Medimagazin logo
Eski SSK Personelinin ek ödemelerine dair mahkeme kararı
Bilindiği gibi, 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devrine Dair Kanuna istinaden Sağlık Bakanlığına devredilen eski SSK personellerinin döner sermaye ek ödemesi kendilerine ödenen fark tazminatından mahsup edilmektedir
Eski SSK Personelinin ek ödemelerine dair mahkeme kararı
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Bilindiği gibi, 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devrine Dair Kanuna istinaden Sağlık Bakanlığına devredilen eski SSK personellerinin döner sermaye ek ödemesi kendilerine ödenen fark tazminatından mahsup edilmektedir. Konu ile ilgili olarak açtığımız dava Danıştay nezdinde devam etmekte olup bireysel olarak açılan davalar olumlu olarak neticelenmeye başlamıştır.

Ancak, SSK Başkanlığına bağlı bir hastanede doktor olarak görev yapmakta iken 5283 sayılı Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına devredilen bir personelin, döner sermaye ödemesinin ek tazminattan mahsup edilmesine ilişkin işlemin iptali ve 19.02.2005 tarihinden itibaren kesilmiş olan döner sermaye ek ödemelerinin yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi amacıyla bireysel olarak açtığı davada İstanbul 5.İdare Mahkemesi söz konusu personelin haklı olduğu kanaatine vararak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 2006/1587 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararında özetle; 5283 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele, maaş farkından kaynaklanan ek ödeme tutarlarının hesaplanarak ödeneceği, kurum çalışanı personele döner sermaye katkı payı adı altında maaş dışı ek ödeme yapılabileceği ve döner sermaye katkı payının personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebileceğinden bahisle davacıya maaş farkından kaynaklanan ek ödeme tazminatından 5283 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak fiilen çalışma karşılığı ödenen döner sermaye katkı payının mahsup edilmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 5283 sayılı Kanun kapsamında SSK’dan Sağlık Bakanlığına devredilen personellerin, 19.02.2005 tarihinden itibaren geçişten kaynaklanan maaşlarındaki fark tazminatından mahsup edilen döner sermaye ek ödemelerinin ödenmesi amacıyla ekte yer alan başvuru dilekçesi örneği ile kurumlarına başvuruda bulunması, kurumun olumsuz cevap vermesi halinde de yine ekte yer alan dava dilekçesi örneği ile ret cevabından itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açma yoluna gitmesi gerekmektedir.Bu davada İstanbul 5.İdare Mahkemesinin 2006/1587 E. sayılı yürütmenin durdurulması kararı da emsal gösterilebilecektir.

Kaynak: Turk Sağlık Sen
eski
ssk
personelinin
ek
ödemelerine
dair
mahkeme
kararı
Bu habere ilk yorumu siz yapabilirsiniz...
Yorum Yaz
0/300