Kara saha hekimin gücüdür dedi ve sahaya inmenin, sahayı tanımanın öneminden sözetti.  Prof. Dr. Didem Arslantaş sağlık planlaması yapabilmek için epidemiyolojik çalışmaların önemi özellikle de koruyucu hekimlikte epidemiyolojinin rolünü vurduladı.

Nörolojik hastalıkların çok yaygın görülen, ölüme yol açan ve sakat bırakan hastalıkların başında geldiği risk faktörlerini tespit etmek ve önlemenin önemi anlatıldı.  Framingham çalışması gibi bir bölgeyi uzun süreli izlemeye dayanan dünya örnekleri tartışıldı ve nörologlar ile halk sağlığı alan uzmanlarının işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Prof. Demet Özbabalık, epidemiyolojik çalışmaların toplumu tanımak ve farkındalık yaratmadaki önemine dikkat çekti, bu çalışmaların hekimlerin kendilerini geliştirmede de önmli bir rolü olduğunu anlattı.  Büyük ölçekli epidemiyolojik çalışma gerçekleştirebilmek için destek ve işbirliği olanaklarının da araştırıldığı kursta TUBİTAK AB Çerçeve Programları Koordinasyon Ofisi adına katılan Ayşe Özge Gözay ise Ufuk 2020 ve diğer uluslararası destek fonları ve çağrıları hakkında değerli bilgiler verdi.

türkiye nöroloji atlası
prof. dr. şerefnur öztürk
türk nöroloji derneği
doç. dr. türker türker
prof. dr. gülşah seydaoğlu
prof. demet özbabalık
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir