Medimagazin logo

Antibiyotik direncin kontrol altına alınması için ne yapılmalı?

Antibiyotik direncin kontrol altına alınması için ne yapılmalı?
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol
Prof.Dr.Ender YARSAN
Ankara Ünivesitesi, Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
 
 

Bakterilerin direnç kazanması olasılığını azaltmak için antibiyotik ilaçları kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Eğer infeksiyon etkeni ilaca duyarlı ise veya duyarlı olacağına inanılıyorsa ilaç kullanılmalıdır. İlaç yeterli dozda ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre uygulanmalıdır. Etkisiz dozda veya gerektiğinden daha uzun bir süre ilaç verilmesi, bakterinin direnç kazanmasını kolaylaştırabilir. İlaç uygulamadan önce hastalardan izole edilen bakteri ile duyarlık testleri yapılarak bu testlerin sonucuna göre, kullanılacak ilaç saptanmalıdır. Bölgedeki çeşitli bakterilerde direnç prevalansı iyi bilinmelidir; bu amaca yönelik araştırmalara önem verilmelidir. Mümkün olduğu kadar dar spektrumlu antibiyotikler kullanılmalıdır. Bazı ilaçlar hayvanlarda çoğu zaman infeksiyon tedavisi için değil, büyümeyi hızlandırmak için genellikle yeme veya içme suyuna katılarak kullanılır. Bu nedenle profilaktik amaçla antibakteriyel ilaç kullanımı hayvanlarda, insanlardakinden daha sık yapılır. Bu amaçla, insanda terapötik değeri olan antibiyotik ilaçlar ve bu ilaçlarla çapraz-direnç ilişkisi gösteren ilaçlar kullanılmamalıdır.

 

Antibiyotik direnci kontrol altına almak için bazı stratejik konulara önem göstermek gerekir. Antibiyotik direncin izlenmesi için, antibiyotik direncin aşamaları ve eğilimlerinin belli coğrafik alanlarda belirlenmesi gereklidir. Bu bilgiler, uygun antibiyotik ilaçların sağlanması, yeni direnç mekanizmaların zamanında ortaya çıkarılmasında ve izleme müdahalelerinde kullanılabilir. Antibiyotiklerin kullanılması direncin ortaya çıkmasıyla temelden ilgilidir ve dirençten tamamen korunmak mümkün değildir. Etkili kullanım,antibiyotik tüketiminde azalmayı ima etmez ama antibiyotiklerin fazla veya az kullanımından korur. Bu yol, antibiyotiğin ömrünü uzatabilir ve yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi ya da antibakteriyel dirençle mücadele için yeni yaklaşım tarzlarının uygulanması için daha fazla zaman kazanılmasında etkili olabilir.

 

Antibiyotiklerin etkili kullanılmasında önemli hususlardan biri de reçeteye yazılmalarıdır. Antibiyotiklere direnç ile ilgili toplumda fazlaca bir bilgi birikimi söz konusu değildir. Bu amaçla toplumun ve bu konuyla ilgileneceklerin uzman kişiler tarafından bilgilendirilmesi önemlidir.   Enfeksiyonların kontrolü antibiyotik direncini frenleyen çok önemli bir unsurdur. Antibiyotiklerin doğru kullanımı antibiyotik dirençli bakterilerin yayılmasını ve ortaya çıkmasını azaltırken, enfeksiyon engelleme önlemleri bakterilerin (antibiyotik- dirençli) yayılmasını kontrol altına almada ana etkendir.

 

Son on yıllık zaman periyodunda pazarlanan yeni antibiyotiklerin çeşitliliği de önemli bir konudur. Bu antibiyotiklere karşı direnç kolaylıkla oluşur, çünkü onların yapısal özellikleri aynı sınıftaki eski antibiyotiklerden ileri gelir. Yeni antibiyotiklerin yokluğu gelecek dönem içerisinde uluslararası ölçekte önemli ölçüde tehdit oluşturacaktır, çünkü büyük ilaç şirketleri antibiyotik geliştirme alanlarından çekilmektedirler. Bu kaygı verici olayın birçok sebebi vardır. Yeni bir antibiyotiğin geliştirilmesinin maliyeti yaklaşık 500 milyon Avrodur, 10-15 yıl süreyi gerektirmektedir; bununla birlikte kısa bir periyotta hedeflerine karşı faaliyette bulunur ve direnç gelişimine de eğilimlidir. Buna ek olarak, yeni ilaçlar kullanımları için oldukça kısıtlayıcı politikalarla yüz yüzedir.

 

Veteriner hekimlikte kullanılan ilaçların ve özellikle de antibiyotiklerin bilinçli kullanımı son derece önemlidir. Antibiyotiklerin, bilinçli kullanıldıklarında enfeksiyonlarla mücadelede olağanüstü katkılar sağlayan, aksi durumda ise ağır yaralanmalara ve bazen de ölümlere yol açabilen silahlar oldukları kabul edilir. Penisilinlerle tedavi sürecinin başlamasını takiben yaklaşık otuz yıl sonra bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç gelişiminden bahsedilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise halen bakterilerde antibiyotiklere karşı direnç gelişimi önemini korumaktadır ve önümüzdeki yıllarda da önemini devam ettirecektir. Antibiyotiklerin uygun kullanılmaları için bazı prensiplere dikkat edilmesi gerekir; bunlardan başlıcaları; antibiyotikler kısıtlı ve dönüşümlü olarak kullanılmalı, antibiyotik kullanımı eğitimi verilmeli, ilaç firmaları denetlenmeli, antibiyogram yaparak doğru antibiyotik seçilmeli, antibiyotiklere karşı direnç durumu belirlenmelidir. Antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin önlenmesinde alınması gereken önlemlerden biri de, bazı antibiyotiklerin rezerv olarak saklanmalarıdır. Sonuç olarak doğru ilaç kullanımı için sağlık mensuplarının eğitim kaliteleri artırılmalı, bilgileri periyodik hizmet içi eğitim programlarıyla güncelleştirilmeli ve bilgilendirmenin kontrolü de periyodik olarak yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk da bilgilendirilmelidir. Özellikle medya aracılığı ile halkın kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir.

antibiyotik
direncin
kontrol
altına
alınması
için
ne
yapılmalı?
Yorum (6)
cemal
antibiyotik direnciyle 6 milyar kişinin yaşadığı dünyada baş edemezsiniz.antibiyotiklerin fiyatlarını yükselterek ilaç firmalarının bu sektöre geri dönmesi sağlanmalı.yoksa vay halimize.
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Sayın Prof.Dr.Ender YARSAN Sağlık sisteminin organizasyonunda , hasta hekim ilişkisinde ,hekim canlı ilişkisinde ürünün yada antibiotiğin kullanımında bilimin mi (?) , ticaretin mi (?) öncelendiği , ticari faliyetlerin bilim üzerinde ne kadar etkisi olduğuna değinmemişsiniz ! Sektörün ticarileşmesi ve siyasetin , hegomonyanın bilimin üzerinde ve üzerinden faliyet yürütmesini neden görmüyorsunuz? Bilim siyaset ve hegomonyanın etkisi altındadır.Çarpıklık ve sorun buradadır.Sanıyorum bunlar atlayarak çok eksik bir değerlendirme yapmış oluyoruz.Bu konulara değinmeden olmaz. Görmüyormusunuz ! Peki ülkemizde antibiotik kullanımı konusunda denetim varmı ? Ülkemizde hekimin kendi sahasında bilimsel etkinliği ve bağımsızlığı ne düzeydedir ? Meslek örgütlerinin yada sivil yapılanmaların bireyin bağımsız bilimsel duruşu koruyacak mekanizmaları varmıdır ? Meslek odalarının , üniversitelerin yönetim hegomonyası yada ticari hegomonya karşısındaki bağımsız duruşları , güçleri , örgütlenmeleri ne konumdadır ? İlaç pazarlama mekanizmalanının hekimler üzerindeki etkisi nedir ? Hegomonyası nedir ? Hekimin ( yada bilimin ) ilaç sektörü üzerinde hegomonyası ne durumdadır ? Antibiotik kullanımı konusunda bu kadar hatayı yapmamızın , bu kadar rahat olmamızın temel gerekçeleri nedir? Yazınıza , bu kadar önemli bir konuya bu ( az ) ilgi düzeyinin arka planı nedir ? Bitiriyorum.Son cümlenizi alıyorum. "Sonuç olarak doğru ilaç kullanımı için sağlık mensuplarının eğitim kaliteleri artırılmalı, bilgileri periyodik hizmet içi eğitim programlarıyla güncelleştirilmeli ve bilgilendirmenin kontrolü de periyodik olarak yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında halk da bilgilendirilmelidir. Özellikle medya aracılığı ile halkın kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir." Doğrudur ama yetmez.Görmüş olmanız lazım.Karşılıklı " ÇOKLU DENETİM " ve açıklık gerekiyor.Yeni bir kültürün siyasetin , hayat tarzının konusudur. Özetle aynı şeyleri tekrar ediyoruz.Tekrar ediyoruz , tekrar ederek sanki hiçleştiriyoruz.Anlamsızlaşmaktadır. Bilimsel yaklaşımın hiçbir yaptırımı olmayan konumu ( konumumuzu ! ) , ticaretin etki alandaki hallerini , ordan kurtulmanın mevcut haldeki biçareliğini görmemiz gerekiyor.Umarım anlatabildim.Saygılar sunuyorum.
0
Cevapla
Mücahit Altuntaş
Soru yoksa bilim yoktur.YAzınızda bahsettiğinz sorunu açan sorular yok ! Bilimsel ortamın şartlarını sık tekrar ve uygulama gayreti içinde olmamız gerekiyor.Bilimsel ortam ve yaklaşım için beş kuralı eke yazıyorum. Bilimsel ortam... -Evrensellik , -Örgütlü şüphecilik , -Tarafsızlık -Paylaşımcılık -Dürüstlük
1
Cevapla
A.K.
Sayın başvekile sorun o daha iyi bilir...
0
Cevapla
ramazan ardıç
öncelikle hastaların tedaviyi doktorlara bırakması daha doğrusu doktoruna güvenmeli, bir antibiyotik bile yazmadı bilinci....
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir