Medimagazin logo

'Yeni YÖK' 2019'da yeni ve yenilikçi çalışmalara imza attı

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ilk kez hayata geçirilerek 16 pilot üniversitedeki 3 bin öğretim üyesi ve yaklaşık 36 bin öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi verildi
Kaynak: AA
'Yeni YÖK' 2019'da yeni ve yenilikçi çalışmalara imza attı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2019 yılındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre, 2019 yılında Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ilk kez hayata geçirilerek 16 pilot üniversitedeki 3 bin öğretim üyesi ve yaklaşık 36 bin öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi verildi.

Akademide "Açık Erişim ve Açık Bilim" çalışmalarını başlatan YÖK, Türkiye'deki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulması için faaliyetlere başladı. Proje ile üniversitelerdeki yayınlar uluslararası sistemde daha görünür hale gelecek.

"Geleceğin Meslekleri" çalışmaları başlatılarak yeni programlar hayata geçirildi

YÖK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bu sene ilk defa veri mühendisliği gibi geleceğin Türkiyesi için önemli bir dizi ön lisans ve lisans programı sisteme kazandırıldı.

"Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" başlıklı bir kongre düzenlenerek gelecekte ne gibi yeni mesleklerle karşılaşılabileceğinin yanı sıra mevcut mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceği konuları tartışıldı. Bu kapsamda gelecek yıl açılacak yeni programlar masaya yatırıldı.

YÖK'ün "hedef odaklı uluslararasılaşma" politikası sonucu 2014'te 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısı, 4 yılda rekor bir artışla bu yıl 178 bine ulaştı.

Vakıf üniversitelerine yeni kararlar

YÖK'ün 11'nci Kalkınma Planı için önerdiği nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü yetiştirme, araştırma faaliyetlerini artırma ve "YÖK 100/2000 Doktora Projesi", "Misyon Farklılaşması" gibi projelere yönelik teşvik kararları, hedef olarak 11'inci Kalkınma Planı'nda yer aldı.

Ayrıca YÖK bünyesinde kurulan Üniversite Sanayi İşbirliği (ÜSİ) Komisyonu'nda alınan kararlardan 14'ü, 11'inci Kalkınma Planı'nda yer buldu.

Vakıf üniversitelerini Ar-Ge'ye ve öğretim üyesi yetiştirmeye teşvik eden, reklam-tanıtım bütçesine sınırlama getiren kararlar alındı.

YÖK ayrıca, yükseköğretimde "şeffaflık" politikası uyarınca ilki geçen sene yayımlanan, vakıf yükseköğretim kurumlarına ait bütün akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisi olan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019" kitapçığını yayımlayarak paydaşların ve bütün kamuoyunun istifadesine sundu.

Rapordaki verilere ilişkin kamuoyu teklifleri dikkate alınarak; öğrenci gelirinden gerekli Ar-Ge bütçesi ayırmayan ve öğretim üyesi yetiştirmeyen vakıf üniversitelerinin kontenjan artırma taleplerinin değerlendirmeye alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca vakıf yükseköğretim kurumlarının reklam-tanıtım giderlerine sınırlama getirildi.

Araştırma üniversitelerinin performansı kamuoyuna ilk kez açıklandı

Araştırma ve aday araştırma üniversitesinin 2 yıllık performans değerlendirmesi kamuoyu ile paylaşılarak kendi içlerinde performans puanlarına göre sıralamaları yapıldı. Ayrıca bu üniversitelerin sadece "en yüksek performans sergiledikleri alanlarına" tahsis edilmek üzere 215 yeni araştırma görevlisi ataması yapılması kararlaştırıldı.

Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırdığı Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi kapsamındaki 10 üniversiteye, sadece ihtisaslaşma alanlarında kullanılmak üzere kadro takviyesi yapılarak uzmanlık alanlarında bölgelerinin kalkınması için destek sağlandı.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi genişletildi

Ülkenin kalkınması için önemli olan öncelikli 100 tematik alanda 2000 kişiye doktora bursu verilmesi amacıyla ilk kez başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Projesi programındaki bursiyer sayısı 4 bin 250'ye çıkarıldı.

Türkiye'deki üniversitelerin bu yıldan itibaren, 5 ana alan altındaki 45 göstergeye göre hazırlanmış 2018 yılı Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Bu proje ile artık üniversitelerin yıllık performansları kamuoyu ile paylaşılacak ve kendi kendileri ile yarışır hale getirilecek.

YÖK'ün rasyonel kontenjan planlaması meyvelerini vermeye başladı

2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları raporu yayınlandı.

Rapora göre, 2019 yılı ile önceki yıllar kıyaslandığında bu yıl hem lisans hem ön lisans hem açık hem örgün hem birinci öğretim hem ikinci öğretim programları olmak üzere bütün başlıklarda uzun yıllardır ilk defa doluluk oranlarında net bir artış sağlandı.

YÖK tarafından, içeriği ve kapsamı açısından yükseköğretim tarihinde ilk kez il ve bölge bazında "2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu" hazırlandı. Raporda, 2018 YKS'ye başvuran ve üniversiteye yerleşen adayların verilerinden yararlanılarak, il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerine ilişkin göstergeler yer aldı.

Üniversiteye girişte "başarı sırası" çıtası yükseltildi

Yeni YÖK olarak sisteme kazandırılan ve toplumun bütün kesimlerince takdir ve destek gören "başarı sıralaması şartı" genişletildi.

Hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. Ayrıca ilgili paydaşların ve kamuoyunun talepleri dikkate alınarak eczacılık fakülteleri için 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için ise en düşük 80 bin başarı sırası şartı getirildi.

Kaliteden ödün vermeden ülkeyi yükseköğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek için gereken adımlar atılmaya devam edildi. Devlet-vakıf bütün üniversiteler için yurt dışı öğrenci kontenjan kısıtı kaldırıldı. Buna göre YKS kılavuzunda yer alan "programların kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul etme sınırlaması kaldırıldı. Üniversitelerin program bazında yurt dışından öğrenci kabul kontenjan talepleri, YÖK tarafından değerlendirilerek karar verilmeye devam edilecek.

Mühendislik lisans programlarıyla tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlıkla ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşullar güncellendi ve kalite çıtası yükseltildi.

Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına "sanayide eğitim desteği ve teşviği"

YÖK tarafından, sanayi eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sanayide uygulamalı eğitim görmeleri için Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi başlatıldı.

YÖK'ün uygulamalı eğitimi öne çıkarmayı hedeflediği bir dizi proje ile ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan ve gittikçe önem kazanan meslek yüksekokulu programları ile sanayinin buluşması sağlandı.

Yağmacı dergilere karşı tedbir alındı

YÖK'ün önerisiyle Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı tarafından "yağmacı" tabir edilen paralı yayın yapan dergilerdeki makalelerin akademik yükseltmelerde kullanılamayacağı yönünde karar alındı.

Doçent adaylarının başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmesini sağlayan Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS), adayların hizmetine sunuldu. Ayrıca buna ek olarak Doçentlik Belgesinin e-Devlet kapısı üzerinden alınması hizmeti başlatıldı.

"Engelsiz Erişim" ve "Engelsiz Eğitim" için birçok ilke imza atıldı

Yükseköğretim sisteminde ilk kez "Engelliler Destek Programı" adlı bir önlisans programı Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Türk İşaret Dili Doktora Programları açıldı.

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde öncelikli alanlar kapsamında İşaret Dili de yer aldı. Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapan üniversiteler ödüllendirildi ve bu üniversiteler kılavuzda yer aldı.

Engellilere yönelik alınan kararlar, işaret diline çevirilerek web sitesi üzerinden engelli öğrencilerin erişimine sunuldu.

50/d statüsündeki araştırma görevlileri

Yükseköğretim Kurulunca, 50/d kapsamında istihdam edilen araştırma görevlilerinin talepleri ve şikayetleri dikkate alınarak kadrolarının lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilmesi ve kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilmeleri kararlaştırıldı.

Üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017'de başlatılan YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin üçüncüsü verildi. Ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sahiplerini buldu.

Üniversiteleri tanıtan "studyinturkey" web sitesi yenilendi

Yükseköğretim Kurulunca, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteler ve yükseköğretim sistemi hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla "www.studyinturkey.gov.tr" internet sitesi yeni yüzüyle kullanıma açıldı.

Uluslararası öğrencilerin Türk üniversiteleri hakkında öğrenmek isteyebilecekleri bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak amacıyla site için 3 dilde 700'den fazla kısa video hazırlandı.

Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile imzalanan protokoller ile öğrenci ve akademisyen odaklı bir dizi iyileştirici ve geliştirici kararlar alındı.

yok
dijital donusum projesi
acik erisim ve acik bilim
yok 100/2000 doktora projesi
misyon farklilasmasi
11'inci kalkinma plani
universite sanayi isbirligi (usi)
ar-ge
seffaflik
vakif yuksekogretim kurumlari 2019
yuksekogretim kurumlari sinavi (y
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir