Medimagazin logo

Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitiminin esasları belirlendi

Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yerleştirme Esasları belirlendi
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitiminin esasları belirlendi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde yer alan  “1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. ..” hükmü ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) 02-03/01/2014 tarih ve 406 sayılı kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2014 yılı İlkbahar dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçlarına göre uzmanlık öğrencisi alınacaktır.


Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Ait Tıpta Uzmanlık Kurulunca Belirlenen Esaslar

1. Bu eğitiminin müfredatı (amaç, öğrenim hedefleri, rotasyon dal ve süreleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri, tez süreci) 1219 sayılı Kanuna ekli çizelgede 3 yıllık eğitim süresi olduğu belirtilen aile hekimliği uzmanlık eğitimininki ile aynı olmalıdır.

2. Bu eğitime girmek için adaydan Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı’nda (TUS) minimum puan şartı olarak: Sözleşmeli aile hekimleri için ÖSYM tarafından TUS klinik tıp bilimleri testinden, 1 ağırlık katsayısı kullanılarak KTBT standart puanından hesaplanacak bir puandan alınacak 40’tır. Yabancı dil yeterliliği şartı aranmaz.

3. TUS, bu eğitime girmek isteyen adayları sıralamak için puan alacakları bir sınav olarak kullanılmalıdır; Kanun gereği merkezi yerleştirmeye tabi olmayacak adayların yerleştirilmesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi görev almaz; yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) tarafından yapılır.

4. Bu eğitim için “yıllık global ülke kontenjanı” TUK tarafından belirlenip ilan edildikten sonra THSK, eğitim kurumlarından bu eğitime ait kontenjan taleplerini alır; bu taleplere göre global ülke kontenjanını eğitim kurumlarına dağıtır.

5. THSK, global kontenjanları hangi eğitim kurumlarına hangi sayılarda dağıttığını resmi bir yolla TUS’a başvuruların başladığı tarihten önce ilan edilir.

6. Sahadaki sözleşmeli aile hekimleri, THSK’nın ilanındaki kontenjanlara başvurabilmek için TUS’a girip aldıkları puan ile THSK’ya başvururlar.

7. THSK, başvuran adayları puan kriterine göre yerleştirir.

8. Bu kapsamda eğitime başlatılan adayların eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür.

9. Bu eğitimde rotasyona ayrılan süre yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde eğitim sorumlusu tarafından düzenlenir.

10. Bu eğitimin ve mevcut 3 yıllık eğitimin kalitesini desteklemek için eğitim kurumlarına “Eğitim-ASM”ler bağlanmalı ve bununla ilgili gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.

11. Bu eğitime başlayan hekimler eğitim süreci boyunca eğitim kurumunu değiştiremezler. Bu süreçte dört olumsuz kanaat notu alırlarsa eğitimleri sonlandırılır.

 

MEDİMAGAZİN 1.5 AY ÖNCE YAZMIŞTI!Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararlarına İstinaden Ve Bu Kararlara Ek Eğitime Ve Başvuruya İlişkin Esaslar

1) Sözleşmeli aile hekimlerine verilecek aile hekimliği uzmanlık eğitiminin süresi 6 (altı) yıldır.

2) Eğitim süresi boyunca aile hekimliği sözleşmesinin devamı şarttır. Aile hekimliği sözleşmesinin herhangi bir şekilde feshi halinde eğitim sona erecektir.

3) Sözleşmeli aile hekimleri, TUS’a girip aldıkları puan ile THSK’ya başvuracaktır. Uzmanlık eğitimi almak isteyen ve kontenjanlara yerleştirme işlemine başvurmak isteyen sözleşmeli aile hekimlerinin TUS başvuru kılavuzunda yer alan ‘‘Yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın(A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.’’ Hükümlerine istinaden ilgili puanın hesaplanması için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

4) Yerleştirme tercih ve puan sıralamasına göre yapılacaktır. Tercihler, kontenjanları açıklanmış olan ve sözleşmeli aile hekiminin görev yaptığı ilde bulunan eğitim kurumu/kurumları arasından yapılacaktır. Tercih sayısı en fazla, ilde kontenjanı bulunan eğitim kurumu sayısı kadar olacaktır. 2014-TUS İlkbahar Dönemi puanları öğrenildikten sonra, tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı THSK'nın http://www.thsk.gov.tr adresinden öğrenilecektir.


5) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılacaktır.

6) Uzmanlık eğitimine başlayan aile hekimleri ilgili mevzuatına uygun olarak il içinde yer değişikliği yapabilecektir.

7) Devlet hizmet yükümlüsü olarak sözleşmeli aile hekimliği yapanlar yerleştirmeye başvurabilecektir.
8) Eğitim ve uygulamayla ilgili diğer hususlara yönelik açıklamalar THSK web sitesinden (http://www.thsk.gov.tr) duyurulacaktır.

sözleşmeli
ai̇le
hekimliği
uzmanlık
eğitiminin
esasları
belirlendi
Yorum (3)
mehmet
3- 5 kişi dışında hiç bir aile hekimi böyle uzun, zorlu ve güvensiz bir eğitime girmek istemiyor, boşuna kendilerini yormuşlar.
0
Cevapla
drturgay
Mazlumun ahı yerde kalmaz !
0
Cevapla
murat yıldırım
herşeyi anladım da neden sadece tıp fakültesi ve eğitim araştırma olan illerdekilere bu ayrıcalık tanınmış onu çözemedim.hem sınav yapıyorsun hemde sadece o ilde olanlar tercih yapacak diyorsun olacak iş değil...
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir