Medimagazin logo

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Kaynak: AA
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Kanun teklifinin tümü üzerine Saadet Partisi grubu adına söz alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, sağlığa erişimin çok zor hale geldiğini söyleyerek, "'Kalite' derseniz o da yerlerde sürünüyor şu anda. Beş dakikalık muayene süreleriyle insanlarımızı tanıştırdınız." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının neden ülkeyi terk ettiğini soran Kasap, "Geçen sene giden hekim sayısı 3 bin 500'ün üzerinde, tıp fakültelerinden mezun olan öğrenci sayısı 11 bin 500 ve bu sistemde her 3 hekimden biri şu anda yurt dışına gitmeyi aklına koymuşlar ve gidiyorlar. Peki, neden? Siz değersizleştirdiniz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, kanun teklifinde yer alan ek ödemelerin önemli ama yeterli olmadığını dile getirerek, "Şayet bir hekim arkadaşımızın evi veya arabası yoksa bundan sonra yeni bir ev veya araba alması hayal olmuştur. Çok zor şartlar altında çalışan bir hekim arkadaşımızı hele bir de cezayla korkutmak abesle iştigaldir." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı fiile ilişkin hem disiplin cezası verileceğini hem de ek ödeme kesintisi yapılacağını söyleyen Fakıbaba, "Böylelikle disiplin cezası alan kişi aynı fiil sebebiyle adeta 2 defa cezalandırılmış olacaktır." dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, bu düzenlemelerin sağlık sektöründe beklenti haline gelen ihtiyaçlara da cevap vereceğini belirterek, diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesine ilişkin düzenlemenin sektörün uzun zamanlı beklentisini karşılayacağını söyledi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, hekimlerin Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında operasyonlarda görevlendirilmelerine işaret ederek, "Düzenleme, bu kapsamda çalışanların iki aya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri harekatlarında görevlendirilmelerinin önünü açmaktadır. Deprem bölgelerine bile olumsuz çalışma şartlarından dolayı gitmeyen sağlık çalışanları, çatışma bölgelerine hiçbir eğitim almadan, hayatlarını riske atarak neden gitsinler?" diye sordu.

Olan, sağlık çalışanlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarında görevlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu savundu.

"Toplumun, sağlık çalışanlarının ve hastaların yararına düzenlemeler yapmamız gerekir"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık alanında düzenleme yapılırken tüm tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini ancak kanun teklifi hazırlanırken ne diş hekimlerinin, ne ebelerin, ne tıp doktorlarının ne de ilaç ruhsatlandırmasıyla ilgili eczacıların görüşlerinin alındığını savundu.

Kanun teklifinde, sağlık alanındaki sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin yer almadığını iddia eden Pala, "Koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerde çok gerideyiz. Halen birinci basamağı ön plana çıkaran ve buradan da sevk zinciriyle ikinci, üçüncü basamağa gidilen sistemi kurabilmiş değiliz. Bazı branşlarda randevu alabilmek için aylarca beklemek gerekiyor. Bazı tetkikler için 2025 yılına randevu verildiğini, kanun teklifinde bunun için bir önlemin alınmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının, hasta muayenesinin evrensel ilkelerine uymayan bir tutumla her beş dakikada bir hastaya randevu verme yaklaşımını sürdürdüğünü ifade eden Pala, hekimliğin, insanları beş dakikada muayene edilebilecek bir alan olmadığının altını çizdi.

Pala, "Düzenlemelerin birçoğu emin olun toplumun da hastaların da sağlık çalışanlarının da yararına değil. Oysa toplumun, sağlık çalışanlarının ve hastaların yararına düzenlemeler yapmamız gerekir." dedi.

Milletvekillerine tanınan bazı haklar olduğunu anımsatan Pala, "Milletvekillerine tanınan sağlık ayrıcalıklarından memnunuz değil mi? Gelin bunu bütün toplum için yapalım. Madem ki milletvekilleri için ayrı bir düzenleme yapma ihtiyacı duydu bu Meclis, demek ki sağlığın hak olarak algılandığı bir sistem söz konusu değil. Bu sorunlara ilişkin mutlaka bir şeyler yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Pala, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı düzenlemelerin yeniden kanun teklifi içine konulmasını doğru bulmadıklarını da kaydetti.

"AK Parti iktidarlarında sağlıkta büyük değişim ve dönüşüm yaşandı"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti iktidarlarında sağlıkta büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimliğine geçilerek, vatandaşların daha yakından takip edilmesinin sağlandığını söyledi.

Bu dönemde 24'ü şehir hastanesi olmak üzere 757 yeni hastane ve 414 hastane ek binası yapılarak nitelikli yatak oranlarının yüzde 6,4'den, yüzde 81'lere, yoğun bakım yatak sayısının da 24 bin 800'lere çıkarıldığını ifade eden Güneş, 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı bakımından Türkiye'nin OECD ortalamasının üzerinde yer aldığını aktardı.

Sağlık insan gücü rakamlarını paylaşan Güneş, "Sağlık insan gücü sayısı 1 milyon 410 bine, hekim sayısı 194 bine, diş hekimi sayısı 46 bin 370'e, ebe ve hemşire sayısı 310 bine çıkarıldı. Hasta memnuniyet oranı da yüzde 39,5'ten yüzde 70'lere çıktı." dedi.

Mesleğini serbest olarak icra eden diş tabiplerine ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde bir diş hekimi istihdam etme imkanı sağlandığını, ebelere küçük cerrahi girişimleri yapabilme yetkisi verildiğini, acil servis uzmanlarına yoğun bakım uzmanlığı eğitimi alabilme imkanı sağlandığını belirten Güneş, şöyle devam etti:

"Tıbbi beşeri ürünlerin ruhsatlarının verilmesi kriterlerini yeniden belirliyor ve ruhsat sonrası ürünlerin kontrolü için rastgele numune alma yöntemi ile süreç takibi yapılarak Avrupa ilaç ajansı EMA ve Amerika gıda ve ilaç dairesi FDA gibi örgütlerle uyumlu hale getiriyoruz. Eczanelerin denetlenmesinde daha önce yetki sahibi olmayan eczacılarımıza bu yetkiyi vererek teftiş heyeti içinde yer almalarını sağlıyoruz. Taban ek ödemesi sağlık çalışanlarını teşvik etmek için performansa dayalı olmadan yapılan ek ödemenin hangi durumlarda verilebileceğini ve hangi durumlarda verilemeyeceğini net bir şekilde kanuni düzenleme ile belirliyoruz."

Güneş, beşeri tıbbi ürünlerin, tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi ve performans değerlendirmesi için insanlar üzerinde yapılacak bilimsel araştırmaların şartlarını ve cezayı müeyyidelerini daha detaylı hale getirdiklerini ifade etti.

"Bir hekim, bir hastayı 2 dakikada nasıl muayene edecek?"

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, hekimlerin iş yükünün arttığını söyledi.

Sağlık sisteminin ana unsuru olan personele yapılan ödemenin düştüğünü savunan Torun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dolayısıyla "beyaz kod" başvurusunun yükseldiğini öne sürdü.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sağlık sisteminde bozulmalar yaşandığını iddia etti.

Muayene randevusu alınmasında vatandaşların sorunlar yaşandığını dile getiren Türkkan, "Hekimler 5 dakikada bir muayene yapmak zorunda, bazen bu 2 dakikaya düşüyor. Bir hekim, bir hastayı 2 dakikada nasıl muayene edecek?" diye sordu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşandığını anımsatan Türkkan, hekimlerin muayene yapmaya korktuğunu savundu.

Hekimlerin mobbing ve şiddet yüzünden yurt dışına gitmenin yollarını aradığını ileri süren Türkkan, "Hekimlerin gördüğü şiddet konusunda toplumda bireylerin yeterli tepkiyi göstermediğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Lütfü Türkkan, teklifin yeterli hizmetleri verecek maddeleri içermediğini söyledi.

"Ebelerin normal doğuma daha aktif katılmalarına imkan tanınmıştır"

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, teklifin 10 farklı Kanun'da değişiklik öngördüğünü bildirdi.

Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik önemli gelişmelerin sağlandığını vurgulayan Zırhlıoğlu, sağlık alanında fiziki ve beşeri alt yapının iyileştirildiğini anlattı.

Zırhlıoğlu, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin, sağlık çalışanlarına verilen önem ve değerle doğru orantılı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Teklifle, mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş hekimi çalıştırılabilmelerine, ebelerin görev tanımlarının güncellenmesine ve normal doğuma daha aktif olarak katılmalarına imkan tanınmıştır. Pek çok konu başlığını içeren kanun teklifi vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, sağlık sistemimizin daha iyi, etkin ve verimli işlemesi için hazırlanmıştır."

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, teklifte yer alan diş tabiplerinin, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesine yönelik düzenlemenin bulunduğunu hatırlatarak, verilecek ücretlerin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kamudaki diş hekimi sayısının artırılması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, teklifle ilaç sektörünün karlarının artmasının kolaylaştırıldığını savundu.

"Acil servislerimiz Türkiye'nin her yerinde dolu"

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, teklifin sağlık çalışanlarının haklarını savunmaktan uzak olduğunu öne sürdü.

Diş tabiplerinin, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmesine yönelik düzenlemenin olumlu olduğunu ifade eden Karaoba, bu düzenlemeyi yetersiz bulduklarını söyledi.

Ali Karaoba, "Acil servislerimiz Türkiye'nin her yerinde dolu. Acil servislere başvuru sayısı diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda beş kat daha fazla. Acil tıp uzmanlarımız, canla başla çalışırken bile vatandaşların talebine yetişemezken bu alanın yoğun bakım yan dal uzmanlık programına dahil edilmesi acil uzman hekim sayısını azaltacaktır. Yan dal yapan uzman kendi ana dalında hasta bakamamaktadır." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, kanun teklifiyle Türkiye'nin sağlık alanındaki rekabet gücünün korunması için çeşitli düzenlemeler yapılmasının amaçlandığını vurguladı.

Teklifle, Sağlık Bilimler Üniversitesinin kadrolarına yönelik belirleme işleminin Sağlık Bakanının yetkisinden çıkarıldığını ifade eden Hülagü, "Dünyada tıbbın gelişmesiyle hekim uzmanlık alanları ileri seviyelere ayrılmış, bu bölümler yan dal olarak adlandırılmıştır. Yan dal eğitim uzmanlıklarında üç yıllık bir süre var. Bu eğitim yılını tamamlamayan kişilere kesinlikle sertifika verilmesi söz konusu değildir. Yüzde 20 oranında daha fazla tazminat almaları sağlanarak bu alandaki ihtiyacın giderilmesi düşünülmüştür. Kanun teklifi, sağlık alanındaki vizyon çalışmalarımıza yeni bir hız verecektir. " ifadelerini kulandı.

Sadettin Hülagü, teklifle ilaç ve tıbbi cihaz mevzuatı ve malpraktis uygulamalara ilişkin de düzenlemelerin yer aldığını kaydetti.

Teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

tbmm
saglik
kanun teklifi
genel kurul
doktor
Yorum (2)
pratisyen dr.Metin
ev ev gezerek, durumu krıtik yatalak ve yaşlı hastalara ,evde sağlık hizmeti sunuyoruz. sağlık bakanından şikayetçiyim. evde sağlık doktoru olarak çok düşük ücret alıyoruz.
12
Cevapla
Drmert
pratdrmetin size ek ödeme vermiyorlar mı?
2
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir