Medimagazin logo

Sağlık Bakanına Açık Mektup

Sağlık Bakanına Açık Mektup
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
OKUYUCU KÖŞESİ:
okuyucu@medimagazin.com.tr

Sayın Bakanım,

Bakanlığınız sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde, ülke düzeyinde birinci basamak sağlık hizmetlerine eşit erişimi sağlamak amacıyla 2005 yılı Şubat ayında kurum tabipliklerinin demirbaş ve personel çalışma usul ve esaslarını belirleyen iki adet tebliğ yayımladı. Bu tebliğler ile kurum tabipliklerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının özlük hakları dışındaki her faaliyetine standart getirildi.

Aile hekimliğine geçilen illerde kurum hekimlerine de aile hekimi olma yolu açılmıştı, ancak istekli hekimlerin birçoğu kurumlarından onay alamadıkları için aile hekimi olamadılar. Çünkü kurumlar, çalışanlarının mesai kaybının önlenmesi için mahallinde hizmet veren hekimlerini kaybetmek istemediler. Böylece kurum hekimleri aile hekimi maaşının beşte birine çalışmak zorunda bırakıldılar.

Bakanlığınız tarafından, kurum hekimlerinin sisteme entegrasyonu, aile hekimlerinin yazabildikleri ilaçları yazabilmeleri ve kurum çalışanlarının mesai kaybının önlenmesi, reçete bedellerinin kurumları tarafından ödenebilmesi gibi nedenlerle ‘Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği’ uygulaması başlatıldı.

Şu anda ben de bir ‘Yetkilendirilmiş Aile Hekimi’ olarak aile hekimlerinin bütün görev ve sorumluluklarını yerine getiriyor, hastalarımın bilgilerini Bakanlığınızın Bilgi sistemine gönderiyorum, aile hekimliği ile ilgili bütün eğitim, kurs ve seminerlere katılıyorum. İlave olarak kurumumdaki işçilerin işyeri hekimliği hizmetlerini de yerine getiriyorum. 21 yıllık hekimim ve bütün bunları zevkle yapıyorum. Kurumumu seviyorum. Ancak Sayın Bakanım, sadece 1767 TL maaş alıyorum. Yasal engeller nedeniyle döner sermayemiz yok, ek ödememiz yok. Oysa aile hekimleri 7 Bin TL civarında maaş almaktalar.

Tam Gün Yasası ile kurum hekimlerinin ek iş yapmalarına da yasak getirilmekte. Bakanlığınız bürokratları kurum hekimlerinin maaşlarındaki iyileştirmeyi çalıştıkları kurumları yapmalı görüşündeler.

Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere kurumların hekimlerine verdiği maaşı artırması ancak yasal düzenlemeyle mümkün olabilir. Bu düzenlemeyi de Sağlık Bakanlığı yapmalı ve onlarca kurumun farklı arayışlara girerek mevcut adaletsizliğin daha da büyümesini engellemelidir.

Sayın Bakanım,
Bugünlerde değişik sağlık kesimlerine ek iyileştirmelerle müjdeli haberler veriyorsunuz. Bizler de sizden, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli halkalarından olan kurum hekimlerinin maaşlarında iyileşme sağlayacak yasal düzenleme yapmanızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Dr. E.A.
Kurum Hekimi
sağlık
bakanına
açık
mektup
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir