Medimagazin logo

Hekimler daha çabuk tükeniyor!

Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin incelendiği bir araştırmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça duygusal tükenmişliğin de arttığı, en yüksek duygusal tükenmişlik seviyesine sahip meslek grubunu da doktorların oluşturduğu belirtildi
Hekimler daha çabuk tükeniyor!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Tükenmişlik; özellikle insanlarla etkileşimi yüksek olan hekimlik, hemşirelik, öğretmenlik, avukatlık, satış temsilciliği ve bankacılık gibi meslek gruplarında görülüyor.

 

Yapılan araştırmalarda, çalışan kişilerde oluşan ve strese yanıt olarak verilen, süreklilik arz eden bir kronik hassasiyet durumu olarak ifade edilen tükenmişlik sendromuna yakalanan çalışanların fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara yakalandıkları belirtiliyor.

 

Çalışmalara göre çalışanların işe gelmemeleri, çalışma saatlerinde iş yerlerinde olmamaları, iş gücü devir hızı oranlarının artması, yaptıkları işe kendilerini verememeleri ve ardından gelen performans düşüklüğü örgütler için yüksek maliyetlere sebep oluyor.

 

Silifke’de görev yapan 130 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir araştırmada, katılımcıların duygusal tükenme açısından “normal” tükenme seviyesi aralığında oldukları; duyarsızlaşma açısından “düşük” bir duyarsızlığa sahip oldukları; kişisel başarı açısından da “yüksek” bir tükenmişlik seviyesinde oldukları gözlemlendi.

 

Erkeklerin duygusal tükenmişliği daha fazla

İlter Helvacı ve Mithat Turhan tarafından yapılan araştırmada, erkeklerin duygusal tükenmişliklerinin normal seviyede yer aldığı, kadınların puanlarının da normal tükenmişlik düzeyinde olmasına rağmen erkeklerin puanına göre düşük olduğu dikkat çekti. Bu sonuca göre kadınların duygusal tükenmişliğinin erkeklerden daha az olduğu belirtildi.

 

Hem erkeklerin hem de kadınların kişisel başarı puanlarının yüksek tükenmişlik seviyesi aralığında olduğu gözlemlenirken, her yaş grubundaki puan ortalamalarına bakıldığında, yaş arttıkça duygusal tükenmenin de arttığı ortaya çıktı.

 

Tükenmişliğe ait alt boyut puanlarının, medeni duruma göre istatistiksel açıdan önemli bir farklılık göstermediği görülürken, bireylerin evli ya da bekâr olması ile tükenmişlik arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna varıldı.

 

Eğitim seviyesi arttıkça tükenmişlik de artıyor

Eğitim durumları açısından yapılan karşılaştırmalarda; bireylerin eğitim seviyeleri arttıkça, duygusal tükenmişlik durumlarının da artış gösterdiği ve her eğitim durumuna ait ortalama tükenmişlik puanlarından anlaşılabildiği öngörüldü.

 

Kişisel başarı açısından karşılaştırmada, en yüksek kişisel başarı durumunun yüksek lisanslarda, en düşük ise ön lisans mezunlarında olduğu gözlemlendi.

 

Doktorlar daha çabuk tükeniyor

En fazla duygusal tükenmişlik seviyesine sahip doktorluk meslek grubu ile ebe, hemşire ve acil tıp teknisyenleri arasında, doktorların, istatistiksel açıdan en fazla duygusal tükenmişlik seviyesine sahip oldukları söylendi.

 

En yüksek duyarsızlık doktorlarda, en düşük duyarsızlık ise ebeler ve hemşirelerde gözlemlendi. Doktorların duyarsızlık puanları ise ebe ve hemşirelerden daha yüksek oldu.

 

Elli saat ve üzerinde çalışanların duygusal tükenmişliği daha fazla

İş yükü grupları arasında yapılan karşılaştırmalarda ise 50 saat ve daha fazla çalışanların duygusal tükenmişlik seviyesi diğerlerine göre daha yüksek bulundu.

 

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, aylık ücretin sadece duygusal tükenmeyi etkilediği görülürken, en yüksek duygusal tükenmenin aylık ücreti 3000 ve yukarısı olan grupta olduğu gözlemlendi. Ayrıca çalışmada,aylık ücretin duyarsızlaşma ya da kişisel başarıyı etkilemediği ortaya çıktı.

 

Bu durum ilk bakışta beklenen sonuçtan farklı gibi görünse de daha önceki analizlerde, bu ücreti alan meslek grubunun doktorlar olduğu ve en yüksek duygusal tükenmişliğin yine doktorlarda rastlandığı göz önüne alındığında, aslında beklenmesi gereken bir sonuç olduğu ortaya çıktı.

 

 

Bu yazının tüm hakları Medimagazin'e aittir. "www.medimagazin.com.tr" biçiminde aktif bağlantı kurulabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

hekim
tükenmişlik sendromu
hemşire
sağlık çalışanı
Yorum (3)
DR.T.K.
DÜNYANIN EN EĞİTİMLİ MESLEK GRUBUNU(MİN.21 YIL) EN CAHİL HALKININ(Bkz. KİTAP-GAZETE OKUMA İSTATİSTİKLERİ, EĞİTİM-SİZLİK- SİSTEMİ) ÖNÜNE ATTILAR, PERFORMANS ADI ALTINDA DA BAHŞİŞ İLE KANDIRDILAR. TÜKENMEYELİM DE DAHA NE OLSUN.
0
Cevapla
doktor
acil de günde 300 hasta tek hekim bakıyoruz.yıllık izin bile kullandırılmıyor.acil in döner sermaye katsayısı ise 1.4 olup döneri az.hasta saldırıları ise zaten fazla.
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Doğrular ve yanlışlar ortaya net konmadıkça , sahiplenilmedikçe tükenme sürecek. Sağlık sisteminde yıpratıcılar neler ? Eşgüdüm yok Bütünsel yaklaşım ve uzmnalığın yerli yerinde sistem içinde kullanılması yok Akılcı sevk sistemi yok Uzmanlık fetişizmi var. 6 yıl tıp eğitiminden sonra etkin ve pratik kullanılan bir hekimlik pratiği yok Sağlığın ve sağlık eğitiminin aşırı siyasal , hegomonik yönetimi var. Sağlıkta masrafı artıran , iş yükünü artıran akıldışı uygulamaların dayatılması var.Yani adı ile ilişkili olmayan uygulamalarıyla Performans sistemi. Olasılığa dayalı hekimlik yaklaşımı değil , kanıt fetişizmi ,mevcut akıldışı malpraktis yönetmeliğindeki "kolay" adliye ve mahkeme süreçleri baskısından dolayı defansif hekimlik var. Hekimlik ve sağlık sisteminde hasta haklarına ve bilgi verme zorunluğuna rağmen "halen" beş on dakikada yapılmaya çalışılan , yada performans rakamlarını aşırı işleme bağlayan yaklaşımların dominantlığı var.Hekimlerin mevcut sistemin sorunlarına dair öngörü eksikliğini , yada itiraz edememe dayatmasını kuşkusuz yansıtıyor. Siyasi iktidara aşırı bağlı , zarar eden , batan yada batmaya mahküm üniversite işletme modelini dayatma var.Bunu öngöremeyen üniversite var. Hekimlerin ve sağlık personelinin çok tehlikeli iş tanımlamalarına rağmen niteliksiz emeklilik koşulları , sürekli çalışmaya mahküm olmak var. Örgütlü , örgün , eşgüdüm halinde olmayan , aşırı ticarileşme yolunda giden , Amerika Birleşik Devletlerinde olan aşırı pahalı ve niteliksiz sağlık uygulamalarının peşinde olan bir sağlık anlayışı var. Sağlığı nasıl yaşadığı ile ilişkilendirmeyen , tükenmiş , ve performasn sistemiyle dünyası alt üst olmuş hekimlerin önüne çıkmayı sağlık zanneden siyasal ve kültürel anlayış var. Bunlar akıldışı , bilimdışı , sağlıklı olmayan , yıpratıcı uygulamalardır. Yıpranma , tükenme , aşırı sağlık harcamaları kaçınılmaz hızla artmaktadır. Tüm bu uygulamalar ve gerekçeler yüzünden bu aşırı hegomonik ve aşırı siyasal tutumlardır. Örgütlenmesi , eşgüdümü ,başta hasta hekim olmak üzere karşılıklı sağlıklı etkileşmi olmayan , bilgi aktarım , uzmanlığı ,yerli yerinde kullanamayan bu sağlık sistemini sürdürüyoruz. Acillere bir yılda müracat ülke nüfusunu aşıyor.Üniversiteler nedense hep iflas ediyor.Sağlık harcamları katlanıyor.Sağlıkta şiddet artıyor. Sağlığı değil mevcut uygulamalarla aşırı tükenmeyi temsil etmekteye mahkümdur. Böyle okuyorum.Yanlışım varsa iletilmesini istiyorum.Açık eleştiridir. Dr.Mücahit Altuntaş iç hastalıkları uzmanı
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir