Medimagazin logo

Aile hekimlerine nöbet genelgesi!

Aile hekimlerine nöbet genelgesi!
Abone Ol:
Medimagazin google abone ol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı: 99858683/
Konu: Nöbet

GENELGE

2014

02/01/2014 larihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 52 nci maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi "Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. " şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir" hükmü eklenmiştir.

Tüm sağlık personelinin nöbet hizmetine katkısını sağlamak, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesini temin etmek, sürekli mesleki eğitim ve acil sağlık hizmeti pratiklerinin devamlılığını sağlamak amaçlarıyla acil servislerde sunulan sağlık hizmetinde görev almayan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde belirtilen yerlerde ayda asgari sekiz saat nöbet görevi verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yürütülecek olan nöbet hizmetlerinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

1) Nöbete ilişkin planlama her bir aile hekimine ve aile sağlığı elemanına ayda asgari sekiz saat olacak şekilde yapılacaktır.

2) Nöbetler aile hekimine ve aile sağlığı elemanına, hastanelerin acil servisleri ve bu hastanelerin semt polikliniklerinde olmak üzere yataklı tedavi kumrularında ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutturulacaktır. Ancak yataklı tedavi kurumlarındaki nöbetler, öncelikli olarak triyajı olan hastanelerin acil servislerinin yeşil alanlarında, triyajı olmayan hastanelerin ise acil servislerinde tutturulacaktır.

3) Nöbet planlamasında, ihtiyaç ile birlikte aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının görev yerinin nöbet tutulacak yere olan mesafesi, ulaşım imkanları ve süresi de dikkate alınacaktır.

4) Aile hekiminin ve aile sağlığı elemanının nöbet listesi, 04/07/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile il sağlık müdürü, halk sağlığı müdürü ve genel sekreterin katılımıyla teşekkül ettirilen komisyon tarafından birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek şekilde, her ayın en geç 20 sine kadar yedek liste ile birlikte düzenlenecektir.

5) Aylık sekiz saatin üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren ihtiyaç ve zaruret halleri; illerin sağlık personeli doluluk durumu, nüfusu, coğrafi koşullan, sosyo-ekonomik ve kültürel Özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre;

a) Aile hekimlerinin aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutturulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) aylık mesailerinin üzerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda; nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimler (branşında tek olan veya aktif branş nöbeti tutan uzman hekimler hariç) ile aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan hekimlerin dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacaktır.

b) Aile sağlığı elemanlarının aylık sekiz saat nöbet tutmalarına ve nöbet tutulacak sağlık tesisinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenlerinin aylık mesailerinin üzerine 30 saat ilave (160+30) hizmet vermelerine rağmen ihtiyacın devam etmesi durumunda; aile sağlığı elemanları, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde sayılan unvanlarda görev yapanların dahil edilmesi suretiyle nöbet havuzu oluşturulacaktır.

c) Nöbet listesi hazırlanırken sağlık personelinin eşit ve sıralı şekilde yer almasına azami dikkat gösterilecektir.

d) Ayda asgari sekiz saatin üzerindeki nöbetlerde istekli olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına Öncelik verilecektir.

6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanına nöbet planlaması hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılacaktır.

7) Nöbet tutan tüm personelin bu hizmet kapsamındaki yemek, yer, malzeme vb. ihtiyaçları nöbet tutulan sağlık kuruluşu tarafından karşılanacak, ulaşım konusunda gerekli kolaylık gösterilecektir.

8) Nöbet listesi hazırlanırken, nöbet listesinde icap nöbeti, adli tabiplik ve defin hizmetlerine ilişkin nöbet listeleri de dikkate alınacaktır.

9) Nöbet ücretleri, nöbet tutulan sağlık kurumu tarafından ödenecektir.

10) Nöbet muafiyetlerine ilişkin olarak; Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11/05/2012 tarihli ve 045/6430 sayılı yazısı doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

11) Nöbete ilişkin iş ve işlemlerin takibi, değerlendirilmesi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması 04/07/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile oluşturulan komisyonca yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

aile
hekimlerine
nöbet
genelgesi!
Yorum (37)
murat 124
oo aile hekimlerini hemen ilk cepheye surmusler..direkt sicak temasa atmislar.. yesil alan demek ulkemizdeki cakma acilin % 80 i demek..fark alinacagini ogrenince ilk bas vurulacak ( ucarak kafa atma seklinde) merci.. hadi hayirlisi
0
Cevapla
Drm
Olmasi gereken gec de olsa gerceklesti. Uzman poliklinigi kapatsin 24 saat acilde nobet tutsun, ertesi gun nobet iznine ciksin ayin yarisi poliklinik kapali kalsin, yeter ki aile hekimleri cay,kahve esliginde 3-4 tane antibiyotik, usye recetesi yazabilsin,keyifleri bozulmasin.Uzmani da tutsun aile hekimi de. Sacmalik duzeldi tesekkurler emegi gecenlere...
0
Cevapla
bulut
sn sağlık bakanı yunanlı hekimlere Türkçe öğretip hastaneleri düzeltme, vb.. Selanik fantazyasından sonra daha mantıklı şeyler yapmaya başladı. doğru yönde atılan böylesi adımları desteklemek lazım. eski sağlık bakanının getirdiği 4 başlı sistem sona erdirilmeden bu düzen değişmez. performans- puan, tıktıkçılık ile sgk'nın devlet hastaneleri& hekimlerce dolandırılması sistemi ve kalite palavraları acilen sona erdirilmelidir.
0
Cevapla
tan genctürk
hayırlı olsun.....meslekte körelmemeleri için bakanımızın ricasıyla uygulamaya konuldu. ne diyelim ... şu an aile hekimliği aile hekimliği olmaktan çıkmış tıbbi sekreterliğe dönüşmüştü tabii ki akşam ve hafta sonlarıda tatil olması cabasıydı..( yazan aile hekimi olmaya puanı yetmeyen acillerde nöbet tutan bir meslektaşınız )
0
Cevapla
selami durmaz
tek kişilik asm'dse aile hekimiyim. bakanlığımızın yemek ihtiyacımız düşünmüş olmasından dolayı müteşekkirim. hastanelerin ve bilhassa acil servislerin sağlık hizmetinin merkezi olduğunun tasdik edilmesinden ise onur duydum. Allah emeği geçenlerden razı olsun.
0
Cevapla
Yorum Yaz
0/300

Bu haberler de ilginizi çekebilir