Medimagazin logo

Araştırma görevlisinin hatasından profesör de sorumlu tutulacak

Danıştay Birinci Dairesinin 124 nolu Danıştay Dergisinde yayımlanan 2010/282 sayılı kararında, 40 haftalık bebeği olan bir vatandaşın takibinde ihmal göstermek suretiyle bebeğin ölümüne neden olan araştırma görevlisiyle ilgili önemli bir karar verildi.
Kaynak: memurlar.net
Araştırma görevlisinin hatasından profesör de sorumlu tutulacak
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

2008 yılında meydana gelen olayda, üniversite bir kurul oluşturmuş ve araştırma görevlisi hakkında lüzumu muhakeme kararı vermişti. İtiraz üzerine, konu Danıştay'a gelmişti. Danıştay, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre uzmanlık öğrencilerinin gözetim ve denetiminden, öğretim üyelerinin sorumlu olduğunu belirterek, öğretim üyesinin soruşturmaya dahil edilmemesi nedeniyle, Üniversite kurul kararının bozulmasına karar verdi.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Karara itiraz Eden : ...
İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine
... Üniversitesi Rektörlüğünün 10.2.2010 tarih ve 621 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Hüseyin Oğuz'un açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
Dosyanın incelenmesinden, daha önce bir kez doğum yapmış 35 yaşındaki ...'ın 40 haftalık gebeliğinin olduğu, ...'ın gebeliğinin 27.haftasından itibaren ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kliniğinde takip edildiği, şüpheli tarafından 14.7.2008 tarihinde yapılan 40.hafta kontrolünde herşeyin normal bulunduğu, bir gün sonra adı geçen kişinin kanama şikayetiyle tekrar gelmesi üzerine kendisine aktif bir kanama olmadığı, bebeğin kalp sesinin normal olduğu ve doğumun başlamadığı belirtilerek iki gün sonra tekrar gelmesinin söylendiği, ancak 17.7.2008 tarihinde bebeğin hareket etmediğinden kaygılanarak Zübeyde Hanım Doğum Hastanesine başvurulması üzerine bebeğin ölü olduğu ve annenin hayati tehlikesinin bulunduğu için acil olarak Hastaneye yatması gerektiğinin bildirildiği, soruşturmacı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelinin herhangi bir kusurunun bulunmadığı görüşüyle men-i muhakeme kararı verilmesi gerektiği önerisinde bulunulmasına rağmen yetkili kurul tarafından 15.7.2008 tarihinde yaptığı muayenede ihmal gösterdiği gerekçesiyle şüpheli hakkında lüzum-u muhakeme kararı verildiği anlaşılmıştır.
Olayda, şüpheli konumunda bulunan ...'un uzmanlık öğrencisi olduğu, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre uzmanlık öğrencilerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olan öğretim üyelerinin soruşturmaya dahil edilmedikleri ve 40 haftalık gebeliği oları ın 15.7.2008 tarihinde kanama şikayetiyle tekrar hastaneye başvurması üzerine şüpheli tarafından, kendisine aktif bir kanama olmadığı, bebeğin kalp sesinin normal olduğu ve doğumun başlamadığı belirtilerek iki gün sonra tekrar gelmesinin söylenmesinin tıbbi kurallara uygun olup olmadığının, hastanın belli bir süre gözetim altında tutulmasının gerekip gerekmediği hususlarının açıklığa kavuşturulmadığı görülmüştür.


Açıklanan nedenlerle, eksik inceleme sonucunda düzenlenen fezlekeye dayalı olarak verilen Yetkili Kurulun 2.11.2.009 tarih ve bila sayılı lüzum-u muhakeme kararının bozulmasına, olayla illiyet bağı bulunan sorumlu öğretim üyelerinin soruşturmaya dahil edilerek şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması, ilgililere isnad edilen eylemin olay ve şüpheli durumundaki kişiler yönünden duraksanacak bir noktası kalmayacak şekilde irdelenerek açıklığa kavuşturulabilmesi için ilgililerin görev yaptığı Üniversite dışında başka bir üniversiteden, alanında uzman olan doktorlardan oluşturulacak bilirkişilere yukarıda belirtilen hususlara açıklık getirecek şekilde hazırlattırılacak bilirkişi raporu da dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak fezleke üzerine Yetkili Kurulca yeniden bir karar verilmesi, şikayetçi ve şüphelilere gerekli bildirimler yapıldıktan sonra verilecek kararın türüne göre yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde, itiraz dilekçeleri de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın ... Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 10.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

araştırma
görevlisinin
hatasından
profesör
de
sorumlu
tutulacak
Yorum (14)
Frankie Bellevan
Profesörün hatasından da hastane başhekimi,dekan,rektör,YÖK başkanı,sağlık bakanı,başbakan,cumhurbaşkanı sorumlu tutulsun.
0
Cevapla
Osman D
Normalde olması gereken budur. Ancak yanlış olan eğitim hastanelerinde asistana ameliyat yaptırmanın puanının kendinin yapması ile aynı olmasıdır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, cerrahide yeni öğrenen birisine ameliyat yaptırmak normal sürenin 2-3 katını alabildiği gibi, hukuken de çok sıkıntılı bir işlemdir. O nedenle benim teklifim bu puan sisteminde öğretim üyesi veya şefin ameliyat yaptırmasının puanının yapmaya göre 3-4 kat daha fazla olmasıdır. Değilse kimse bu tablolar sonrasında cerrahi eğitim beklemesin. Zira öğretim üyesi ya da şef hiç karşılığı olmayan ek bir strese girmek istemeyecektir. Saygılarımla.
0
Cevapla
melis güre
Depremide Dr lar yaptı Dr lar hakkında dava açılmalı bence. Dünya yansa sorumlu Dr lar bunun acısını birgün halk çekecek hiç kimse müdahale etmeyecek çünkü el vurduğun hasa mahkemeye veriyor. Milyonluk davalar açıyor sen aylık 2000-5000 TL kazanıyorsun öde bakalım öde.
0
Cevapla
ceil deli
Tamam bundan sonra asistana ameliyet yaptırmak hasta baktırmak yok bakalım nasıl yetişecekler
0
Cevapla
Meral Çetin
Asistanın sorumluluğu yok da neden asistan da profesör gibi aynı miktarda ücretle malpraktise karşı sigortayı zorunlu kıldınız?Profesör 24 saat asistan başında mı bekleyecek?Aldığı ücret ne ki asistanın hatasının bedelini ödesin.O zaman asistan başına onların eğitimi esnasında olabilecek komplikasyon ve hatalara karşı hocalara branşa ve girdiği riske paralel olarak ödeme yapılır, o zaman hocayı sorumlu tutarsınız. Zaten bozulan sistem sayesinde asistan doğru dürüst eğitim mi alabiliyor muki doğru tanı koysun?
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir