Medimagazin logo
Memura temmuz zammı genelgesi
Devlet memurları ve sözleşmelilerin yüzde 1,06'lık enflasyon farkı ve yüzde 2,5'luk Temmuz zammına ilişkin Genelge, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla kamu kuruluşlarına gönderildi. İşçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı yılın 2. yarısında 2.517,01 lira olarak uygulanacak. Erbaş ve erlerin ek tazminatı 151 lirayı geçmeyecek. Mal bildirimiyle ilgili net aylık tutar 2.066 lira olacak.
Memura temmuz zammı genelgesi
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

Genelgede, memur maaşlarına ilişkin aylık katsayının 1 Temmuz-31 Aralık döneminde (0,059445), taban aylık katsayısının (0,7931), yan ödeme katsayısının ise (0,018843) olarak uygulanacağı hatırlatıldı.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında KİT'lerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin tavan ücretinin 3.120 liraya, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamındaki personelin ücret tavanının 2.767 liraya yükseldiği belirtilen Genelgede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarın da 3.219 lira olarak belirlendiği vurgulandı.

Genelgede özlük haklarıyla ilgili diğer hususlar da şöyle sıralandı:

"-Kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban vetavan ücretleri yüzde 3,59 oranında artırılmıştır.

-Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri, yüzde 3,59 oranında artırılmıştır.

-Ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1 Temmuz 2010-31 Aralık 2010 tarihleri arasında 151 lirayı geçmeyecektir.

-Aylık ve ücretlerin hesaplanması, belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

-1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.517,01 liradır.

-3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1 Temmuz 2010 tarihi itibariyle 2.066 liradır."

memur
zam
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300