Medimagazin logo

Tabipler Birliği Başkanı da diyor ki...

Tabipler Birliği Başkanı da diyor ki...
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Hasan Pulur-Milliyet

SAĞLIK Bakanlığı Müşaviri Sayın Osman Güzelgöz’ün “Türkiye’nin Sağlık Sorunu” hakkındaki açıklamasını okudunuz.

Sayın Müşavir bu açıklamayı, bizim, genç yaşta ölen Burhan Şeşen’in oğlu için yazdığımız yazı üzerine göndermişti.

Sayın Müşavir “doktorlarla ilgili bilgisizlik iddialarımıza” ise Türk Tabipleri Birliği’nin gereken cevabı vereceğine inandığını belirtiyordu.

* * *

CEVAP geldi, Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy yazımızı okur okumaz “e-posta” ile cevabını gönderdi.

Sayın Müşavir’in tahmini tuttu ama, aması var...

* * *

SAYIN Gürsoy şöyle diyor:
“Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı olarak , ‘Ölen ölür kalan kalır’ başlıklı yazınızda dile getirdiğiniz endişelere bütün içtenliğimle katıldığımı bildirmek için yazıyorum. Ele aldığınız konu, TTB olarak ‘sağlığın piyasalaştırılması’ adını verdiğimiz vahim sürecin artık iyice görünür hale gelen sonuçlarıdır. Prototip bir Dünya Bankası projesi olan ve AKP iktidarı tarafından ‘Sağlıkta Dönüşüm’ adıyla uygulamaya sokulan bu programla birlikte, kamu adım adım sağlık hizmeti üretmekten uzaklaştırılmış ve hizmetin piyasadan satın alınması, yani sağlığın alınıp satılan bir meta haline getirilmesi, sizin ifadenizle, ‘ticaretle tababetin’ iç içe yürütülmesi süreci başlatılmıştır. Birkaç yıl içinde özel hastanelerin sayısı birkaç misli artmış, gittikçe yaygınlaşan hastane zincirleriyle sektör çarpıcı bir tekelleşme evresine girmiştir. Kamu hastaneleri fiilen işletme haline çevrilmiş, hekimlere ve daha düşük oranda sağlık personeline yönelik, performansa dayalı döner sermaye ödemeleriyle etik değerler erozyona uğratılmıştır. Eğitim ikinci plana itilmiş, piyasa istemleri doğrultusunda ucuza çalışacak hekim ithal etme yolları açılmıştır.

* * *

SAYIN Pulur ancak kaba çizgileriyle ortaya koymaya çalıştığım bu ortam içinde kuşkusuz ‘hekim hataları’ ve ‘etik suçlar’ artıyor ama ne yazık ki sistemden ve kurumdan kaynaklanan hatalar ve onların trajik sonuçları da çoğu zaman hekimlerin omuzlarına yükleniyor.

* * *

KAMUOYU ve medya için de genellikle öykünün bu görüntüsü daha ilginç geliyor. Bu yüzden olayları resmin bütünü içinde yansıtan yazınız için size TTB ve şahsım adına teşekkür ediyorum. “

Ne demiştik?

Sayın Müşavir’in tahmini tuttu, TTB Başkanı açıklama yaptı ama, Sayın Müşavir’in umduğu gibi değil...

Sayın Müşavir’e yazımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kendisinin soyadı “Güzelgöz” ama, gözler güzel de olsa gerçeği değiştirmiyor.

tabipler
birliği
başkanı
da
diyor
ki...
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir