Medimagazin logo

Sağlıkçılar soruyor: 'Vatandaşlar neden hâlâ hastanelere fark ödüyor?'

Türkiye’de vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödediği katkı ve katılım payları Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tüm sağlık hizmeti harcamalarına yetti de arttı. İzmir Tabip Odası’nın hazırladığı rapora göre GSS geliri 82.6 milyar lira iken, toplam gider 66.1 milyar lira. Yani tam 16.5 milyar liralık fazlalık var. Bu noktada sağlıkçılar, “Vatandaşlar neden hâlâ hastanelere fark ödüyor?” diye soruyor.
Kaynak: Hürriyet - Mesude Erşan
Sağlıkçılar soruyor: 'Vatandaşlar neden hâlâ hastanelere fark ödüyor?'
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

GENEL Sağlık Sigortası’nın (GSS) geliri, toplam sağlık hizmetleri giderinden yaklaşık 16.5 milyar lira daha fazla. Buna rağmen kamu, vakıf veya özel
sektörlerinden sağlık hizmeti alanlar, farkında olarak veya olmayarak fark ödemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili rapor hazırlayan İstanbul ve İzmir Tabip Odası’ndan Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir, “GSS pirim gelirleri sağlık hizmetlerini karşılamaya yeterliyken, neden sağlık hizmetlerinden pay alınıyor ve özel sektöre ilave ücret adı altında ayrıca ödeme yapılıyor? diye soruyor.

FON İÇİN KULLANILDI

Dr. Demir ve Kılıç raporlarını SGK 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe Sunum kitapçığını inceleyerek hazırladı. SGK 2016 yılı Sayıştay denetim raporuna göre, GSS fonu 2016’da yaklaşık 82.6 milyar lira gelir elde ediyor. Toplam gideri ise yaklaşık 66.1 milyar lira.

2016 yılı dikkate alındığında GSS gelirleri, giderlerinden toplam 16.5 milyar lira tutarında fazla gerçekleşti. İlgili yasadaki “Genel sağlık sigortası prim gelirleri; yönetim giderleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında başka bir amaçla kullanılamaz” ve “Sosyal sigorta fonu, genel sağlık sigortası fonu ile hiçbir şekilde birleştirilemez ve fonlar arasında kaynak aktarılamaz” hükümlerine rağmen, fonda kalması gereken yaklaşık 16.5 milyar liralık fark, Sosyal Sigorta Fonu giderleri için kullanıldı.

SORUN ALACAKLAR 

Sayıştay Denetim Raporu ve bakanlığın bu yıl ki bütçe sunum kitapçığında genel sağlık sigortası prim gelirleri, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetlerini karşıladığı görülüyor. SGK mali durum bütçe, gelir–gider ve açık tablosuna göre, GSS prim gelirlerinin sağlık giderlerini karşılıyor, emekli prim gelirlerinin ise emekli aylıklarını karşılamıyor ve gelir-gider açığını oluşturuyor. Dr. Demir ve Kılıç raporlarında, “Yani asıl sorun, sosyal sigorta (emekli) primlerinin, borçlarının toplanmasında yeterince gayret gösterilmemesinden kaynaklanıyor. SGK’nın bütçe gelirlerinin önemli bir kısmını sigorta pimleri oluşturuyor. Sayıştay raporunda kurumun 30.11.2016 tarihi itibariyle icra takibinde olan toplam yaklaşık 45.1 milyar lira alacağı bulunuyor. İcra takibindeki alacakların yaklaşık 40 milyar lirası sigorta primi alacağı” dendi.

14 kalemden katkı, katılım payı ve ilave ücret alınıyor

Hastaneye adım atıldığından itibaren muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete vs. adı altında ek olarak cepten SGK’ya 14 kalem katkı–katılım payı ve özel sağlık kurumuna ilave ücret olarak ödeme yapılmak zorunda. SGK’nın aldığı katılım, katlı ve ilave payları: 

* İkinci basamak kamu hastaneleri 6 lira, 
* Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastaneleri 7 lira, 
* Üniversite hastaneleri 8 lira, 
* Özel hastaneler 15 lira, 
* 10 gün içerisinde müracaatta muayene ücretine ek olarak 5 lira, 
* İlaç bedelinin yüzde 10 -20’si,
* Her bir reçete için üç lira, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için bir lira, 
* Vücut dışı protez ve ortez bedelinin(bürüt asgari ücreti geçmeyen) yüzde 10–20 si, 
* Kurumla sözleşmeli vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca SUT’taki bedelin yüzde 200’ü,
* Üniversitelerde(Vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyelerinin mesai saati sonrası poliklinik muayenesinde muayene bedelinin iki katı, her bir girişimsel işlem için sağlık hizmeti bedelinin bir defada asgari ücretin iki katına kadarlık kısmı,
* Otelcilik hizmetlerinde çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı,
* Eşdeğer ilacın en ucuzunun yüzde 10’nu,
* İstisnai sağlık hizmetleri için işlem bedellerinin 3 katı ilave ücreti yine cepten çıkıyor.

gss
sgk
hastane
fark ücreti
Yorum (5)
mecburi
Artan 16.5 milyar liralık fark hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakkıdır onlara dağıtılmalıdır :) Yukarıdaki haber ve aşağıda linkini verdiğim haber TTB kendi işini yapmıyor diyenlere son döenmden iki örnek olsun. Medimagazin vb. sitelerde çoğunlukla yer almıyor ama genelde TTB yerelde ise tabip odalarının web sitelerini takip ederseniz atlanan bir çok haberi göreceksiniz. TTB yönetimini bende eleştiriyorum onu değiştirecek ve bizleri en iyi şekilde temsil edecek arkadaşları göreve getirecek olan biziz. Yönetimi eleştirelim değiştirelim ama linç kampanyasına karşı durmalıyız. Zeytin Dalı harekâtında örn.Türkiye Barolar Birliği hükümeti destekledi ama yine hedef tahtasında bunu nasıl açıklayacağız. Herkesin kendi kurumunu birliğini kurması hekimlere zarar verir. Zaten dağınık olan hekimler dahada dağılır. Ayrıca şu birlik bu siyasetin vb. oluşumlar olur. Bizlerin birliğe ve mesleki dayanışmaya ihtiyacı var... “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı"nın sonuç raporu açıklandı. Sonuç raporu için... Haber linki; http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e6725064-0fd5-11e8-bafd-0c9ef2e49d68
105
Cevapla
m. murat
3,5 milyon suriyelinin bedava sağlık hizmeti nerden karşılanacak sanıyordunuz?...
30
Cevapla
vatan
Artan 16.5 milyar liralık fark GSS primleri yanlış (yüksek) hesaplandığı içindir. Demek ki GSS primleri düşürülmelidir.
26
Cevapla
mecburi
Sayın Editör aşağıda linki verilen vb.haberleri neden Medimagazin'de görmüyoruz.Sonra arkadaşlar TTB hekim hakları için bir şey yapmıyor diyor. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yine değiştirildi. Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmetinin niteliğini ve hekimlerin çalışma haklarını olumsuz etkileyecek düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açmıştır. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruşları değişikliklerine ilişkin açılan davada özetle; Yan dal uzmanı olan hekimlerin, sahip oldukları uzmanlık diplomalarına dayalı olarak sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra etme olanaklarının yasal dayanağı olmaksızın kısıtlanmasına ilişkin değişikliğin, Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın sınırsız biçimde toplanmasına, anonim hale getirilememesine dair düzenlemenin, Birden çok ilde çalışmayı toplum yararı, sağlık hakkı, bilimsel gerekçeler ve hekimin özlük haklarına aykırı olarak sağlık sermayesinin kar ihtiyacına yönelik olarak işverenin çalıştırma yetkisi biçimde düzenleyen değişikliğin, Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipleri, işin iyi yapılması ve hekimlerin çalışma hakkını yok sayarak, sağlık sermayesinin iradesini belirleyici kılarak başka bir özel hastanede nöbet tutturma şeklinde sınırlayan düzenlemenin, Özel hastanede çalışanların bir başka sağlık kuruluşunda çalışabilmesini, işin iyi yapılması ve hekimin iradesini esas alarak değil sağlık sermayesinin isteğine tabi kılan “ kurumsal sözleşme düzenleme” zorunluluğunun, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezlerinde Yapılabilecek ve Yapılamayacak İşlemler Listesinin hastaların yararını, güvenli işlem gerekliliğine ilişkin bilimsel süreçleri işletmeden değiştirip sınırlandıran düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir. Açılan dava ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır. Dava dilekçesi için tıklayınız. http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=10086ac8-1097-11e8-8f17-0beb7aa0b4a4
106
Cevapla
mutsuz
Sağlık Çalışanları mutsuz, umutsuz. Performans sistemi çalışma koşulları sistemi bizleri yıprattı ama yıpranma payı yok ortada. Defalarca söz verildi talimat verildi ama ortada bir şey yok. Sağlık-Sen 10 yıldır yetkili sendika ciddi bir kazanım elde ettiğini göremedik. İktidara yakınlığı ile eski genel başkanlarını milletvekili yaptılar. Oysa genel itibarı ile işçi ve işveren temsilcileri karşı taraftır. Performans sistemi sağlık çalışanına, hastaya ve kamuya zararlıdır. Toplam gelirin en az %70 i emekliliğe yansıyan temel ücret olmalıdır
50
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir